جوشکاری با لیزر

در


لیزر دستگاهی است که نور را از طریق فرآیند تقویت نوری بر اساس انتشار شبیه سازی شده از تابش الکترومغناطیسی منتشر می کند. اصطلاح ليزر از عبارت "تقویت نور با استفاده از گسیل القایی تابش" سرچشمه مي گيرد.
جوشكاري اشعه ليزر (LBW) روشي از جوشكاري است كه در آن براي اتصال چندين قطعه فلز از اشعه ليزر استفاده مي شود. اشعه ليزر منبع حرارت متمركز شده اي با قابليت جوش هاي باريك و عميق و سرعت بالاي جوشكاري فراهم مي كند. اين فرآيند غالبا برای درخواست هايی با حجم بالا مانند صنعت خودرو سازي كاربرد دارد. (سیارک
جوشكاري ليزری سالهاي متمادي است كه در صنعت خودروسازي استفاده مي شود. از جمله، فيات در سال 1975ليزر دي اكسيد كربن براي جوشكاري اجزاء انتقال قدرت نصب نمود.
در سالهاي 1980، سازندگان خودرو شروع به جايگزين نمودن جوشهاي نقطه اي با استفاده از جوشكاري ليزری براي توليدورقه هاي جوش خورده مناسب كردند. اين مجموعه از ورقه هاي فلزي با ضخامت ها و تركيبات متالوژيكي متفاوت مي توانند نشان دار شده و عرضه شوند، بخصوص در جاهايي كه نياز است، با خواص مکانیکی و متالوژیکی مخصوص.
عليرغم این واقعیت که بخش بزرگی از تولید کنندگان دانش بسیار محدودی از جوشكاري لیزری دارند، فرآیندي تكامل يافته ای است که پيش از اين تمام مزایایي كه مي تواند به خط توليد بياورد را به اثبات رسانده است.(سیارک
در جوشکاری لیزري معمولا از منبع لیزري استفاده مي گردد كه اشعه نور مادون قرمز را هدايت مي كند. اشعه براي چشم انسان نامرئی است و می تواند تهدیدی جدی برای ایمنی کارگران باشد، اگر از روش های امنیتی مناسب استفاده نكنند. در نتیجه، جوشكاري لیزری توسط یک ربات (یا نوع دیگری از سیستم حرکت خودکار) در یک محفظه تنگ نور انجام می شود.
مزاياي جوشكاري ليزري عبارتند از:
• سرعت فرآيند
• دقت
• امكان متصل نمودن مواد غير مشابه
• فضاي كوچكي مورد نياز است تا اشعه ليزر به قسمت هايي كه بايستي جوش داده شوند دسترسي داشته باشد.
• كنترل عالي طرح
• تغيير شكل محدود
• امكان جوشكاري در پيكربندي رويهم افتاده
• توانایی تولید جوش هايي که کاملا با هوا و مایع كيپ شده اند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...