آیا نهنگ ها هم می خوابند؟

در


نهنگ ها حیواناتی پستاندار هستند و از این رو در بسیاری از جهات به انسان ها شبیه اند. مهمترین تفاوت بین این دو موجود، محیطی است که آنها در آن زندگی می کنند. نهنگ ها دارای دستگاه تنفسی ویژه ای هستند که این امکان را به آنها می دهد تا بدون نفس کشیدن اکسیژن، دقایق زیادی را در زیر آب بمانند. به همین دلیل، به آنها نفس کِشنده های داوطلبانه نیز می گویند، به این معنا که به دلیل زندگی در محیط زیر آب، باید نسبت به نفس کشیدن هوشیاری بالایی داشته باشند. نهنگ ها برای هر بار نفس کشیدن برنامه ریزی کرده و با آمدن بر روی سطح آب، از طریق منافذ بالای سر خود نفس می کشند.
اما نکته برجسته درمورد نهنگ ها، روش خوابیدن آنهاست. در حالی که تمام پستاندارن قادر به خوابیدن هستند، نهنگ ها نمی توانند به مدت طولانی ناهشیار بمانند، چرا که ممکن است غرق شوند. تنها راه خوابیدن آنها این است که نیمی از هشیاری خود را حفظ کنند.

این باور وجود دارد که در یک زمان، تنها نیمی از مغز نهنگ می تواند بخوابد. از این رو، آنها استراحت می کنند اما هرگز نمی خوابند. نهنگ ها می توانند در نزدیک ترین نقطه به سطح آب استراحت کنند تا در صورت نیاز به تنفس، به راحتی به سطح آب بیایند.ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...