بهترین راه برای ارائه تحقیق یا مقاله

در


(سیارک)هدف اصلی ارائه هر تحقیق یا مقاله ای اعلام نتایج یک مطالعه است. یکی از جنبه های مهم این کار، آشنائی با مخاطب و فرمت موجود جهت انتقال اطلاعات مرتبط است. درحالیکه اصل اساسی مورد استناد در ضمن نمایش نتایج ارائه یا مقاله یکی است . و آن اصل این است که تا می توانید با بیانی ساده و همه فهم نتایج را ارائه دهید . فرمت های مختلف ارائه در قالب نمایش های مختلفی کارائی دارند، و فرمتی که برای مقاله مناسب است ممکن است تناسبی با ارائه نداشته باشد.
مقاله حاضر بر روی نحوه ارائه اطلاعات به مخاطب در قالب ارائه یا مقاله، و نیز طراحی اسلایدهای با کیفیت بالا و روان، متمرکز خواهد شد. این موارد به اندازه شخص ارائه دهنده می توانند در موفقیت یا شکست ارائه تأثیرگذار باشند.
درباره ارائه شفاهی، نکات متعددی وجود دارد که باید مدنظر قرار گیرد. این نکات عبارتند از آگاهی از هویت مخاطب، چیستی اطلاعاتی که باید ارائه داده شود و نحوه ارائه اطلاعات مورد نظر. یکی از موارد مهمی که باید در ضمن ارائه لطفظی اطلاعات مورد توجه واقع شود عبارت است از طراحی مجموعه ای از اسلایدهای حاوی اطلاعاتی که قرار است به مخاطب ارائه داده شود.
اسلایدهای با کیفیت و تصاویر بصری خوب می توانند بی اندازه مفید باشند و تا اندازه زیادی ارائه ارتقاء بخشند، حال آنکه اسلایدهای بی کیفیت با ویژگی های بصری ناکارآمد می توانند موجب ناکامی ارائه نتایج یک تحقیق تراز اول شوند. بخش اعظمی از این بخش به طراحیِ اسلاید خوب اختصاص خواهد یافت، زیرا این حوزه هنگام انتقال اطلاعات به مخاطب از اهمیت بسزائی برخوردار است. اگر اسلایدها خوب طراحی نشده باشند و ناخوانا باشند، داشتن جداول و نمودارهای خوب به کار نمی آید. غالب ارائه ها، خصوصاً در کنفرانس ها و سمینارها باید در وقت بسیار محدودی برگزار شوند و در این زمان اندک نیز حجم قابل توجهی از اطلاعات باید به مخاطب انتقال داده شود.

نکات کلیدی باید در ضمن اسلایدها نشان داده شوند، و نباید با صدای بلند بیان شوند. از آنجائی که نکات کلیدی را می توان به صورت شفاهی نیز در ضمن ارائه بیان کرد، نیازی به توضیحات اضافی ای که باعث شلوغ شدن اسلایدها می شوند، نیست. ارائه دهنده باید خودش را در مقام یکی از مخاطبانی قرار دهد، و به مطالبی که قرار است به سمع و نظر مخاطبان برسد بیاندیشد. نمودارها به عنوان بخشی لاینفک از یک ارائه می توانند بسیار مفید باشند، چرا که آن ها را می توان به راحتی مطالعه کرد و بهتر از جداول می توانند در انتقال نکات کلیدی مورد نظر کارآمد باشند.

طراحی گرافیکی اسلایدها

این بخش به چهار عنصر اساسی طراحی گرافیکی اسلاید، یعنی متن، عکس و گرافیک، رنگ و فضا، خواهد پرداخت. صفحه آرائی اسلاید که شامل متن، عکس، رنگ و فضاست، یک علم دقیق نیست، و هیچ قاعده دقیق و روشنی ندارد، چرا که یک نوع صفحه آرائی در یک زمینه کاراست و در زمینه ی دیگر نه. طراحی معطوف به نحوه استفاده از چهار عنصر ذکر شده است.
این چهار عنصر در هم تنیده اند و تغییر یکی بدون تأثیر بر دیگر عناصر تقریباً محال است. به طور مثال، حجم متن به کار رفته در اسلاید بر اندازه فضای موجود در اسلاید تأثیر خواهد گذاشت. به این ترتیب، بخش های آتی دستورالعملی اساسی به دست خواهد داد که عمل به آن می تواند قابل فهم و روان بودن متن شما را تضمین کند. سبک های اسلایدها، شامل متن، رنگ و افکت های گرافیکی باید در تمام اسلایدها یکنواخت و یکدست باشند. فونت به کار رفته در متن و گرافیک می توانند شما را در ترسیم تصویر مطلوبتان یاری کنند. چهره ی کلی اسلایدهای شما، فونت و گرافیک های انتخابی شما بخشی از تصویری است که شما درصددِ انتقال آن به مخاطب هستید – باهوش باشید و از به کار بردن بیش از اندازه یِ سبک های پر زرق و برق بپرهیزید. به کار بردن سبک های پر زرق و برق ممکن است مخاطب را از دریافت پیام شما منحرف سازد.

متن

متنی که در اسلایدها به کار برده می شود باید به صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد. نخستین مسأله مربوط به طرح خاص حروف است. طرح های حروف به طور کلی به دو نوع تقسیم می شوند، طرح های serif و طرح های sans serif. البته برای ایجاد تأثیرات متفاوت باید از طرح های مختلفی استفاده کرد. طرح های سریف آن دسته از فونت هائی را شامل میشوند که در انتهای هر استروک دارای جزئیات ساختاری کامل هستند. Times New Roman و Garamond  فونت های پرکاربرد محسوب می شوند. هرچند تایمز نیو رومن بر روی کاغذ بسیار روشن و قابل خواندن است ولی بر روی اسلاید به سختی قابل خواندن است. به طور کلی باید از به کار بردن فونت ها و طرح های حروف سریف خصوصاً فونت های تزئینی خاص مانند Monotype Corsiva در ارائه خودداری شود. فونت های سان سریف (کلمه سان در فرانسه به معنای بدون است) فاقد تزئینات انتهای حروف هستند و شایع ترین نوع آن آریال و وردانا است. خواندن فونت های سان سریف برای مخاطب بسیار راحت است و باید در اسلایدها به کار برده شوند. متن برای خوانده شدن است و در هنگام تهیه کردن آن باید به این نکته توجه شود. 
بر روی یک اسلاید نباید از بیش از دو فونت استفاده کرد و متن نباید بیش از نیمی از فضای اسلاید را اشغال کند. قانون کلی در تهیه اسلاید این است که متن نباید بیشتر از 6 خط باشد و هر خط نباید بیش از 6 واژه داشته باشد. اگر این مطلب مانع ارائه تمام نکات مدنظر در قالب یک اسلاید است، می توان با بکارگیری از اسلایدهای بیشتر به بیان نکات مورد نظر پرداخت.  اسلایدی را که با حروف بزرگ نوشته شده است، به سختی می توان خواند، و برای حل این معضل باید از ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ بهره برد. حروف بزرگ فقط باید برای اولین حرف عناوین، اسامی و بولت ها به کار برده شود. اندازه فونت عناوین باید 28 و اندازه فونت به کار گرفته شده در متن باید حداقل 18 باشد. قاعده این است که اگر اسلاید شما را کسی بتواند از فاصله 1 متری و در مانیتوری 14 اینچی بخواند، آنگاه اسلاید شما خواناست. البته این مطلب بسته به فضا و صفحه مورد استفاده برای نمایش اسلایدها و تعداد حضار متفاوت است.
برای هایلایت ساختن متن می توان از خط فاصله، ایتالیک نویسی و رنگها استفاده کرد، چرا که متنی را که زیر آن خط کشیده شده یا برجسته شده است، به سختی می توان خواند. دسته بندی متن می تواند وسیله ای مؤثر برای تأکید بر نکاتی خاص باشد و زمانیکه می خواهیم سیاهه ای از چندین دیدگاه متضاد تهیه کنیم این کار کمک ویژه ای به ما می کند. البته این کار باعث پیچیده تر شدن صفحه آرائیِ اسلاید می شود.  . لیست های بولت گذاری شده می توانند به مخاطب در فهم بهتر مطالب ارائه شده کمک کنند. البته زمانی که این بولت ها با انیمیشن هائی همراه می شود، مطالب قابل فهم تر و رساتر می شود. همانطورکه درباره تعداد خطوط و کلمات نکاتی را متذکر شدیم، در اینجا نیز درباره بولت ها باید یادآور شویم که در یک اسلاید بیش از 6 بولت نباید استفاده کرد. و هر کدام از این بولت ها باید جهت تأکید بر نکته ای خاص به کار گرفته شود و یک به یک و دنبال هم نمایش داده شوند به این نحو که با محو شدن یک بولت، بولت دیگری به نمایش گذاشته شود. این کار کنترل بیشتری را بر روی نمایش اسلایدها مهیا خواهد کرد. افکت های انیمیشنی بی شماری وجود دارند که می توان آن ها را در کنار بولت-ها به کار برد. اما بهترین افکت همیشه ساده ترین افکت است. افکتهای پیچیده و رنگارنگ مخاطب را از پیام اصلی اسلاید منحرف می کند.

تصاویر/گرافیک ها: از جمله استفاده از گرافیک ها و کلیپ هنری

استفاده از تصاویر، گرافیک ها، افکت های انیمیشنی و کلیپ ها می توان اسلایدها را تأثیرگذارتر کرد. البته کاربرد این موارد باید با احتیاط کامل انجام پذیرد تا حدی که مخاطب بتواند بر روی پیام مدنظر شما متمرکز بماند. شما باید صرفاً از تصاویر و گرافیک-هائی استفاده کنید که با پیام شما همخوانی دارند وگرنه همانطور که پیشتر گفته شد موجب به هم خوردن تمرکز مخاطب شما خواهند شد. با لحاظ مطالب گفته شده و نیز با رعایت احتیاط مدنظر، گرافیک انیمیشنی و کلیپ یقیناً می تواند در ارائه مطالب خشک کارا باشد. به بیان دیگر، استفاده محدود و هدفمند از گرافیک ها و تصاویر می تواند مفید واقع شود. انیمیشن ها می توانند در تغییر اسلایدها به کار گرفته شوند. به این صورت که وقتی اسلایدی از پس اسلاید دیگر می آید از این افکت ها و انیمیشن ها استفاده شود. البته ناگفته پیداست که در این مورد هم باید دقت کرد که از افکت های ساده استفاده شود چرا که هر چقدر افکت دارای جزئیات و پرداخته تر باشد، مخاطب از موضوع مورد نظر منحرف تر می شود.

رنگ

استفاده ی متناسب از رنگ می تواند کیفیت ارائه را ارتقاء دهد، اما در این مورد هم مثل موارد گذشته چند نکته وجود دارد که باید حتماً مدنظر گرفته شود. دو موضع اصلی ای که رنگ می تواند در آنجا به کار گرفته شود عبارت است از متن و پس زمینه. وقتی متنی روی صفحه ای منعکس می شود طبعاً متن نوشته شده با رنگ روشن بر زمینه ای تاریک بهتر دیده می شود. از رنگ برای هایلایت کردن متن می توان استفاده برد، البته ناگفته پیداست که استفاده زیاد از رنگ می تواند ما را از مقصودمان دور سازد. در یک اسلاید نباید از بیش از سه رنگ استفاده کرد. درباره ترکیب رنگ ها نیز باید دقت نظر به کار گرفته شود، زیرا برخی از رنگ ها را می توان با رنگ هائی ترکیب کرد و برخی دیگر را نه. خلاصه، سه رنگ اصلی قرمز، آبی و زرد به همراه رنگ های سیاه و سفید می توانند برای ساختن هر رنگی به کار برده شوند. وقتی دو تا از سه رنگ اصلی با هم ترکیب می شوند رنگ جدیدی ایجاد می شود. نارنجی (قرمز و زرد)، بنفش(آبی و قرمز)، و سبز (آبی و زرد). این رنگ ها را می توان داخل یک دایره مرتب کرد تا یک چرخ رنگ ایجاد شود همانطورکه در شکل 9-4 نشان داده شده است. رنگ هائی که طبق چرخ رنگ با هم در تضاد هستند، در مقابل هم خواهند بود (و مکمل یکدیگر خواهند شد)، درحالیکه رنگ هائی که به هم نزدیک اند با هم تطابق خواهند داشت. به هنگام استفاده از رنگ ها باید دقت داشت که هر یک از رنگ ها در زمینه های فرهنگی مختلف دلالت های متفاوتی دارند و برخی از امراض بینائی هم مانند کوررنگی و دیزلکسیا باعث می شوند که برخی رنگ ها خوانا نباشند. به طور مثال، استفاده تؤام از رنگ-های قرمز و سبز باعث می شود که افراد مبتلا به کوررنگی نتوانند متن را بخوانند.

فضا

فضا هم به مانند عناصری که در بالا به صورت تفصیلی توضیح داده شد از اهمیت بسزائی برخوردار است. اسلایدها نباید به صورت شلوغ تنظیم شوند چرا که روانی و روشنی خود را از دست می دهند. فضا می تواند برای جدا کردن متن ها از همدیگر به کار گرفته شود و نکاتی را شفافتر سازد. اگر یک اسلاید شامل متون زیادی است شما می توانید آن را به دو اسلاید تقسیم کنید  درباره عناوین و سرفصل ها هم همینطور است. ما می توانیم با تقسیم کردن سرفصلها از معضلات زیادی پیشگیری کنیم. همانطورکه در بخش مربوط به متن عنوان شد، نباید اسلاید بیش از شش خط و هر خط نباید بیش از 6 کلمه داشته باشد.

نتیجه گیری

اگرچه اسلایدها باید دارای ظاهری برازنده و تمیز باشند ولی نباید این تزئین به قیمت از دست رفتن محتوا تمام شود. طرح گرافیکی درباره کیستی، چیستی و چگونگی است.

طراحی همیشه مربوط به ظاهر قضیه است ولی مطلب مهم این است که یقین حاصل کنیم که مطلب درست به نحو درست به مخاطب درست القاء می شود. همیشه مخاطب و اهدافتان را در ذهن داشته باشید. (سیارک)

نظرات

در ادامه بخوانید...