پرتره‌هایی از زنان افغانستان

افغانستان سرزمینی پر از تنوع زیستی می باشد. از آنجا که در مسیر تمدن‌های بزرگ جهان قرار داشته است، هر ولایت آن منعکس کننده تغییرات جغرافیایی و هویت فردی مردم آن منطقه می باشد. اقوام مختلف به طور مثال از لنگوته/عمامه، کلاه عرقچین، کلاه‌های مخروطی، پکول، یخک‌دوزی، خامک دوزی، گیراف و واسکت‌ها و آستین‌هایی آیینه‌دوزی شده استفاده می‌نمایند . 

چهره‌های پشتون، تاجیک، ازبک، قزلباش، هزارگی به همراه پوشش خاص این قوم ها در این مقاله آورده شده است. (سیارک)

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید