رویکرد علمی ورزش به اسکولیوز SEAS

در

SEAS مخفف "رویکرد علمی ورزش به اسکولیوز "، یک نام مربوط به تغییرات مداوم رویکرد، بر اساس نتایج منتشر شده در آثار گذشته است.
 SEASیک برنامه ورزشی فردی سازگار با تمام شرایط درمان محافظه کارانه اسکولیوز است: منحنی مستقل در حد پایین تا متوسط در طول دوره رشد برای کاهش خطر بستن بریس ؛ مکملی برای بستتن بند در منحنی های درجه متوسط به بالا در طول دوره رشد، با هدف افزایش اصلاح، آماده کردن برای از شیر مادرگرفتن، و جلوگیری /کاهش عوارض جانبی؛ برای بزرگسالان یا در حال پیشرفت و یا ترکیبی از همه، برای کمک به ایجاد ثبات در منحنی و کاهش ناتوانی. SEAS بر اساس یک روش خود اصلاحی فعال خاص بدون انجام کمک خارجی ، و ثبت شده در تمرین های عملکردی است. آزمون های ارزیابی، انتخاب مناسب ترین تمرینات برای فرد بیمار را مدیریت می کند. در تمرین خود اصلاحی فعال، هدف اصلی SEAS بهبود ثبات ستون فقرات است. تمرینات SEAS عملکرد عصبی حرکتی را تمرین داده بنابراین توسط رفلکس یک وضعیت خود اصلاحی در طول فعالیت های روزمره زندگی تحریک می شود.
SEAS را می توان به صورت سرپایی (دو / سه بار در هفته به مدت45 دقیقه) و یا به عنوان یک برنامه اصلی 20 دقیقه ای در روز انجام داد. در آخرین مورد، جلسات فیزیوتراپی 1.5 ساعته توسط کارشناس هر سه ماه پیشنهاد می شود.
نتایج بدست آمده از جمله یک آزمایش تصادفی کنترل شده (2014)، که در طول چند سال گذشته منتشر شده است، اثربخشی روش درمانی SEAS در مراحل مختلف درماناسکولیوز در کاهش پیشرفت زاویه کاب را اثبات می کند و طبق آن بیمار نیاز به پوشیدن بریس یا بند(بست) دارد.


SEAS روشی برای درمان اسکولیوز از طریق ورزش با اساس فیزیولوژی عصبی مدرن قوی است، که به منظور کاهش الزامات مورد نیاز برای بیماران و احتمالا هزینه های مرتبط با تعداد و شدت درمان و ارزیابی ها برای خانواده ها پیشنهاد می شود.

بنابراین، SEAS ، درمان تعداد زیادی از بیمارانی که از دور می آیند را مقدور می سازد. حتی اگر SEAS نیاز به نظارت کمتر فیزیوتراپیست داشته باشد و با استفاده از تمرین های خانگی کمتر تجویز شده با دوز پایین تر از برخی از دیگر روش های ورزشاسکولیوز خاص انجام شود، تخصص واقعی در درمان اسکولیوز، تمرین ها، و مدیریت بیمار و خانواده مورد نیاز است. این برنامه دارای حق انحصاری نیست، و معلمان در سراسر جهان برای این کار آموزش می بینند.

 در واقع، یک ویژگی این علم این است، که آنچه شناخته شده است و امروز هم به آن معتقدند تغییر زمان است. در نتیجه، صفت علمی که به عنوان رویکرد استفاده شده است در حال حاضر از زمان معرفی آن تکامل یافته است و در آینده تغییر خواهد کرد زیرا که دانش علمی جدید مرتبط وجود خواهد داشت.(سیارک)

تاریخچه روش SEAS

روش SEAS مدتها پیش در اوایل 1960 آغاز شده است ، زمانی که در Vigevano (ایتالیا)
آنتونیو نگرینی و نویا ورزینی یک مرکز اسکولیوز تاسیس کردند که بعد تبدیل شد به " Centro Scoliosi Negrini" (CSN). بنیانگذاران CSN یک روش درمانی در تمریناتی که به سمت اهداف درمانی تمایل داشتند را توسعه دادند به ویژه تمرینات حاصل از اطلاعات ارائه شده توسط روش های پژوهش علمی: به همین دلیل، آنها یکی از بنیانگذاران گروه مطالعه ایتالیایی اسکولیوز بودند که از سال 1978 شروع به جستجوی نظام مند آثار بین المللی جهت پیدا کردن بهترین مقالات علمی مرتبط به درمان نگهدارنده اسکولیوز کرد. آنها اطلاعات و تجربیات خود را با مراکز مختلف اسکولیوز در کشورهای مختلف اروپا(سوئیس،سوئد، فرانسه) رد و بدل می کردند. به طور خاص، CSN شروع به کارهای مشارکتی در مطالعه و تحقیق اسکولیوز با "مرکز DES Massues" در لیون، فرانسه کرد، که آن روزها یکی از معتبرترین مراکز درمان اسکولیوز در اروپا به حساب می آمد. در آن سال ها، اعتبار بر اساس تعداد بیمارانی که از خارج از کشور آمده بودند و شواهد علمی درمان محافظه کار بر اساس استفاده از بستها و جراحی بود. شواهدی از درمان فیزیوتراپی هنوز در دسترس نمی باشد، حتی زمانی که اولین مطالعه که نشان دهنده اثربخشی تمرینات برای AIS بود که توسط مدرسه لیون تولید شد و همچنین شامل اطلاعات بیش از 100بیمار CSN بود.
روش SEAS از رویکرد لیون سرچشمه می گیرد، برخی از ویژگی های پایه که قبلا برای رویکرد لیون منتشر شد در روشSEAS حفظ شده است:
• افزایش آگاهی از تغییر شکل بیمار
• تاکید بر تصحیح خودکار مستقل توسط بیمار
• استفاده از تمریناتی که در آن واکنشهای تعادلی استخراج می شوند
• تضمین این که بیمار بندّ را حداقل برای برخی از تمرینات می پوشد ، بخاطر این که از ارتز به عنوان یک وسیله ژیمناستیک استفاده کند؛ برای مثال، برای کنترل خود اصلاحی در مواردی که بیمار قادر به انجام این کار به درستی و بدون کمک در هنگام انجام تمرینات نمی باشد ، و برای داشتن اثر بیشتری بر مدل سازی زیبایی شناسی.
مهمترین تفاوتهای به تدریج توسعه یافته توسط AEAS، که آن را از رویکرد لیون متفاوت ساخته است ، عبارتند از:
• خود اصلاحی فعال سه بعدی به جای افزایش طول خودکار قبلی
• مفهوم ثبات ستون فقرات با توجه به آثار گذشته واقعی فیزیوتراپی 
• جستجوی پاسخ خودکار رفلکس درست ، یعنی، یک خود اصلاحی ناخودآگاه که باید به دستیابی به یکپارچگی بهتر در زندگی روزمره کمک کند.
• تمرکز بر رویکرد شناختی رفتاری بیمار برای افزایش انطباق با درمان 
• تنوع تمرینات محرک به جای دقت تکراری مطلق حرکات، با توجه به دانش مدرن فیزیولوژی عصبی 

هدف اصلی از SEAS

برگرداندن چرخه معیوب استوکس است ، بنابراین، بارگذاری غیر طبیعی ایجاد شده توسط اسکولیوز با رشد نامتقارن منجر به بدتر شدن منحنی می شود که به رشد نامتقارن بیشتر منجر خواهد شد که به دلیل افزایش نامتقارن بارگذاری است .
SEAS با یک تفاوت خاص با بست کار می کند؛ در واقع، در حالی که یک ابزار ارتوتیک می تواند وضعیت بیمار را بطور مستمر تغییر داده و آن را به نحوی ثابت کند ، تمرینات فقط می تواند تغییرات رفتاری و خودکار حرکت و وضعیت را از طریق استراتژی های متفاوت کنترل حرکت تعیین کند.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...

آیا اسکولیوز درمان می شود و درمانها چگونه می باشند

در

بسیاری از کودکانی که از طرف برنامه آزمایش اسکولیوز به دکتر فرستاده می شوند، خمیدگیهای بسیار خفیفی در ستون فقرات دارند که نیاز به درمان نمی باشد.

 

زمانی که نیاز به درمان باشد، دکتر ممکن است کودک را به یک متخصص ارتوپدی ستون فقرات بفرستد. دکتر بهترین درمان را برای هر بیمار بر اساس سن بیمار، اینکه تا چه حد احتمال پیشروی آن وجود دارد، درجه و الگوی خمیدگی ستون فقرات و نوع اسکولیوز تجویز خواهد کرد. دکتر ممکن است مشاهده، نیروبخشی یا عمل جراحی را توصیه نماید.(سیارک

تحت نظر گرفتن. معمولا دکترها بیماران را بدون درمان تحت نظر گرفته و تا زمانی که در حال رشد است (نابالغ است) و خمیدگی خفیف می باشد، هر چند ماه آنها را چک می کنند.

بستن بریس: در بیمارانی که هنوز با وجود خمیدگی متوسط در ستون فقرات در حال رشد هستند، امکان دارد دکترها به بیماران توصیه نمایند تا جهت متوقف کردن پیشرفت خمیدگی از بریس استفاده نمایند. زمانی که کودک به پایان رشد خود نزدیک می شود، استفاده از بریس بستگی به چگونگی تاثیرات خمیدگی در ظاهر کودک خواهد داشت اینکه آیا خمیدگی بدتر می شود یا به اندازه خمیدگی بستگی دارد. (سیارک

جراحی. زمانی که بیمار در حال رشد است، خمیدگی شدید است و زمانی که خمیدگی بدتر می شود، امکان دارد دکترها به بیماران خود توصیه نمایند تا جهت درمان خمیدگی یا جلوگیری از بدتر شدن آن عمل جراحی انجام دهند.

پست های مرتبط :

چه کسانی مبتلا به اسکولیوز می شوند؟

چه چیزهایی سبب اسکولیوز می شود؟

چگونه اسکولیوز تشخیص داده می شود؟

آیا اسکولیوز درمان می شود؟ درمانهای آن چیست؟

آیا روش های دیگری برای اسکولیوز وجود دارد؟

آیا دکتر جراحی را بهترین روش می داند؟‌

آیا افراد مبتلا به اسکولیوز می توانند ورزش نمایند؟

محققان چه تحقیقاتی در مورد اسکولیوز انجام داده اند؟‌ 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  

مترجم  itrans.ir  

نظرات

۱۳۹۵/۱۰/۲۸مشکل ژنتیکی است در کودکی زیاد خودش را نشان نمی دهد .

۱۳۹۵/۱۲/۲۷Please teach the rest of these internet honogials how to write and research!

در ادامه بخوانید...

علت ایجاد کمردرد ها چیست

در

علت ایجاد کمردرد ها چیست؟
مهم است که بدانیم کمر درد علامتی از شرایط پزشکی است و یک تشخیص نیست. مشکلات پزشکی که باعث ایجاد کمردرد میشوند شامل:


مشکلات مکانیکی: یک مشکل مکانیکی مشکلی است که شما در حرکت ستون فقرات یا دردی که شما احساس میکنید زمانی که ستون فقراتتان را در یک جهت خاص حرکت میدهید. شاید شایع ترین مشکل مکانیکی که باعث ایجاد کمر درد میشود، انحطاط دیسکهای بین مهره ای است که دیسکهای بین مهره ای در ستون فقرات با گذشت زمان ساختارشان را از دست میدهند. با زوال آنها، قابلیت ضربه گیری و اتکایی خود را ار دست میدهند. این مشکل میتواند باعث بروز درد شود در صورتی که باعث وارد شدن استرس به کمر شود. سایر علل مکانیکی شامل اسپاسم و کشیدگی عضلانی و پاره شدن یا فتق دیسک.(سیارک)
جراحتها: جراحتهای ستون فقرات مانند رگ به رگ شدن و شکستگی میتواند باعث دردهای کوتاه مدت یا مزمن شود. رگ به رگ شدن شامل پارگیهایی در رباط هایی هستند که ستون فقرات را حمایت میکنند، و که در اثر پیچش یا بلند کردنهای اجسام به طور ناصحیح، ایجاد میشود. مهره های شکسته اغلب ناشی از پوکی استخوان هست. کمردردهایی ناشی از جراحتهای شدید مانند تصادف و افتادن از ارتفاع به ندرت اتفاق میافتد.
بیماریها و شرایط اکتسابی: بسیاری از مشکلات پزشکی میتوانند باعث کمردرد شوند. اینها شامل اسکولیوز، خمیدگی در ستون فقرات که معمولا تا میانسالی باعث ایجاد درد نمیشوند، spondylolisthesis؛ اشکال متفاوتی از آرتروز شامل osteoarthritis، آرتروئید روماتوئید، ankylosing spondylitis و تنگی مجرای ستون فقرات، باریک شدن حفره قرار گیری ستون فقرات که باعث ایجاد فشار روی ستون فقرات و عصب میشود. گرچه خود پوکی استخوان باعث ایجاد درد نمیشود، اما باعث ایجاد شکستهای دردناک در مهره ها میشود. سایر علل کمردرد شامل حاملگی؛ سنگ کلیه و عفونت ، اندومتریوز که ساخته شدن بافت رحمی خارج از رحم است و fibromyalgia شرایط که باعث خستگی و دردهای عضلانی میشود.
عفونت و سرطان: گرچه علل معمول کمردرد نیستند، عفونتها زمانی که در مهره ها باشند باعث ایجاد درد میشوند، شرایطی که التهاب استخوانی نامیده میشود، و زمانی که عفونت در دیسکها اتفاق می افتد diskitis نامیده میشود. تومورها از علل نادر کمردرد هستند. گاها تومورها از کمر شروع میشوند ولی اغلب آنها در جای دیگر شروع میشوند و از جاهای دیگر وارد کمر میشوند. (سیارک)
گرچه علل کمردرد معمولا فیزیکی هستند، استرسهای هیجانی میتوانند در شدت و مدت کمر درد تاثیر گزار باشند. استرس بدن را به روشهای مختلف تحت تاثیر قرار میدهد، مثلا باعث میشوند غضلات پشتی گرفته و دردناک شوند.

کمردرد چیست؟

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. 

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

۱۳۹۵/۱۲/۲۷Ein wundervoller Farbenrausch mal wieder. Und die Gartenidee ist vorgemerkt, ich hab nämlich noch Platz, das Haus in dem wir wohne ist an einen riesigen Saselteinfensdn angebaut. Oben auf dem Felsen ist Platz, aber die Erdschicht ist zu dünn... so könnte ich dann auch noch mehr anbauen ;-)

در ادامه بخوانید...

چه زمان استخوان ها می شکنند

در

چه زمان استخوان ها می شکنند؟
 همانطور که ما پیرتر می شویم، استخوان ها ممکن است بشکنند یا ضعیف تر شوند اگر مراحل قوی نگهداشتن آنها را دنبال نکنیم. رایج ترین شکستگی ها در استخوان هایضعیف در استخوان مچ دست، ستون فقرات و لگن می باشد.استخوان های شکسته در ستون فقرات شما دردناک هستند و خوب شدن آنها بسیار آهسته است. افرادی که در ستون فقراتشان استخوان های ضعیف دارند بتدریج قدشان کوتاه می شود و وضعیتشان به گوژپشتی درمی آید.

با گذشت زمان یک ستون فقرات خمیده می تواند راه رفتن یا حتی نشستن را سخت کند. لگن های شکسته مشکل بسیار جدی ای با بالا رفتن سن هستند. آنها تا حد زیادی خطر مرگ را به خصوص در طول سال پس از شکستگی افزایش می دهند. افرادی که شکستگی لگن دارند، ممکن است برای ماه ها یا حتی سال ها بهبود نیابند. زیرا آنها اغلب نمی توانند از خودشان مراقبت کنند، آنها به احتمال زیاد مجبور به زندگی در خانه سالمندان می شوند.
راهنمایی هایی برای قوی نگهداشتن استخوان ها
- کلسیم در غذاهایی مانند شیر، سبزیجات سبز برگ و سویا یافت می شود. از میان وعده هایی مانند ماست و پنیر برای افزایش کلسیم خود لذت ببرید. شما هم چنین می توانید مکمل های کلسیم را دریافت کرده یا غذاهایی که به طور خاص با کلسیم غنی شده اند را بخورید.
- بدن شما برای جذب کلسیم به ویتامین دی نیاز دارد. اطمینان حاصل کنید که از رژیم غذایی خود، نور خورشید یا مکمل ها به قدر کافی ویتامین دی دریافت می کنید.
- حتی فعالیت های ساده مانند پیاده روی و بالا رفتن از پله استخوان های شما را قوی خواهد کرد. حداقل روی 30 دقیقه فعالیت بدنی انجام دهید، حتی اگر هر دفعه فقط 10 دقیقه شود (کودکان باید حداقل روزی 60 دقیقه ورزش کنند).(سیارک)

شما ممکن است در خطر باشید.
بسیاری از ما فکر می کنیم که در خطر از دست رفتن استخوان یا شکستگی ها نیستیم. ما معتقدیم که اگر تاکنون هیچ نشانه ای از آسیب استخوان نداشتیم، پس استخوان هایمان قوی هستند. زیرا هیچ علائم هشدار مشهودی وجود ندارد، حتی پزشکان اغلب علائم مشکل را از دست می دهند. اکثر ما چکاپ فشار خون و کلسترول برای سلامت قلب انجام می دهیم. ارزیابی حجم استخوان یک راه مهم برای چک کردن سلامت استخوان است.
خطر پوکی استخوان بین زنان بالاتر است. همچنین این خطر برای سفید پوست ها و آسیایی ها از دیگر افراد بیشتر است. با این حال، یادآوری اینکه این خطر واقعی برای مردان مسن تر و زنان با تمام پیش زمینه ها است، مهم است.
در اینجا چند سرنخ وجود دارد که می گوید شما در خطر هستید :(سیارک)
- شما وابستگان مسن تری دارید که شکستگی داشتند.
- شما بیماری هایی داشتید یا داروهایی مصرف کرده اید که ممکن است باعث ضعیف شدن استخوان ها شود.
- شما کمبود وزن دارید.
بدین خاطر دانستن خطرهای سلامت استخوان ضعیف در تمام سنین مهم است. "پرچم های قرمز" زیادی وجود دارد که علائمی هستند که شما در خطر استخوان های ضعیف هستید (چک لیست "آیا شما در معرض استخوان های ضعیف هستید؟" را ببینید). بعلاوه، کلسیم و ویتامین دی مصرفی شما، سطح فعالیت فیزیکی و داروها تماما بایستی ارزیابی شوند.  (سیارک)

 اهمیت استحکام استخوان ها

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید. 

ترجمه توسط itrans.ir

نظرات

۱۳۹۵/۱۲/۲۷I enjoyed reading your views on this topic. Your talent for writing shines through in your original content and vast knogwedle. I share your views and appreciate your hard work.

در ادامه بخوانید...

علل اسکولیوز چیست و چه کسانی به اسکولیوز مبتلا می شوند

در

در اغلب موارد علت اسکولیوزها ناشناخته است، که اسکولیوز ایدیوپاتیک نامیده می شوند. قبلا اینچنین برداشت می شد فردی که ایدیوپاتیک اسکولیوز دارد، دکتر بایستی به دنبال علل دیگری از جمله آسیب یا عفونت باشد. علل خمیدگی ها به صورت غیر ساختاری یا ساختاری طبقه بندی می شوند.

اسکولیوزساختاری. خمیدگی ثابتی که دکترها مورد به مورد آن را درمان می کنند. گاهی اوقات اسکولیوزی های ساختاری بخشی از سندرم یا بیماری هستند از جمله سندرم مارفان، اختلال بافت پیوندی موروثی. در موارد دیگر، آن خود به خود رخ می دهد. اسکولیوزهای ساختاری می توانند ناشی از بیماری های عصبی عضلانی (از جمله فلج مغزی، فلج اطفال یا دیستروفی عضلانی)، نقص مادرزادی (از جمله hemivertebra، که در آن یک طرف از مهره قبل از تولد به طور نرمال شکل نمی یابد)، آسیب، عفونت های خاص، تومورها (از جمله آنهایی که از نوروفیبروماتوز ناشی می شوند، گاهی اوقات یک نقص مادرزادی با تومورهای خوش خیم در ستون فقرات در ارتباط هستند)، بیماری های متابولیک، اختلالات بافت پیوندی، بیماری های روماتیسمی، یا عوامل ناشناخته (اسکولیوز ایدیوپاتیک) باشند.

چه کسانی به اسکولیوز مبتلا می شوند؟

امکان ابتلای افراد در تمامی سنین وجود دارد، اما این بیماری روی کودکان و نوجوانان تمرکز دارد. اسکولیوز ایدیوپاتیک نوجوانان (اسکولیوز با علت ناشناخته) رایج ترین نوع آن است و معمولا پس از سنین 10 سالگی رخ می دهد. دختران با احتمال بیشتری نسبت به پسران این نوع از اسکولیوز را می گیرند. از آنجایی که اسکولیوز می تواند در خانواه رخ دهد، کودکی که والدین، برادر یا خواهری مبتلا به ایدیوپاتیک اسکولیوز دارد بایستی مرتبا توسط دکتر خانواده معاینه شود. (سیارک

پست های مرتبط :

چه کسانی مبتلا به اسکولیوز می شوند؟

چه چیزهایی سبب اسکولیوز می شود؟

چگونه اسکولیوز تشخیص داده می شود؟

آیا اسکولیوز درمان می شود؟ درمانهای آن چیست؟

آیا روش های دیگری برای اسکولیوز وجود دارد؟

آیا دکتر جراحی را بهترین روش می داند؟‌

آیا افراد مبتلا به اسکولیوز می توانند ورزش نمایند؟

محققان چه تحقیقاتی در مورد اسکولیوز انجام داده اند؟‌  

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  

مترجم  itrans.ir  

نظرات

در ادامه بخوانید...

اسکولیوز چگونه تشخیص داده می شود

در

دکترها مراحل زیر را به کار می گیرند تا اسکولیوز بیماران را ارزیابی نمایند:

تاریخچه پزشکی. دکتر با بیمار و والدین بیمار صحبت می کند و سوابق بیمار را برای بررسی مشکلات درمانی که ممکن است سبب خمیدگی ستون فقرات شده باشد برای مثال نقص ها در تولد، تروما، یا دیگر اختلالاتی که می تواند موجب اسکولیوز شود را مرور می کند.

معاینه‌ی جسمی. دکتر پشت بیمار، قفسه سینه، لگن، ساق ها، پاها، پوست بیمار را معاینه می کند. دکتر بررسی می کند، در صورتی که شانه های بیمار هم سطح باشند آیا سر در مرکز بدن قرار دارد یا نه و اینکه آیا دو طرف بدن هم سطح بنظر می رسند یا نه. همچنین در حالتی که بیمار به جلو خم شده، دکتر ماهیچه های پشت را بررسی می کند، تا ببینید که آیا یک طرف از قفسه سینه بالاتر از دیگری است یا نه.

ارزیابی اشعه X. اشعه x روی ستون فقرات می تواند وجود اسکولیوز را تشخیص دهد. دکتر خمیدگی روی تصویر اشعه x را اندازه می گیرد. مهره در شروع و پایان خمیدگی را می یابد و درجه خمیدگی را اندازه می گیرد (نمودار «الگوهای منحنی» را ببینید.) (سیارک

دکترها، خمیدگیهای ستون فقرات را با استفاده از محل، شکل، الگو و سبب آن گروه‌بندی می کنند. آنها این اطلاعات را جهت تصمیم گیری برای بهترین درمان برای اسکولیوز بکار می گیرند.

محل . برای شناسایی محل یک خمیدگی، دکترها راس منحنی را پیدا می کنند (مهره ای از خمیدگی، که بیشتر از همه خارج از راس قرار گرفته است)؛ محل راس، «محل» خمیدگی می باشد. خمیدگی thoracic راس خود را در ناحیه thoracic دارد. (بخشی از ستون فقرات که دنده ها در آنجاست). خمیدگی lumbar راس خود را در کمر دارد. خمیدگی thoracolumbar، راسش در thoracic و محل الحاق مهره‌های lumbar می باشد

شکل. معمولا خمیدگی به شکل s یا c می باشد.

الگو. خمیدگی غالبا الگوهایی را دنبال می کند که در بیماران قبلی مطالعه شده اند (منحنی «الگوهای خمیدگی» را ببینید). بزرگتر شدن خمیدگی به احتمال بیشتر ادامه خواهد داشت (بسته به مقدار رشد باقی مانده). (سیارک

پست های مرتبط :

چه کسانی مبتلا به اسکولیوز می شوند؟

چه چیزهایی سبب اسکولیوز می شود؟

چگونه اسکولیوز تشخیص داده می شود؟

آیا اسکولیوز درمان می شود؟ درمانهای آن چیست؟

آیا روش های دیگری برای اسکولیوز وجود دارد؟

آیا دکتر جراحی را بهترین روش می داند؟‌

آیا افراد مبتلا به اسکولیوز می توانند ورزش نمایند؟

محققان چه تحقیقاتی در مورد اسکولیوز انجام داده اند؟‌ 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  

مترجم  itrans.ir  

نظرات

در ادامه بخوانید...

آیا راه های دیگری جهت درمان اسکولیوز وجود دارند

در

برخی از افراد به دنبال راه هایی جهت درمان اسکولیوزها هستند  از جمله درمان توسط فیزیوتراپ، مداخله الکترونیکی، مکمل های غذایی، و ورزش. با این حال مطالعات درباره این درمانها نشانی از پیشگری از جریان خمیدگی، یا بدتر شدن آن ندارد. امکان دارد بیماران تمایل به ورزش هایی جهت تاثیرگذاری روی سلامتی عمومی و بهتر شدن داشته باشند.

بریسنگ چطور؟

تصمیم گیری درباره اینکه کدام بریس بایستی پوشیده شود بستگی به نوع خمیدگی دارد و اینکه آیا بیمار، تصمیم دکتر درباره تعداد ساعاتی که روزانه جهت پوشیدن بریس توصیه می‌کند را دنبال خواهد کرد یا نه. بریس بایستی بسته به مشکل خمیدگی خاص و اندازه هر بیمار انتخاب شود. برای دریافتن تاثیر مورد نظر (برای جلوگیری از بدتر شدن خمیدگی)، بریس ها بایستی هر روز برای چندین ساعت به طور کامل توسط دکتر تجویز شده و پوشیده شود تا زمانی که کودک رشدش متوقف گردد.

در صورتی که دکتر عمل جراحی را توصیه نماید کدام روش بهترین روش می‌باشد؟‌

جراحی های زیادی جهت درمان خمیدگی اسکولیوزها انجام می شوند. روش اصلی جراحی اصلاح، تثبیت و فیوژن خمیدگی می باشد. فیوژن اتصال دو یا چند مهره می باشد. راه های مختلفی جهت راست کردن ستون فقرات وجود دارد و ایمپلنت های مختلفی جهت ثابت نگه داشتن ستون فقرات بعد از جراحی موجود می باشد. (ایمپلنت ها، ابزارهایی هستند که بعد از جراحی بکار گرفته می شوند تا ستون فقرات را ثابت نگه دارند.) تصمیم گیری درباره نوع ایپملنت بسته به هزینه آن، اندازه ایمپلنت دارد که آنهم بستگی به اندازه ایپملنت دارد، به شکل ایپملنت، صاف بودن آن، و تجربه جراح دارد. هر بیمار بایستی گزینه های خود را حداقل در دو جراحی تجربه شده داشته باشد.

بیماران و والدین آنها که تصمیم به جراحی دارند ممکن است سوالات زیر را داشته باشند:

فواید جراحی برای اسکولیوزها چیست؟‌

خطرات جراحی برای اسکولیوزها چیست؟

چه تکنیک هایی برای جراحی استفاده خواهد شد؟

بعد از جراحی چه دستگاه هایی برای ثابت نگه داشتن ستون فقرات به کار گرفته خواهد شد؟‌

برش ها در کجا زده خواهد شد؟

ستون فقرات بعد از جراحی چگونه راست خواهد شد؟‌

چه مدت در بیماران خواهد ماند؟‌

بهبود یافتن بعد از عمل جراحی چه قدر طول خواهد کشید؟

آیا پشت درد مزمنی بعد از عمل جراحی اسکولیوزها وجود خواهد داشت؟

آیا رشد بیمار محدود خواهد شد؟

انعطاف پذیری ستون فقرات چگونه خواهد بود؟

آیا بعد از عمل جراحی امکان بدتر شدن یا پیشرفت خمیدگی وجود دارد؟

ایا احتمال اینکه عمل جراحی دیگری نیاز باشد وجود دارد؟

آیا بیمار قادر به انجام تمامی فعالیت هایی خواهد بود که در آرزوی انجام آن می باشد؟ (سیارک

پست های مرتبط :

چه کسانی مبتلا به اسکولیوز می شوند؟

چه چیزهایی سبب اسکولیوز می شود؟

چگونه اسکولیوز تشخیص داده می شود؟

آیا اسکولیوز درمان می شود؟ درمانهای آن چیست؟

آیا روش های دیگری برای اسکولیوز وجود دارد؟

آیا دکتر جراحی را بهترین روش می داند؟‌

آیا افراد مبتلا به اسکولیوز می توانند ورزش نمایند؟

محققان چه تحقیقاتی در مورد اسکولیوز انجام داده اند؟‌ 

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  

مترجم  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...