راز اقوام مایا

در


(سیارک)سرخپوست های مایا به مدت هزاران سال قبل از اینکه اسپانیایی ها در سده ی 1500 به مکزیک برسند، در آنجا زندگی می کردند. قوم مایا مردمی باهوش با غنای فرهنگی بودند که دستاوردهای بسیاری داشتند. آنها مزرعه، کاخ های زیبا، و شهرهایی با ساختمان های متعدد داشتند. قوم مایا دانش بسیاری از طبیعت و جهان اطراف خود داشتند. این دانش به آنها کمک کرد که زندگی بهتری از اکثر مردم آن دوره داشته باشند، چرا که می توانستند از آن استفاده کنند تا زندگیشان را آسان تر و پرمزیت تر بکنند. برای مثال، دانش ابزار و کشاورزی کار آنها را ساده تر و پربازده تر کرد.
در مکزیک باستان، فضاهای خالی کوچک متعددی در میان جنگل ها وجود داشت. در هر فضای خالی یک روستا با مزارع ذرت، لوبیا و محصولات دیگر در اطراف آن وجود داشت. به منظور پاکسازی زمین مزارع، قوم مایا درختان را با تبرهای سنگی قطع می کردند. آنها با حفر چاله در زمین به وسیله ی چوب های نوک تیز، دانه می کاشتند. یک کشاورز می توانست محصولاتی پرورش دهد که غذای چندین فرد را تولید می کرد. اما لزومی نداشت که همه ی مایاها کشاورز باشند. برخی از آنها خیاط، بنا، یا روحانی بودند.
قوم مایا به خدایان متعددی اعتقاد داشتند که شامل الهه‌ی باران، الهه‌ی خورشید، و الهه‌ی ذرت می شدند. مردم، معابد بزرگی می ساختند تا خدایان را ستایش کنند. کارگران ماهر شهرها را در اطراف این معابد بنا می کردند. ساختن این شهرها برای آنها مشکل بود، زیرا آنها اسبی نداشتند که سنگ های سنگینی که برای ساخت از آنها استفاده می کردند را حمل کند. کارگران مجبور بودند تمام مصالح ساختمانی را خودشان حمل کنند. امروزه، بسیاری از این شهرها و معابد باستانی قوم مایا هنوز پابرجا هستند.
هر چند که شهرهایی که قوم مایا می ساختند زیبا بودند، و مردم به سختی کار می کردند تا آنها را بسازند، مردم بسیاری کمی در آنها زندگی می کردند. معمولاً تنها روحانیون در شهرها زندگی می کردند.
بقیه ی مردم در دهکده های کوچک در جنگل ها زندگی می کردند. خانه های آنها از سازه های پیچیده ی شهری خیلی ساده تر بودند. آنها در کلبه های کوچک بدون پنجره زندگی می کردند. دیوارها از تیرهای چوبی ساخته می شدند که با گِل خشک شده پوشانده می شد، و سقف ها از علف یا برگ ساخته می شدند. اکثر مایاها زندگی ساده ای داشتند که به طبیعت نزدیک بود.
اندازه گیری زمان برای قوم مایا مهم بود، در نتیجه آنها سیستمی برای اندزه گیری صحیح آن به وجود آوردند. کشاورزها نیاز داشتند که بدانند چه زمانی محصولشان را بکارند و برداشت کنند. روحانیون مایا سیستمی به وجود آوردند که حساب زمان را در اختیار داشته باشند. آنها اعداد را به صورت نقطه (...) و خط چین (-) می نوشتند. نقطه، عدد 1 بود، و خط، عدد 5 بود.
روحانیون مایا ، خورشید، ماه، ستاره ها، و سیاره ها را مطالعه می کردند. آنها تقویمی از آنچه آموخته بودند ساختند. هر سال به هجده ماه تقسیم می شد که هر کدام متشکل از 20 روز بود و پنج روز نیز باقی می ماند. تقویم مایاها از تقویم های اروپایی های آن دوره، بسیار دقیق تر بودند.
در حدود سال 800، قوم مایا روستاها و شهرهای زیبایشان را ترک کردند، و هیچ گاه بازنگشتند. هیچ کس نمی داند که چرا این اتفاق افتاد. ممکن است آنها از یک بیماری واگیر دار مرده باشند. ممکن است به این دلیل که خاک دیگر محصول نمی داده رفته باشند.

باستان شناسان هنوز دارند تلاش می کنند تا رموز قوم مایا را کشف کنند. آنها هنوز هم از بزرگترین اسرار ما هستند. ترجمه  itrans.ir 

نظرات

در ادامه بخوانید...