سیارک

نظریه توسعه خانواده بخش دوم

مراحل توسعه به عنوان بازه های توازن نسبی در نظر گرفته می شوند، که در آن تفاهم در مورد تخصیص نقش ها و قوانین رویه زیاد است. با این حال، به دلیل تغییرات در نیازها و صلاحیت اعضای خانواده، و به دلیل نیازهای خارجی که خانواده تجربه می کند، ناهمخوانی و عدم تناسب نقش ها رخ می دهد و نیازمند سازماندهی مجدد برای تحقق مجدد تناسب نقشی است. متخصصین توسعه انسانی انتظارات نقش سن  را به عنوان وظایف توسعه ای برای هر سطح سنی تعمیم داده اند، به گونه ای که انتظارات آشنا برای کودکان و اصفال و همچنین برای افراد بالغ جوان، میانسال و مسن را شامل شود. بعضی از ترکیب های سنی و جنسیتی باعث هماهنگی بیشتر وظیفه های توسعه ای فرزندان و والدین، زن و شوهر، و خواهر و برادر با یکدیگر در مقایسه با موارد دیگر می شود؛ این کار منجر به شناسایی مراحل سازگار و غیرسازگار بر روی چرخه عمر خانواده توسط تحلیلگران می شود. برای مثال، خانواده های که کودکان آنها در بازه هایی منظم در درون بازه ی زمانی نه خیلی کوتاه و نه خیلی بلند متولد شده اند، هماهنگی بهتری در مقایسه با خانواده هایی که اعضای جدید در آنها به شکل موجی و از نظر زمانی فاصله دار وارد می شوند تجربه می کنند.

برای خانواده های دوم، به دلیل ترکیب سنی، عملکرد نقش های والدی مختص به مرحله در بازه های میانی «افول» می کند و مجددا ظهور می کند. متخصصینی که با والدین تنها (مطلقه یا بیوه) که بعدا تجدید فراش کرده اند و بچه داری را برای بار دوم تجربه می کنند، چنین الگوی «بازیابی» را تجربه می کنند. این موضوع در قسمت های بعدی این مقاله بررسی می شود.
دوال و هیل سه معیار را از معیارهای مختلف برای تولید اولین و شناخته شده ترین سیستم دسته بندی عمر خانواده به مراحل مختلف انتخاب کردند: تغییر عمده در اندازه خانواده، سن توسعه ای بزرگترین فرزند، و تغییر در وضعیت کاری نان آوران:

1. تغییر عمده در اندازه خانواده، که زندگی خانواده را به پنج مرحله تقسیم می کند:

• مرحله پایدار، بدون فرزند؛
• مرحله توسعه، بچه داری؛
• مرحله پایدار، بچه داری؛
• مرحله کاهشی؛ فرستادن بچه؛
• مرحله پایدار، آشیانه خالی

2. سن توسعه ای بزرگترین فرزند که مراحل جدیدی در مراحل بچه داری پایدار و در حال توسعه ایجاد کرد:

• خانواده های با کودکان پیش دبستانی
• خانواده های با کودکان مدرسه ای
• خانواده های با نوجوان
• خانوده های با جوان

3. وضعیت کاری نان آور نیز دو مرحله اضافی در مرحله پایدار آشیانه خالی ایجاد کرد:

• خانواده های در سالهای میانی؛
• خانواده های در فاز بازنشستگی؛
با ترکیب این دسته بندی ها، هشت مرحله توسعه خانواده تولید شده که دو به دو منحصر بفرد هستند:
1. مرحله پایه ریزی (بدون بچه، تازه ازدواج کرده ها)
2. اولین بچه داری (خانواده های با نوزاد تا سه سال)؛
3. خانواده های با بچه های پیش دبستانی (بزرگترین بچه بین 3 6 سال)
4. خانواده های با بچه دبستانی (بزرگترین بچه 6 12 سال)
5. خانواده ها با نوجوان (بزرگترین بچه 13 20 سال)
6. خانواده های که سکو پرتاب کودکان هستند (بچه ها را ازدواج می دهند)
7. خانواده های در سال های میانی (دوره ی آشیانه خالی پس از بچه داری)
8. خانواده در بازنشستگی (بازنشستگی نان آوران)
یک مشکل ادامه داری که در خانواده های در حال تغییر وجود دارد، حفظ تفاهم در مورد (1) تقسیم بندی وظایف، (2) تخصیص عادلانه منابع، (3) سطح صلاحیت اعضا برای انجام وظایف، و (4) نیازهای در حال ظهور اعضا است. چنین تفاهمی برای تضمین همخوانی اعضای خانواده (تناسب نقش در میان موقعیت ها در خانواده) ضروری است. خانواده ها تنها می توانند رشته های نقشی اعضایی را حفظ کنند که قبل از وقوع مذاکره مجدد از گروه خارج شده اند. اگر سازمان دهی مجدد نقش های هسته ای را پوشش دهند، مرحله جدیدی از توسعه اضافه می شود. در به دست آوردن سوابق خانوادگی با استفاده از مصاحبه های گذشته نگر، بسیاری از پاسخ دهندگان اعلام کردند که این مراحل بدون توقف و مرز مشخص بین مراحل در یکدیگر ادغام شده اند . مفهوم «راحتی گذار» از هر مرحله به مرحله دیگر توسط بور در1972 پیش کشیده شد، تا این تنوع در میان خانواده ها در نظر گرفته شود؛ بعضی از خانواده ها گذارهای دشواری را تجربه می کنند، در حالیکه خانواده های دیگر گذار های همواری را از یک مرحله به مرحله دیگر تجربه می کنند. نکته کلیدی در اینجا ظرفیت خانواده ها برای پیش بینی این تغییرات مطابق نیاز است، ایجاد برنامه ریزی برای تغییر ساختار نقش، فراهم سازی بستر سازگاری بدون رشته نقش، در حالیکه خانواده های دیگر در نقش ها خود «گیر کرده اند» و به مداخله خارجی برای انجام گذار به مرحله بعدی نیاز دارند (توسط بارنهیل و لونگو، 1978).
رونا راپوپورت اولین محققی است که وقفه های چشمگیر بین مراحل توسعه را برجسته کرده است. وی این کار را با معرفی این ناپیوستگی ها به عنوان «بحران های طبیعی گذار» معرفی کرده است؛ طبیعی از آن جهت که اکثر خانواده ها آن را تجربه می کنند. وی نظریه بحران را مطرح کرد تا رفتار خانواده ها را در زمان گذر از این «نقاط بدون بازگشت» از یک مرحله توسعه به مرحله دیگر لحاظ کند. وی 4 گذار بحرانی را شناسایی کرده است، که نویسنده ی این مقاله مورد پنجم را به آنها اضافه کرده است
• بحران ازدواج کردن
• بحران اولین بچه داری
• بحران والدزدایی (اضافه شده توسط هیل)
• بحران ازدواج دادن فرزندان و یا ترک فرزندان درآمدزا
• بحران بازنشستگی و جدایی از رهبری اجتماعی این مقاله ادامه دارد............

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


قهر و تأثیرات آن بر روابط عاطفی و ساختار خانواده

خانم ها و آقایان، قهر ممنوع!

قهر و تأثیرات آن بر روابط عاطفی و ساختار خانواده

هیچ نیروی دیگری نمی تواند به اندازه فروپاشی پیوند ازدواج باعث دشواری و نگونبختی بشری شود

آیا ازدواج مهم است؟

هیچ نیروی دیگری نمی تواند به اندازه فروپاشی پیوند ازدواج باعث دشواری و نگونبختی بشری شود

اعمالی که شاید هنوز که هنوزاست و پس از منحل شدن آن فرقه ها رنگ و بوی تندی داشته باشد.

پانزده فرقه مذهبی عجیب تاریخ معاصر بخش اول

اعمالی که شاید هنوز که هنوزاست و پس از منحل شدن آن فرقه ها رنگ و بوی تندی داشته باشد.

جدایی و طلاق واژه هایی هستند که هیچ گاه برای کسی خوشایند نخواهند بود

رابطه شما وارد مرحله بحرانی شده است 20 علامت

جدایی و طلاق واژه هایی هستند که هیچ گاه برای کسی خوشایند نخواهند بود

او باغی را می بیند و از ظاهر باغ کاملا متوجه می شود که توسط انسان بنا شده است.

خانواده ی روسی که 40 سال در انزوا و به دور از تمدن زیستند عکس

او باغی را می بیند و از ظاهر باغ کاملا متوجه می شود که توسط انسان بنا شده است.

 فرزند هر خانواده دارای شخصیت منحصر به فردی است

نکاتی در خصوص وظایف مردان به عنوان پدر خانواده بخش اول

فرزند هر خانواده دارای شخصیت منحصر به فردی است

آیا تا کنون برایتان پیش آمده است که کسی از رفتار شما تشخیص دهد که چندمین فرزند خانواده هستید؟

باورهای اشتباه رایج میان خانواده ها در خصوص کودکان

آیا تا کنون برایتان پیش آمده است که کسی از رفتار شما تشخیص دهد که چندمین فرزند خانواده هستید؟

 زمانی که کودک چنین جمله ای را می شنود خود را در قبال احساس ناراحتی بزرگ تر ها مسئول می داند

جملاتی که نباید در صحبت با کودکان از آن ها استفاده کنیم بخش سوم

زمانی که کودک چنین جمله ای را می شنود خود را در قبال احساس ناراحتی بزرگ تر ها مسئول می داند

ازدواج با آنها شما را به دردسر می اندازد.

ازدواج با این تیپ مرد‌ها اشتباه است

ازدواج با آنها شما را به دردسر می اندازد.

شکل هندسی "الگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت" مکعبی است که سه سوال کلیدی را مورد ملاحظه قرار می دهد.

سه سوال اساسی درالگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت

شکل هندسی "الگوی رفتارهای ارتقاءدهنده سلامت جمعیت" مکعبی است که سه سوال کلیدی را مورد ملاحظه قرار می...

معتمدی امسال با فیلم «سوء تفاهم» در سی و ششمین جشنواره فجر حضور دارد. تهیه کنندگی کار را جلیل شعبانی بر عهده دارد.

پوستر «سوءتفاهم» منتشر شد

معتمدی امسال با فیلم «سوء تفاهم» در سی و ششمین جشنواره فجر حضور دارد. تهیه کنندگی کار را جلیل شعبانی...

فیلم سینمایی احمدرضا معتمدی، در مرحله میکس و اصلاح رنگ قرار دارد و برای حضور در جشنواره فیلم فجر آماده می‌شود.

«سوءتفاهم» در مرحله میکس و اصلاح رنگ

فیلم سینمایی احمدرضا معتمدی، در مرحله میکس و اصلاح رنگ قرار دارد و برای حضور در جشنواره فیلم فجر آما...

تیزر فیلم سینمایی «سوء تفاهم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیه کنندگی جلیل شعبانی از آثار حاضر در بخش سودای سیمرغ جشنواره ۳۶ فیلم فجر را تماشا کنید.

تیزر فیلم سینمایی «سوء تفاهم»؛تماشا کنید

تیزر فیلم سینمایی «سوء تفاهم» به کارگردانی احمدرضا معتمدی و تهیه کنندگی جلیل شعبانی از آثار حاضر در ...

مهدی فخیم زاده در روزهای پایانی فیلمبرداری فیلم سینمایی «سوءتفاهم» به این پروژه پیوست. به گزارش بانی فیلم، با اضافه شدن مهدی فخیم زاده به گروه بازیگران فیلم سینمایی «سوءتفاهم» اثر جدید احمدرضا معتمدی، فیلمبرداری این فیلم هم اکنون وارد روزهای پایانی خود شده است. فخیم زاده با انجام تست گریم نهایی به تازگی همراه…

نخستین حضور مشترک عبدی و فخیم زاده در «سوءتفاهم»

مهدی فخیم زاده در روزهای پایانی فیلمبرداری فیلم سینمایی «سوءتفاهم» به این پروژه پیوست. به گزارش بانی...

سازمان بسیج رسانه و انجمن سواد رسانه‌ای ایران در راستای توسعه فعالیت‌های حوزه سواد رسانه‌ای تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند.

انعقاد تفاهم‌نامه بین سازمان بسیج رسانه و انجمن سواد رسانه‌ای

سازمان بسیج رسانه و انجمن سواد رسانه‌ای ایران در راستای توسعه فعالیت‌های حوزه سواد رسانه‌ای تفاهم‌نا...