تحقیقات عملی پژوهش فمینیستی


برخی از محققان معتقدند که پژوهش عمل نگر، نوعی روش پژوهش محسوب می شود، اما به نظر من بهتر است آن را یک متدولوژی بدانیم. در پژوهش عمل نگر ، محقق در همکاری نزدیک با یک گروه از مردم به منظور بهبود وضعیت یک محیط خاص، کار می کند. محقق تحقیق خود را روی مردم انجام نمی دهد، بلکه در کنار آنهاست، و نقش یک تسهیل کننده را ایفاء می کند. بنابراین، مهارت های خوب مدیریت گروه و درک درست پویایی گروه جزء مهارت های مهمی هستند که محقق باید آنها را کسب کند. این نوع از تحقیقات در زمینه هایی مانند مدیریت سازمانی، توسعه جامعه، آموزش و پرورش و کشاورزی معروف و شناخته شده است. پژوهش عمل نگر با فرایند ارتباطات و توافق بین افرادی که خواهان تغییر چیزی با هم هستند، آغاز می شود. بدیهی است، تمام افراد یک سازمان تمایلی ندارند که محقق شوند، بنابراین پژوهش عمل نگر در گروه کوچکی از افراد متخصّص صورت می گیرد که از ایده های جدید استقبال می کنند و روی این ایده ها تفکر و اندیشه می کنند. پس از آن، گروه از طریق چهار مرحله برنامه ریزی ، اقدام، مشاهده و انعکاس، اقدام می کند. این فرایند ممکن است چندین بار قبل از اطمینان کامل از اجرای موفقیت آمیز تغییرات اتفاق بیافتد. در پژوهش عمل نگر، ممکن است از انواع مختلف روش های پژوهش استفاده شود، برای مثال: تشخیص و ارزیابی پرسشنامه مرحله، مصاحبه ها و گروه های تمرکز که ممکن است برای ارزیابی نظر در تغییرات پیشنهادی اعمال شوند.

قوم نگاری

قوم نگاری ریشه در مردم شناسی دارد و زمانی که در آغاز قرن انسان شناسان جهان برای جستجوی قبایل راه دور سفر می کردند، شکل معروف و شناخته شده ای از تحقیق و جستجو بوده است. در قوم نگاری بر توصیف و تفسیر رفتار فرهنگی تاکید می شود. قوم نگاران خود را به طور کامل درگیر زندگی و فرهنگ گروه مورد مطالعه می کنند و اغلب ماه ها تا پایان تحقیق با آن گروه زندگی می کنند. این محققان در فعالیت های گروه ها شرکت می کنند و در عین حال، رفتار گروه را مشاهده ، یادداشت برداری کرده، با اعضای گروه مصاحبه می کنند، آنها را تجزیه و تحلیل و بررسی می کنند و در نهایت گزارش خود را می نویسند - این عمل، کار میدانی یا مشاهده شرکت کننده نامیده می شود. قوم نگاران اهمیت متن نوشته شده را بسیار مهم می دانند، چرا که این متن چگونگی به تصویر کشیدن فرهنگ در حال مطالعه آنها را نشان می دهد.

پژوهش فمینیستی

مباحث و اختلافاتی وجود دارند مبنی بر اینکه آیا تحقیق فمینیستی را باید یک روش یا معرفت شناسی به حساب آورد، اما به نظر من این پژوهش می تواند هر دو مفهوم را در بر گیرد. (همانطور که مشاهده کرده ایم، متدولوژی، فلسفه و یا اصل کلی است که تحقیق شما را هدایت می کند. از سوی دیگر معرفت شناسی به مطالعه ماهیت دانش و توجیه اشاره دارد و نگاهی به چیستی معرفت دارد و اینکه این شناخت و معرفت چگونه حاصل می شود). محققان فمینیست استدلال می کنند که زندگی و تجارب زنان به مدت های متمادی نادیده گرفته شده یا برداشت درستی از آن صورت نگرفته است. در گذشته، پژوهش اغلب حول موضوعات مربوط به مردها انجام می شدند و نتایج به کل جمعیت تعمیم داده می شدند. محققان فمینیستی هم از موضوع پژوهش و هم روش پژوهش استفاده شده، انتقاد می کنند؛ به ویژه روش هائی که بر «حقیقت» عینی، علمی تاکید دارند.

فمینیسم: نهضت طرفداری از حقوق زن. واژه نامه

پژوهش فمینیستی با تاکید بر تحقیق و بررسی مشارکتی، کیفی، چارچوب جایگزین ارزشمندی را برای محققانی که نمی توانند افراد تحقیق را جزء اشیاء تحقیق تلقی کنند، فراهم می کند. در زیر چتر پژوهش فمینیستی، دیدگاه های بسیار مختلفی وجود دارند.(سیارک)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.