قانون آسمان آبی چیست؟

در

آسمان آبی  قانونی دولتی در ایالت متحده برای تنظیم عرضه و فروش اوراق بهادار ،  جلوگیری از کلاهبرداری  و محافظت از مردم در مقابل کلاهبرداران می باشد . کند تا از مردم در برابر کلاهبداری محافظت کند. اگرچه مقررات خاص قانون آسمان آبی در هر کدام از 50 ایالت با هم متفاوت است واجرای قانون آسمان آبی در هر ایالتی توسط آژانس نظارتی صورت می گیرد . تاریخچه قانون آسمان آبی به سال  1991 به درخواست نماینده بانکی آن، جوزف نورمن دالی تصویب شد

منشا اصطلاح آسمان آبی در زمینه اوراق بهادار

استفاده قبلی ذکر شده از آن توسط دیوان عالی ایالات متحده از ایده ای توسط دادگاه عالی ایالات متحده، جوزف مک کنا در سالن شرکت گایگر جونز بود، موردی که به مطابقت قوانین اوراق بهادار دولت با قانون اساسی اشاره داشت. عجیب است که دائما (و به اشتباه) به مک کنا برای اختراع این اصطلاح اعتبار داده شد، در عین حال که جوزف نورمن دالی از این اصطلاح استفاده کرد وقتی که برای تصویب قانون کانزاس در سال 1910 فشار می آورد و نظر خود مک کنا در سالن نسبت دادن این اصطلاح به بدون نام بود،
نامی که به این قانون داده شده نشان دهنده شری است که ، قانون ، هدف برطرف کردنش را دارد، یعنی  " طرح های سوداگرانه که پایه ای جز چندین فوت از آسمان آبی ندارند" یا همانطوری که توسط یک وکیل در مورد دیگر بیان شده است ، "برای متوقف کردن فروش سهام در بنگاه های پرواز در شب، چاه های نفت خیالی، معدن دور طلا و بهره برداری های جعلی دیگر". حتی اگر این توصیفات به عنوان علم فصاحت در نظر گرفته شود، وجود شر و اعتقاد به ضرر آن نشان داده شده است.(سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...