سیارک

مفهوم شفافیت در معماری


"همزمانی" ، "رسوخ" ، "تداخل" ، "دوسویه" ، "فضا زمان" ، "شفافیت" : در ادبیات معماری معاصر، این کلمات و امثال آنها، اغلب به صورت مترادف استفاده می شوند. همه ی ما با جلوه ها و نشانه هایی که آنها ایجاد می کنند، آشنا هستیم یا خودمان فرض می کنیم که آشناییم. به اعتقاد ما، اینها ویژگی های رسمی و خاصِ معماری معاصر هستند؛ و چون نسبت به اینها عکس العمل نشان می دهیم، به ندرت به دنبال تجزیه و تحلیل ماهیت عکس العمل خودمان هستیم.
در واقع تلاش برای ایجاد ابزارهای حیاتی و کارآمد از چنین تعاریف نزدیکی ممکن است بیهوده باشد. شاید هر گونه تلاش، تنها به سفسطه و برهان تراشی منجر شود. با این حال، این نیز آشکار می شود که تفسیر نادرست پیچیدگی های شفاف که گاهی اوقات به آن اشاره می کنند می تواند برای ما زنگ خطر باشد، مگر اینکه ماهیت گریزان این کلمات مورد بررسی قرار گیرد؛ و به همین دلیل در اینجا تلاش هایی برای افشای سطح خاصی از معنا انجام می شود که از اصطلاح «شفافیت» بهره مند می شود.

طبق معنی فرهنگ لغت، کیفیت یا حالت شفاف بودن، شرط مواد و تقاضای درونی ما است که نور و هوا از آن می گذرد، و نتیجه ی اصول فکری است برای آن که مواد به آسانی تشخیص داده شوند، و کاملاً مشهود باشند؛ و یک ویژگی شخصیت به معنای نبود تزویر، تظاهر و یا دورویی است؛ و در نتیجه صفت شفاف، یک ضرورت کاملاً فیزیکی تعریف می شود، به صورت حیاتی عمل می کند، و در موقر و متین بودن از مفاهیم ناپسند اخلاقی فاصله دارد.

صفت شفاف کلمه ای است که از ابتدا، پر از احتمالات معنایی و سوء تعبیر بود.
اما علاوه بر این معانیِ ضمنیِ پذیرفته شده، شفافیت همانند وضعیتی برای کشف یک اثر هنری است که با سطوح زیاد تفسیر درگیر شده است. گیورگی کپِس در کتاب خود با عنوان "زبان خیال"، بطور تحسین برانگیزی این واژه را تعریف می کند:
اگر فردی دو یا چند شکل را ببیند که روی هم قرار گرفته اند، و هر کدام از آنها برای خود، بخش روی هم افتاده مشترک را ادعا کنند، پس فرد با یک تناقض ابعاد فضایی (فاصله ای) مواجه است. برای حل این تناقض، فرد باید حضور یک کیفیت نوری جدید را تقبل کند. شکل ها از شفافیت برخوردار می شوند: یعنی، آنها قادرند بدون شکست نوری، از یکدیگر بگذرند و در هم نفوذ کنند. با این حال، شفافیت بیش از یک ویژگی نوری معنا می دهد، و بر نظم فضایی وسیع تری اشاره دارد. شفافیت به معنای درک همزمان مکان های مختلف فضایی است. فضا نه تنها محو می شود بلکه در یک فعالیت مستمر، نوسان دارد. موقعیت شکل های شفاف دارای معانی مبهم است زمانی که فرد هر شکل را در لحظه ای که نزدیکتر یا دورتر می شود می بیند.
بنابراین، اکنون مفهوم شفافیت کاملاً متمایز از هر گونه کیفیت فیزیکی مواد و تقریباً به همان اندازه، دور از ایده شفاف یعنی کاملاً روشن و واضح، معرفی می شود. در واقع با این تعریف، شفاف چیزی نیست که کاملاً روشن و واضح باشد، بلکه به جای آن، چیزی است که به وضوح مبهم است. این تعریف، یک تعریف کاملاً درونی و مبهم نیست؛ و هنگامی که ما "صفحات شفاف روی هم افتاده " را می خوانیم (و گاهی انجام می دهیم)، احساس می کنیم که بیش از یک شفافیت فیزیکی در آن مشارکت دارد.
به عنوان مثال، در حالی که موهولی ناگی در کتاب خود با عنوان "چشم اندازی در حرکت" به طور مداوم به "ورق های شفاف سلفون "، "پلاستیک شفاف"، "شفافیت و حرکت نور"، "سایه روشن های روبنس" اشاره می کند، مطالعه دقیق این کتاب ممکن است نشان دهد که برای او، این شفافیت ساده و راستین اغلب با کیفیت تشبیهی خاص مزین می شود. موهولی می گوید، "برخی ترکیب ها و روی هم قرار گیری های شکل، بر تثبیت و تمرکز فضا و زمان غلبه می کند. آنها شگفتی های ناچیز و بی معنی را به پیچیدگی های معنی دار تبدیل می کنند... . کیفیت شفاف ترکیبات (روی هم قرارگیری ها)، اغلب شفافیت زمینه را نیز نشان می دهد، و کیفیت های ساختاریِ توجه نشده در شیء را آشکار می سازد". و دوباره، در اظهار نظر در مورد کتاب " ترکیبات گوناگون کلمه" از جیمز جویس ، در "جناس" جویسی ، موهولی درمی یابد که اینها "رویکردی برای ایجاد کمال (تمامیت) بوسیله شفافیت مبتکرانه روابط است". به عبارت دیگر، او احساس می کرد که با روند تغییر شکل، آرایش مجدد، و دوسویه معادل ادبی "نفوذ متقابل بدون شکست نوری" ، ممکن است شفافیت زبانی تحت تاثیر قرار گیرد و کسی که یکی از این "ترکیبات" جویسی را تجربه کند، از تاثیر انتقال اولین سطح اهمیت به سطوح واقع در پشت لذت می برد.
بنابراین، در آغاز هر نوع تحقیق و بررسی در مورد شفافیت، احتمالاً یک تمایز اساسی باید ایجاد شود. شفافیت ممکن است کیفیت درونی یک ماده باشد مانند یک شبکه فلزی یا دیوار شیشه ای، و یا ممکن است کیفیت درونی یک سازمان باشد همانطور که کپِس و موهولی آن را نشان دادند؛ و به همین دلیل، فرد ممکن است بین شفافیت واقعی یا راستین و شفافیت پدیداری یا ظاهری تمایز قائل شود.
احتمالاً احساس ما برای شفافیت واقعی از دو منبع ناشی می شود، زیبایی شناسی ماشینی و نقاشی کوبیست؛ احتمالاً احساس ما برای شفافیت ظاهری تنها از نقاشی کوبیست ناشی می شود؛ و مطمئناً هر بوم نقاشی کوبیست از سال 1911- 1912 می تواند در جهت نشان دادن حضور این دو سبک یا سطح شفاف خدمت کند.
اما در بررسی پدیده های پیچیده و گیج کننده همانند آنهایی که نقاشی کوبیست را مشخص می کنند، تحلیلگر خبره در یک وضع نامساعد و نابرابر قرار دارد؛ و احتمالاً به همین دلیل است که، نزدیک به پنجاه سال پس از این رویداد، تجزیه و تحلیل بی طرفانه ی دستاوردهای کوبیست هنوز به طور کامل وجود ندارد.

توضیحاتی که مشکلات نقاشی کوبیسم را تاریک و مبهم می کند، به وفور یافت می شوند، و شخص ممکن است نسبت به اینها دچار شک و تردید شود، درست همانند کسی که ممکن است نسبت به دو تفسیر محتمل و قابل قبول یعنی تلفیق عوامل زمانی و مکانی شک کند، و کوبیسم را به عنوان یک اخطارِ نسبیت بینند، و در این راه، آن را کمی بیشتر از یک محصول "طبیعی" از یک فضای فرهنگی خاص نشان دهد. همانطور که آلفرد بار می گوید: آپولینر " بُعد چهارم را بکار گرفت ... در یک حس استعاری به جای حس ریاضی"؛ و به جای تلاش برای برقراری ارتباط بین پیکاسو با مینکوفسکی، برای ما ارجح خواهد بود که به منابع الهامی مراجعه کنیم که کمتر بحث انگیز است...........ادامه دارد...........

آیا این مقاله علمی تحقیقی برای شما مفید بود ؟ لطفا نظرات خود را با کاربران به اشتراک بگذارید.

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.


اینها ویژگی های رسمی و خاصِ معماری معاصر هستند

ادبیات معماری معاصر

اینها ویژگی های رسمی و خاصِ معماری معاصر هستند

رییس انجمن بلاک چین ایران گفت: فناوری بلاک چین اطلاعات پایه را از درون گوشه گاو صندوق ها بیرون آورده و شفافیت را در بخشی که نیاز داریم بیش از پیش خواهد کرد.

شفافیت تمام عیار با استفاده از فناوری بلاک چین

رییس انجمن بلاک چین ایران گفت: فناوری بلاک چین اطلاعات پایه را از درون گوشه گاو صندوق ها بیرون آورده...

قبل از اختراع عکاسی، مردم خاطرات و رویدادهای تاریخی مختلف را در نقاشی

10 نقاشی از هنرمندان بزرگ که تاریک ترین صفحات تاریخ را نشان می دهند

قبل از اختراع عکاسی، مردم خاطرات و رویدادهای تاریخی مختلف را در نقاشی

ده اثر هنری بهمراه عکس

گران ترین آفریده های هنری

ده اثر هنری بهمراه عکس

فرستادن این آثار "در دستور کار" قرار ندارد.

فرستادن آثار موزه هنر های معاصر در "دستور کار" قرار ندارد

فرستادن این آثار "در دستور کار" قرار ندارد.

به نظر من هر فرد برای درک بهتر شرایط انسان در روزهایی که امید به زندگی کمتر از نصف آنچیزی بود که امروز وجود دارد، باید این ابیات را بخواند.

مردان و زنان گذشته را درک کنیم

به نظر من هر فرد برای درک بهتر شرایط انسان در روزهایی که امید به زندگی کمتر از نصف آنچیزی بود که امر...

اخیرا در هلند به کلاغ ها یاد داده اند که ته سیگار ها را از خیابان جمع آوری کنند.

راهنمای تربیت کودک (بخش دهم)

اخیرا در هلند به کلاغ ها یاد داده اند که ته سیگار ها را از خیابان جمع آوری کنند.

 آترواسکلروزیس در نتیجه چربی خون و اکسیداسیون چربی ایجاد می‌شود

آترواسکلروزیس

آترواسکلروزیس در نتیجه چربی خون و اکسیداسیون چربی ایجاد می‌شود

ارتباط بین درد و پریشانی روانی با استفاده از راهبردهای مقابله ای انطباقی درد مثل فاجعه سازی تبیین شده است .

درد مزمن و پریشانی عاطفی یارهای دوقلوی آرتروز روماتوئید هستند

ارتباط بین درد و پریشانی روانی با استفاده از راهبردهای مقابله ای انطباقی درد مثل فاجعه سازی تبیین شد...

شهروندان مسن اغلب با چه مشکلاتی مواجه هستند

متداول‌ترین مشکلات افراد مسن با فناوری اطلاعات و ارتباطات

شهروندان مسن اغلب با چه مشکلاتی مواجه هستند

هزاران سال انسان با پیچیدگی‌های بغرنج تعاملات ذهن بدن درگیر بوده است.

روانشناسی مثبت

هزاران سال انسان با پیچیدگی‌های بغرنج تعاملات ذهن بدن درگیر بوده است.

شناخت فواید شگفت انگیز انگور برای پوست ، انگور میوه خوشمزه و مغذی که بسیاری آن را ملکه میوه ها می دانند. این میوه نه تنها برای سلامتی بسیار مفید است بلکه فواید بسیاری برای پوست و مو نیز دارد. مهمترین فواید شگفت انگیز انگور برای پوست را بشناسید و ازاین طریق به زیبایی و شادابی پوستتان کمک نمایید تا پوستی زیبا داشته باشید.

فواید شگفت انگیز انگور برای پوست

شناخت فواید شگفت انگیز انگور برای پوست ، انگور میوه خوشمزه و مغذی که بسیاری آن را ملکه میوه ها می دا...

آب یک عنصر حیاتی برای بدن ماست

هر روز آب و عسل بخوریم

آب یک عنصر حیاتی برای بدن ماست

وقتی غذاهای چرب، مملو از قند یا نمک مصرف می کنید، به طور غیرمستقیم پوست صورت خود را در معرض انواع عارضه ها می گذارید.

۶ غذایی که سبب بروز پیری زودرس و ایجاد اکنه در پوست می شوند

وقتی غذاهای چرب، مملو از قند یا نمک مصرف می کنید، به طور غیرمستقیم پوست صورت خود را در معرض انواع عا...

 نانو امولسیون چیست؟

نانو امولسیون چیست

نانو امولسیون چیست؟

درمان خانگی: 6 روش طبیعی برای جوان سازی پوست صورت و بدن آموزش بهترین جوانسازی پوست طبیعی با میوه و روغن و بیضرر برای شفافیت پوست

درمان خانگی: ۶ روش طبیعی برای جوان سازی پوست

درمان خانگی: 6 روش طبیعی برای جوان سازی پوست صورت و بدن آموزش بهترین جوانسازی پوست طبیعی با میوه و ر...

چطور پوستی زیبا و شفاف داشته باشیم، آموزش بهترین راه روش ها برای داشتن پوستی زیبا، جوان و شفاف، معرفی مواد غذایی و راههای داشتن پوستی جوان

چطور پوستی زیبا و شفاف داشته باشیم؟

چطور پوستی زیبا و شفاف داشته باشیم، آموزش بهترین راه روش ها برای داشتن پوستی زیبا، جوان و شفاف، معرف...

 در صورتی که کپسول ویتامین E دارید بجای روغن زیتون کپسول را سوراخ کرده و محتوی آنرا در مخلوط بریزید

ماسک ضدچروک و شفاف کننده صورت

در صورتی که کپسول ویتامین E دارید بجای روغن زیتون کپسول را سوراخ کرده و محتوی آنرا در مخلوط بریزید

پوست از راه های مختلفی از بدن تان مراقبت می کند.

پوستتان را سالم نگه دارید

پوست از راه های مختلفی از بدن تان مراقبت می کند.