نانوتکنولوژی برای مواد بالستیک

در


(سیارک) محافظت یک مورد مهم از لحاظ اقتصادی و زبان اجتماعی است ، صنعت از نظر حسی گسترده شامل محافظت صنعتی ،محافظت آزمایشگاه ، محافظت خانه و صد البته محافظت نظامی ، همراه با طیف وسیعی از محصولات ، از دستکش های پلاستیکی ساده تا زره ی نظامی پیچیده ی قابل اعتماد میشود . علیرغم حجم های بالا در این کار ، محافظت را به عنوان یک "صنعت تکه تکه" برای هزاران تولید کننده ی مواد خام ، تولید کننده های مواد خروجی ، توزیع کنندگان در همه ی اندازه ها ، مشاوران و افراد دیگری که سالانه به صورت جهانی و پایدار نرخ رشد در حدود 3% را دارند ، در نظر میگیرند. به طور ویژه ، موادی که قادر به استفاده برای پوشاک شخصی است ، در دهه های گذشته توجه بسیاری را جذب خود کرده است . در حقیقت ، آخرین دسامبر 2003 ، دادستان آمریکایی John Ashcroft ، وزارت دادگستری را رهبری کرد تا یک ابتکار نوعی را به کار گیرد "برای مشخص کردن قابلیت اعتماد زره ی بدن...و برای سنجیدن آینده ی تکنولوژی ضد گلوله و آزمایش کردن..."

در آن حوزه ی مشخص از مواد محافظتی ، و با استفاده از پیشرفتهای غیرمنتظره ی تکنولوژیکی دهه ی 1960 که بعدا به آن خواهیم پرداخت ، فروش بازارِ فیبرهای با استفاده ی بالا برای کاربردهای پوشاک از یک شرکت مستقل Dupont) ، 60%) است ، درحالیکه Honeywell 30% را کسب کرده و Toyobo ، با تکنولوژی های اخیر ، به 5% رسیده .
در ادامه ، در میان همه ی مواد قابل بالستیک شدن ، متمرکز میشویم به آن راههای محافظت شخصی ، مخصوصا جلیقه های بالستیک و برنامه های مربوطه .

روندهای مدرن در مواد بالستیک

نسل سیستم های زره ای بدن امروزی میتوانند محافظت را در سطح های متفاوتی فراهم کنند که به صورتی طراحی شدند که انرژی پایین و انرژی متوسط بیشتر اسلحه های دایره ای را مغلوب سازد . هرچند ، اخیرا بیشتر نیازهای بالستیک در سطح بالای تهدید آمیز که در بازار موجود اند ، از طریق سرامیکهایی تامین میشوند که مخصوص اند و کارایی بالا و قیمت بالایی دارند ، برای بیشتر لمس کردنهای استاندارد ، شکننده هستند ، خیلی سنگین و خیلی سخت به شکل مورد نیاز یک طرح ارگونومیک تبدیل میشنود . تاریخ تحقیق در رابطه با مواد زره ای جدید برمبنای پلیمر ، به اختراع ماکرومولکول های ترکیبی برمیگردد . بر این اساس ، اخیرا برخی از شرکت ها ، بعضی از سیستم های تقویت شده ی نانو-فیبر را تبلیغ میکنند که بتوانند ارتباط های بسیار جذاب وزنی/محافظتی را فراهم سازند ، نه فقط برای ابزارِ شخصی ، بلکه همچنین برای پارچه هایی که برای وسایل نقلیه ی موتوری و حتی هواپیماها استفاده میشوند، جایی که برخوردهایی وجود دارند ، به خاطر گرد و غبار ، پرنده ها و سایر شی ها ، و نه لزوما تحت حالات زد و خورد ، بلکه همچنین یک بازار پتانسیل جالبی برای مواد بالستیک جدید پیشنهاد میدهد .
از نگاه نظامی ، حداقل طبق گزارش اخیر ، نانوتکنولوژی دو مزیت مهم دارد : اول ، پتانسیل بدست آوردن درجات بالایی از کوچک سازی ، که به نوبه ی خود در وزن ابزار تاثیر دارد ، دوم احتمال بدست آوردن اثرات ناخواسته در اندازه ی نانو ، که تنها نشان از مزیت استراتژیکی درمواجه با دشمن نیست ، بلکه همچنین شامل احتمال پنهان ساختن تکنولوژی در پشت یک اثر داده شده میشود .
طبق این نگاه ، لیست کاربردهای پتانسیلی نانوتکنولوژی جهت مجهز کردن سرباز قرن XXIst ، تنها توسط تخیل محدود میشود ، حداقل بر طبق موسسه ی فن آوری ماساچوست برای سرباز نانوتکنولوژیک ، که از 56 پروژه ی خاص تقسیم شده به  تیم کاری تشکیل شده ، یکی از آنها به زمینه ی مواد جذب کننده ی انرژی اختصاص داده شده ، زمینه ی ارتباط برای استفاده از نانوذرات و ترکیب های نانوساختاری ، البته علاوه بر مواد "هوشمند" .ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...