درست کردن لاک جدید

در

توصیه می کنیم شیشه های خالی شده ی لاک را دور نیندازید، بلکه پس از مدتی که چند شیشه جمع آوری شد ، چند قطره استون در هر یک بریزید و خوب تکان دهید تا حل شود. آنگاه همه آنها را در یک شیشه بریزید و خوب تکان دهید به این ترتیب صاحب یک لاک جدید با رنگی جدید خواهید شد.

درخشندگی و دوام لاک

اگر می خواهید لاک ناخن شما درخشنده باشد و زود پاک نشود وریزش نکند، پیش از لاک زدن ،مقدارکمی لاک بی رنگ یا برق لاک روی ناخن بزنید و قدری صبر کنید تا خشک شود . آنگاه لاک بزنید. (سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...