مراحل گرفتن سند تک برگ + مدارک لازم

در

در صورتی که بخواهید ملکی را معامله کنید و سند مالکیت ملک بصورت سند دفترچه ای باشد، اول باید برای گرفتن  سند تک برگ اقدام کنید.

مراحل گرفتن سند تک برگ

اول به بانک مراجعه می کنید و سه شماره حساب به شما داده می شود که باید در 3 قبض که هر قبض 3 قسمت دارد پر کنید حواستان باشد که شماره حساب ها و نام صاحب حساب یکی نیست.
بعد از پر کردن مبلغ پنجاه هزار و پانصد تومن پرداخت می کنید و رسید می گیرید که قسمت بالای هر 3 برگ را بانک نگه می دارد و 2 قسمت باقی مانده از هر 3 برگ را که پرداخت بصورت ماشینی روی آن منعکس شده،  به شما می دهد.

حال مدارک را که از قبل آماده کرده اید با رسید بانک به پست می برید. من از شهرداری سوال کردم بر اساس شماره ای که روی سند خورده منطقه پستی مشخص می شود. پست به شما یک فرم می دهد که مشخصات سند و مشخصات مالک و در صورتی که وکیل مالک هستید، مشخصات وکیل را پر می کنید .
یک عدد پاکت پستی که توسط پست به شما داده می شود را پر می کنید که مشخصات مالک و کسی که باید پاکت را بعد از تنظیم سند تک برگ و ارسال از طرف اداره ثبت به آدرس مربوطه ، دریافت کند را می نویسید مثلا اگر مالک خود شما هستید و قرار است سند تگ برگ را خودتان تحویل بگیرید اسم خودتان را می نویسید . (در ضمن کد پستی حتما همراه داشته باشید.(
حدودا 40 روز باید منتطر باشید تا سند تک برگ به دستتان برسد حال با دریافت سند تک برگ می توانید برای فروش اقدام کنید .برای تبدیل سند دفترچه ای به تک برگ  زمان طولانی است اما برای سند تگ برگی که بخواهیم دوباره عوض کنیم 10 تا 12 روز زمان می برد.
البته بدون دریافت سند تک برگ هم می توانید فروش را بصورت وکالت بلاعزل انجام دهید اما معمولا دفتر خانه ها از خریدار تعهد می گیرند که برای سند تک برگ حتما اقدام کند و این مراحل را باید خریدار انجام دهد.
تمام این مراحل از طریق پست صورت می گیرد و مثل قدیم لازم نیست به اداره ثبت مراجعه کنید.  مدارک را که به پست دادین رسید دریافت می کنید و مبلغ 67هزارتومان بابت پست پرداخت می کنید که جمعا با مبلغ پرداختی به بانک که به حساب اداره ثبت اسناد واریز می شودصد و هفده هزاروپانصد تومان پرداخت کرده اید.(117.500)
 از روی شناسه روی رسید پستی می توانید محموله پستی خود را پیگیری کنید.

مدارک مورد نیاز برای گرفتن سند تک برگ

- رسید پرداختی بانک  یک قسمت برای شما و یک قسمت برای پست

- کپی شناسنامه مالک

- کپی کارت ملی مالک

- کپی از تمام صفحات سند که نوشته دارد.

- برگ خلاصه معامله (توضیح در پایین)
- در صورتی که از مالک وکالت دارید، کپی از وکالتنامه
- کپی از شناسنامه و کارت ملی وکیل باز هم در صورت وکالت
- کپی از نامه فک رهن در صورتی که ملک وام داشته و تمام شده است (توضیح در پایین)

برگ خلاصه معامله چیست؟

زمانی که معامله ملکی انجام می دهید دفتر خانه به همراه بنجاق، برگ خلاصه معامله را میدهد .

نامه فک رهن چیست؟

در صورتی که ملک وام بانکی داشته و وام تمام شده است شما آخرین قسط وام را باید از طریق بانک پرداخت کنید و بانک نامه ای خطاب به دفترخانه ای که معامله قبلا در آن صورت گرفته، به شما می دهد.نامه را به دفترخانه مربوطه می برید. مامور بانک 2 الی 3 روز بعد به دفترخانه مراجعه می کند و سند را از گرو بانک در می آورد، روی سند مهر و امضا می شود و نامه ای مهر و امضا شده از طرف دفترخانه به شما داده می شود.( مبلغی برای فک رهن باید پرداخت کنید. )برای زمانی که بخواهید سند را به تگ برگ تبدیل کنید این برگه نشان می دهد ملک شما، فک رهن شده و درگرو بانک نیست.
امیدوارم توضیحات کافی باشد در صورتی که سوال بدون جوابی باقی مانده در قسمت نظرات مطرح کنید.

نظرات

در ادامه بخوانید...