بازی تاج و تخت: برندون استارک

برندون استارک، برن سازنده یا برندون سازنده یکی از مردان اولیه در عصر قهرمانان است. او سازنده خاندان استارک، اولین شاه شمال و اولین لرد وینترفل است. 

در زمانی که اجداد خاندان داستین و Barrowton در شمال حکم فرمانی می کردند. بعد از هزاران سال او در شمال قدرت گرفت و خاندان استارک را تاسیس کرد. 

 

 

فصل 1

وقتی آریا استارک از پدرش ند Eddard می پرسد که برادرش برن که فلج شده می تواند پادشاه شود، ند می گوید خیر، اما او می تواند لرد باشد یا بر تخت بنشیند. حتی قلعه ای را اداره کند مانند جدش برندون سازنده.

 

فصل 3

اوشا به عنوان هدیه داستان برندون سازنده را به برن می گوید.

 

فصل 5

شیرین براتیون وقتی در وینترفل به پدرش استین براتیون می پیوندد داستان برن سازنده را روایت می کند.

 

برندون استارک یکی از شخصیت های خیالی بازی تاج و تخت است.

 

 

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید