سخنان کویچی توهی بخش اول

 1. پند و اندرز

اجازه دهید ما روحی (spirit) جهانی داشته باشیم که همه چیز را دوست دارد و از همه‌ی خلقت مواظبت‌ می‌کند و برای رشد و توسعه به همه چیز کمک‌ می‌کند. هدف نهایی مطالعه‌ی ما یکپارچه کردن ذهن و بدن و تبدیل به یکی شدن با جهان است.

چهار اصل عمده برای سازمان دهی ذهن و بدن:

 1. بر روی یک نقطه تمرکز کنید
 2. کاملا آرام باشید
 3. وزن را پایین نگه دارید و
 4. گسترش کی (Ki)

 ارزش وجودی ما

          زندگی ما از چی از جهان متولد شده است. بگذارید از متولد شدن به خاطر اینکه حیوان یا گیاه نشدیم تشکر کنیم، به عنوان اینکه انسان‌هایی هستیم که از داشتن ذهنی جهانی خوشمان‌ می‌آید. اجازه دهید ما با کمک به هدایت توسعه و ایجاد جهان، وظایفمان را انجام دهیم.

 1. راهی برای اتحاد با کی (Ki)

          جهان مطلق یکی است.

ما این را چی می‌نامیم. زندگی و بدن ما از چی، از جهان متولد‌ می‌شوند. ما به طور کامل اصول جهان را مطالعه‌ می‌کنیم و آن‌ها را تمرین‌ می‌کنیم. ما با جهان یکی هستیم. نیازی به تفرقه نیست، نیازی به ترس نیست. راهی که ما دنبال‌ می‌کنیم، راه جهان است، که هیچ مشکل سختی‌ نمی‌تواند مانع آن شود. بگذارید ما شجاعانه بگوییم: "اگر من وجدان روشن و روح آرام داشته باشم، من جرأت‌ می‌کنم با دشمنی ده میلیون نفره روبرو شوم".

 1. وحدت ذهن و بدن

          ذهن و بدن در اصل یکی بودند. فکر نکنید که قدرت شما تنها قدرتی است که معمولا استفاده‌ می‌کنید و اعتراض‌ می‌کنید که قدرت کمی دارید. قدرتی که شما معمولا استفاده‌ می‌کنید مانند بخش قابل مشاهده و کوچکی از یک کوه یخ است. وقتی ما ذهن و بدنمان را یکپارچه‌ می‌کنیم و با جهان یکی‌ می‌شویم، ما‌ می‌توانیم از قدرت بزرگی که به طور طبیعی مال ما است استفاده کنیم.

 1. یک نقطه در پایین شکم/abdomen

          جهان یک دایره‌ی بی حد و مرز با شعاع بی حد و حصر است. این چگالی یک نقطه در پایین شکم است که مرز جهان است. بگذارید ذهن‌مان را بر روی این یک نقطه متمرکز کنیم و با جهان یکی شویم و به طور دائم چی‌مان را به جهان بفرستیم.

 1. آرامش

          ما عادت داریم با نگرانی‌های غیر ضروری روبرو شویم. عصبی بودن باعث گرفتگی رگ‌های خونی‌ می‌شود، دورکردن ناخالصی‌ها از بدن را سخت‌ می‌کند و به همین ترتیب باعث حساسیت و آسیب پذیری در برابر بسیاری از بیماری‌ها‌ می‌شود. آرامش واقعا یک اکسیر زندگی است. اجازه دهید ما روش واقعی آرامش را گسترش دهیم که ما را قادر‌ می‌سازد تا هر روز با یک روح مانند نسیم خنک بهاری روبرو شویم. اگر ما این را تمرین کنیم، دیگر هرگز نیازی به عصبانی شدن و هیجان زده شدن در امور روزمره‌ی زندگی‌مان نخواهیم داشت.

 1. آرامش زندگی

در حالت طبیعی وزن اشیاء همیشه در قسمت پایین است. بنابراین، بیان فیزیکی آرامش زندگی این است که وزن هر قسمت از بدن ما نیز در پایین باشد. آرامش همانند سطح آب است که ماه و پرنده‌ی پروازی را نشان‌ می‌دهد، آرامش زندگی واقعی شرایط ذهن ما است که همه چیز را به وضوح نشان‌ می‌دهد. این حالت اصلی و طبیعی ما است. با درک این اصول‌ می‌توانیم آرامش زندگی واقعی را به دست بیاوریم.

 1. زندگی مثبت

          جهان مطلق یکی است. سپس دو نیروی مخالف ظاهر شد و جهان نسبی متولد شد. در شرق این دوگانگی یین و یانگ، در غرب پلاس (مثبت) و مینوس (منفی) نامیده‌ می‌شود. یک زندگی روشن و شاد زندگی مثبت نامیده‌ می‌شود و یک مروارید تاریک منفی نامیده‌ می‌شود. اجازه دهید ما فکر هر منفی را از بین ببریم و از این پس برای زندگی مثبت تلاش کنیم.

 1. ناخودآگاه

          ذهن ناخودآگاه(subconscious) به عنوان یک انبار دانش و تجربه‌های گذشته عمل‌ می‌کند.

مواد ذخیره شده در ذهن ناخودآگاه، ذهن هوشیار(conscious) را تشکیل‌ می‌دهند. از این پس اجازه دهید ما تمام مواد منفی(مینوس) را به ناخودآگاه بسپاریم. اجازه دهید همیشه چی مثبت را گسترش دهیم و زندگی‌‌مان را با یک نگرش مثبت زنده کنیم.

 1. اصل عدم اختلاف

          هیچ تناقضی در جهان مطلق وجود ندارد، اما در جهان نسبی درگیری وجود دارد. اگر ما ذهن و بدن‌مان را متحد کنیم، با جهان یکی‌ می‌شویم. دیگران با خوشحالی ما را دنبال خواهند کرد. نگویید که این جهانی است که ما هر روز تلاش‌ می‌کنیم تا در آن زندگی کنیم. راه حقیقی برای موفقیت دقیقاً یکی و همان اصل عدم اختلاف است و این راه صلح (peace) است.

 1. تعریف کی

          ما در شمارش هر چیزی با شماره 1 شروع‌ می‌کنیم. این غیر ممکن است که این یک بتواند به صفر کاهش پیدا کند. به این دلیل که چیزی‌ نمی‌تواند از هیچ ساخته شود. یک‌ نمی‌تواند از صفر ساخته شود. چی همانند شماره یک است. چی از ذرات بی نهایت کوچک تشکیل شده است، کوچکتر از یک اتم. چی جهانی فشرده شده، به درون یک فرد‌ می‌آید که بیشتر به یک نقطه در پایین شکم تبدیل‌ می‌شود و هرگز صفر‌ نمی‌شود، اما با جهان یکی‌ می‌شود. بنابراین ما ماهیت چی را درک‌ می‌کنیم.

 1. تمرین توسعه‌ی کی

          هماهنگ کردن ذهن و بدن در زمانی که ما نشسته یا ایستاده‌ایم، ساده‌تر از زمانی است که ما در حال حرکت هستیم. اما اتحاد واقعی به معنای حفظ هماهنگی ذهن و بدن حتی در زمانی است که ما در حال حرکت هستیم. تمرین توسعه‌ی چی به یک نفر یاد‌ می‌دهد تا هماهنگی ذهن و بدن را در زندگی روزانه حفظ کند. با استفاده از آن‌ها در زندگی‌مان، ما‌ می‌توانیم در تمامی شرایط بهترین عملکرد را از توانایی‌هایمان داشته باشیم.

 1. وحدت آرامش و عمل

          درست همان طور که پایداری چرخش با سرعت و شدت در حال ثابت شدن است، سریع‌ترین حرکت باعث آرامش‌ می‌شود.

همانند چشم طوفان که صلح آمیز است، آرامش درونی موجب‌ می‌شود تا قدرت عظیمی در عمل ایجاد شود. آرامش و عمل در حقیقت یکی هستند. تنها زمانی که ما یک نقطه را حفظ‌ می‌کنیم و ذهن(mind)و بدن‌مان را متحد‌ می‌کنیم،‌ می‌توانیم وقت آزاد خود را حتی زمانی که مشغول هستیم پیدا کنیم. ذهن‌تان را آرام نگه دارید و شما قادر خواهید بود که به بهترین شیوه‌ی ممکن از توانایی های‌تان استفاده کنید، حتی در شرایط اضطراری یا وقتی در حال کارهای مهمی هستید، به بهترین وجه عمل‌ می‌کنید.

 1. فودوشین

          فودوشین درست، یک سطح سفت و سخت و بی حرکت ذهن نیست، بلکه شرایطی ثابت است که از سریع‌ترین حرکت به دست‌ می‌آید. به عبارت دیگر، مانند پایداری چرخش، وضعیت پایداری کامل روحی و فیزیکی ناشی از جنبشی است که بی نهایت ادامه‌ می‌یابد و به طوری بی نهایت سریع است که ناشناخته است. این حرکت در یک نقطه در پایین شکم قرار دارد. با قرار دادن همه چیز در نقطه‌ی چی، ما‌ می‌توانیم فودوشین را تجربه کنیم و ثبات خود را از دست ندهیم، مهم نیست که چه اتفاقی‌ می‌افتد.

 1. تمرین تنفس کی

          نفس‌تان را بیرون دهید، به طوری که نفس شما به بی نهایت تا پایان جهان سفر کند: نفس‌‌‌تان را به درون بدهید، به طوری که، نفس شما به یک نقطه‌ می‌رسد و بی نهایت در آن جا ادامه دارد. روش‌های تنفس چی راه‌های مهمی در متحد کردن ذهن و بدن هستند. در شب زمانی که همه چیز آرام و ساکت است، این تمرین را به تنهایی انجام دهید و شما احساس خواهید کرد که شما جهان هستید و جهان شما است. این شما را به خلسه‌ای عالی برای یکی شدن با جهان هدایت‌ می‌کند. در این لحظه قدرت زندگی که در حقیقت مال شما است کاملا فعال شده است.

 1. کیاتسوهو شفا با کی

ما هماهنگی ذهن و بدن و روش‌های تنفس چی را آموخته ایم. بنابراین ما‌‌‌‌ در هر زمانی‌ می‌توانیم چی جهان را به بدن‌مان وارد کنیم. هنگامی که یک پمپ آب خشک‌ می‌شود، آب خوب به داخل پمپ جریان پیدا‌ نمی‌کند. برای شروع مجدد جریان باید آب را به پمپ بازگردانیم. به همین شیوه، چی در افرادی که از بیماری یا بدبختی رنج‌ می‌برند به خوبی جریان پیدا‌ نمی‌کند. اجازه دهید برای برگرداندن چی به این افراد کیاتسوهو را تمرین کینم. جریان چی خود را تحریک کنند و به آن‌ها تازگی بدهد و شادی را شروع کنند.

 

 1. ریسیشین/reiseishin  ذهن جهانی

          ما از داشتن روحی که با روح جهان یکی است خوشحال هستیم.

این روح "ریسیشین" نامیده‌ می‌شود. وقتی که آب آرام است، ماه به وضوح در آب منعکس‌ می‌شود. مشابه با این، وقتی ذهن و بدن ما آرام و هماهنگ هستند، ریسیشین ما به طور کامل خود را نشان‌ می‌دهد. هنگامی که این اتفاق‌ می‌افتد، همه‌ی رنج‌ها و خواسته‌های شرور از بین‌ می‌روند و ذهن جهانی عشق و حمایت از همه چیز در ما ظاهر‌ می‌شود. بیایید تلاش کنیم ریسیشین‌مان را تحقق ببخشیم.

 1. ذهنی که به دنبال حقیقت است

          ما ذهنی را فرا‌ می‌خوانیم که به دنبال روشن کردن راه جهان باشد و آن را در عمل اجرا کند، ذهنی که به دنبال حقیقت باشد. با این وجود یک میمون یا سگ باهوش شاید نتوانند ذهن جهانی را درک کنند. فقط انسان‌ها دارای توانایی و امتیاز برای درک آن هستند. اگر شما ذهنی دارید که به دنبال حقیقت است، شما خوشحال هستید، این ثابت‌ می‌کند که شما واقعا یک انسان هستید.

 1. نیروی اراده

          یک سخنرانی قدیمی شرقی به ما‌ می‌گوید: "هنگامی که نیروی اراده‌ی ما در هماهنگی با جهان قرار‌ می‌گیرد و روی یک سنگ متمرکز‌ می‌شود،‌ می‌تواند از آن عبورکند. در چنین حالتی‌ می‌تواند باد، باران و رعد و برق را اداره کند." اما از کجا‌ می‌توانیم نیروی اراده‌مان را بیاوریم؟ کسانی که این سوال را‌ می‌فهمند و پاسخ‌ می‌دهند کسانی هستند که وظایف مهم را انجام‌ می‌دهند. هنگامی که ما ذهن و بدن‌مان را توسط ماندن بر امواج ذهن‌مان برای کاهش نامحسوس و بی نهایت ناخالصی‌ها هماهنگ‌ می‌کنیم، ما‌ می‌توانیم نیروی اراده‌‌مان را بفرستیم که‌ می‌تواند جهان را حرکت دهد.

 1. اینتوکو کار خوب در نهان

          درست همان طور که شماره یک هرگز‌ نمی‌تواند به صفر کاهش یابد، هنگامی که ما صحبت‌ می‌کنیم یا کاری را انجام‌ می‌دهیم، سخن یا عمل ما هیچ وقت به طور کامل از بین‌ نمی‌رود. یک سخن قدیمی شرقی به ما‌ می‌گوید: "کاشت خوب است، پس برداشت خوب خواهد بود. بد بکارید و بد برداشت کنید.

" ما باید بدانیم، هر کاری که انجام‌ می‌دهیم به خود ما بر‌ می‌گردد.

بنابراین، قبل از امیدواری برای شادی و رفاه خودمان و فرزندان‌مان، ما باید کارهای خوبی را در نهان انجام دهیم. انجام دادن کار خوب در نهان به معنی انجام دادن کار خوب بدون انتظار ستایش و توجه است، عمل کردن بدون هر امیدی برای پاداش. این کار اینتوکو نامیده‌ می‌شود. از راه‌های متنوعی که برای انجام اینتوکو وجود دارد، از راه جهان رفتن و هدایت دیگران به این راه بهترین راه است.

 1. ستسودو- آموزش راه جهان

          مردم خودخواه(selfish) در گذشته هرگز راه جهان را درک نکردند و در آن قدم نگذاشتند. بنابراین، وقتی که ما اصول و راه جهان را درک‌ می‌کنیم، جهان مسئولیت گسترش آن‌ها به تمام دنیا را به ما‌ می‌دهد. فکر نکنید که شما‌ نمی‌توانید به دیگران کمک کنید. چیزی که شما امروز یادگرفتید را‌ می‌توانید روز بعد به دیگران یاد بدهید. جهان پر از مردمی است که راه جهان را گم کرده‌‌اند و از بیماری رنج‌ می‌برند. بگذارید ما با توضیح دادن اصول اصلی جهان به آن‌ها، بهترین کار را انجام دهیم.

 1. گنجینه‌ی آزمایش چی

          هیچ رنگ، بو و شکلی ندارد، ذهن چیزی نیست که بتواند توسط حواس درک شود. با این وجود، بر اساس اصلی که‌ می‌گوید ذهن و بدن در واقع یکی هستند، ما‌ می‌توانیم در مورد سطح این ذهن غیر قابل درک با آزمایش کردن بدن که برای حواس ما در دسترس است، بدانیم. آزمایش‌های چی بر پایه‌ی آزمایش برای قدرت یا ضعف نیستند. فاکتور بسیار مهم در آزمایش چی، آگاه کردن دقیق شخص از سطح ذهنی اش است. در نتیجه، کسی که آزمایش چی را انجام‌ می‌دهد باید از ابتدا به درستی یکپارچگی ذهن و بدن را درک کرده باشد و به نمایش بگذارد و سپس آزمایش را به درستی انجام دهد.

23.

طبیعت برای ما در چهار فصل ظاهر‌ می‌شود. بهار روشن و گرم، تابستان کند و داغ است. پاییز با رنگ، با ردی از غم و اندوه تزئین شده است و زمستان مات و شدید است. به طور مشابه، حرکت شین شین تویتسو آیکیدو غنی و متنوع است. هر دو مورد شدت و مهربانی، سرعت و آرامش وجود دارد. این طراحی شده است تا بسیاری از حالات و ویژگی‌های زنان و مردان، جوان و پیر را توضیح دهد. ولی اگر این، برای یک لحظه از اصل‌های جهان متفاوت باشد، دیگر آیکیدو با چی نخواهد بود.

24.

          چیزی انجام ندهید، به این معنی نیست که هیچ کاری نکنید، مو یا هیچ چیز صرفا به معنی نبودن هیچ چیز نیست. این به سطحی که در آن ذهن به طور غیر قابل مشاهده‌ای آرام رشد کرده است اشاره‌ می‌کند و سپس به اشیاء اجازه‌ می‌دهد تا روند طبیعی خود را داشته باشند. اگر شما بتوانید همه چیز را به طور کامل به جهان برسانید و کوچکترین مقاومت را نداشته باشید،‌ می‌توانید بالاترین سطح آزمایش‌های چی را دریافت کنید.

    25.

     بعد از درک کردن اصل (principle)، شما‌ نمی‌توانید انتظار داشته باشید به درک درستی برسید، مگر اینکه آن را با بدن‌تان یاد بگیرید. به طور خاص اندیشمندان تمایل دارند تا فقط در تئوری یادبگیرند. شما باید تمرین کنید تا قادر باشید در هر لحظه به اصل‌های اساسی برگردید.

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید