آزمون چالاکی T-Test چیست؟

تی تست چیست

الگوی اصلی حرکت بسیاری از ورزش های میدانی و محوطه ای مانند فوتبال، هندبال، بسکتبال، راگبی و تنیس، اینطور می طلبد که بازیکن حرکات گوناگون بسیاری مانند دویدن، دو سرعت و پریدن را انجام دهد. در ورزش هایی از این دست، لازم است که بازیکنان در طول بازی در پاسخ به یک محرک مانند حرکات بازیکن حریف و یا حرکات توپ، سرعت خود را افزایش یا کاهش دهند و جهت حرکت خود را تغییر دهند. در نتیجه بازیکنان ورزش های گروهی می بایست حرکت کنندگانی استثنایی به سمت جلو، جانبین ، پشت و حرکات چندجهتی در منطقه ای به شدت کاهش یافته باشند.

 

بسیاری از تحقیقات  عبارت چالاکی را برای توصیف هرگونه حرکت ورزشی دینامیک که شامل تغییر در موقعیت بدن و یا تغییر در جهت سرعت باشد، بکار گرفته اند. محققان ،  سرعت در تغییر جهت را به عنوان یک عامل تعیین کنندۀ روشن از عملکرد ورزشی در میدان های ورزشی، گزارش نموده اند. در حقیقت، آنها نشان داده اند که بازیکنان فوتبال استرالیا در هر بازی به طور متوسط 50 چرخش انجام می دهند. به تازگی Bloomfield و همکاران   اوگزارش نموده اند که فرکانس چرخش و انحرافی که توسط باریکنان فوتبال انگلیس در یک بازی انجام می شود، 727 است. همچنین Deutsch و همکاران اوگزارش نموده اند که در بازی تنیس، تعداد تغییرات جهتی در یک نقطۀ میانگین، برابر 4 است.


به طورکلی علاقۀ بسیاری برای توسعۀ آزمون های میدانی و برنامه های آموزشی خاص وجود دارد تا بدین طریق بتوان به صورت موثر، چالاکی را اندازه گیری کرده و بهبود بخشید. اکثر آزمون هایی که جهت ارزیابی چالاکی بکار گرفته می شوند، آزمون هایی بر مبنای تغییر جهت سرعت هستند

تست t در آمادگی جسمانی 

 

آزمونی که بیشترین استفاده را در ارزیابی چالاکی دارد، آزمون T test است. این آزمون به خوبی، به عنوان آزمون استاندارد چالاکی پذیرفته شده است. اجرای این آزمون ساده بوده و به حداقل تجهیزات و آماده سازی نیازمند است. 

 

تست چابکی تی  شامل سرعت به همراه چهار تغییر جهتی است. آزمون چابکی t  به طور متوسط با یک مسیر 40 یاردی و پرش عمودی (شمارشگر حرکات پرشی) انجام می شود. با این حال، نشانه های عمومی موجود در  تست چابکی t   الگوی حرکت در ورزش های میدانی و محوطه ای را بازتولید نمی نماید. برای مثال این طور به نظر می رسد که به کارگیری T test در ورزش هایی مانند والیبال نامناسب است چرا که کل مسافت دو سرعت تحت پوشش، تقریباً 40 متر است.

 

در واقع، به خوبی مشخص شده است که فاصله و مدت زمان میانگین دو سرعت طی ورزش های میدانی و محوطه ای به ترتیب بین 10 و 20 متر و 2 و 3 ثانیه است . جهت رسیدگی به نیاز برای یک آزمون اختصاصی تر چالاکی با تغییر جهت سرعت، ما یک نسخۀ تعدیل شده از T test چالاکی (MAT) را پیشنهاد می نماییم. در این نسخۀ جدید، ما همان طبیعت جابجایی را حفظ می کنیم اما مسافت کلی تحت پوشش را کاهش می دهیم (20متر).


بنابرآنچه گفته شد هدف این مطالعه ارزیابی قابلیت اطمینان MAT و آزمودن ارتباط آن با دو سرعت مستقیم 10 متر و پرش عمودی به عنوان اجزای قدرت پا و سرعت پا است. فرض ما بر این است که MAT به مانند  تست چابکی  ، T test امتیازات آزمون آزمون مجدد پایداری را فراهم آورده و می بایست ارتباط قوی تری با قدرت و سرعت داشته باشد.


سرعت در جهت های متغیر به عنوان یکی از اجزای مهم بسیاری از تیم های ورزشی در نظر گرفته می شود، زیرا اینگونه گمان می رود که بازیکنان بازی در حرکات چند جهتی در فضایی بسیار کاهش یافته، به یک محرک استثنایی نیاز دارند. با در نظر گرفتن اینکه ورزش های میدانی و محوطه ای عموماً شامل سرعت به همراه تغییر جهت طی فاصله ای کوتاه هستند، اینطور به نظر می رسد که مهم است آزمونی را فراهم آوریم که این تقاضا برای افزایش اختصاصی بودن را برآورده می سازد.

 

به علاوه فاصلۀ طولانی تحت پوشش توسط آزمون های چالاکی می تواند دلیلی برای ارتباط ضعیف تر بین قدرت و کیفیت توان به حساب آید. کاهش فاصلۀ کلی تحت پوشش در تغییر جهت سرعت ممکن است سبب یک ارتباط قوی تر بین قدرت و سرعت مستقیم گردد. در نتیجه ما برای ارزیابی قابلیت اطمینان MAT از قابلیت اطمینان مطلق و نسبی استفاده نمودیم. هر شخص تحت چهار مجموعه  تست تی چابکی  قرار می گیرد. دو مجموعه آزمون اول به منظور آشنایی است؛ و تنها دو آزمون بعدی برای تحلیل های آماری به کار گرفته می شود. برای مطالعۀ ارتباط بین MAT و قدرت پا و سرعت پا، افراد T test، شمارشگر حرکات پرشی آزاد (FCMJ) و دو سرعت مستقیم 10 متر (10mSS) را انجام می دهند. از افراد خواسته شد که رژیم غذایی عادی خود را حفظ کنند و 24 ساعت پیش از جلسۀ آزمون تمرین را متوقف نموده و استراحت نمایند.این مقاله ادامه دارد.

ترجمه  itrans.ir 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام
  • zahra sohrabi :

    سلام اسم مقاله چیه و قسمت دومش کدوم قسمته

    1399/5/30 0:22
  • طاهره مصطفوی :

    سلام. نام مقاله : قابلیت اطمینان نسبی و مطلق آزمون چالاکی T-Test تعدیل شده و ارتباط آن با پرش عمودی و دو سرعت مستقیم . ادامه گذاشته نشده

    1399/5/30 18:28

بیشتر بخوانید