معنی خطرناک ترین تاتو 16 تاتو

معنی و مفهوم تاتو ها، خالکوبی بسیار بیشتر از طراحی های جسورانه هستند. برای بعضی از گروهها یک چنین عکسی دارای معنای خاصی است که ایده مالک و حتی سبک زندگی او را نشان می دهد و بسیاری از افراد بدون توجه به معنی تتو ها و مفهوم معنی تتو ، آن را روی بدن تاتو می کنند.sayarak.com می خواهد معنی و مفهوم تاتو های خطرناکی را در جهان به شما نشان دهد، که می تواند صدمات جدی برای صاحبان آنها باشد.
 
معلوم می شود که در بعضی از کشورها یک عکس بی عیب و نقص می تواند یک حکم زندان یا حتی در قبال از دست دادن  زندگی یک نفر باشد. در این پست به معنی اشکال تاتو، خالکوبی معنی دار ، معنی تتو ها،معنی نمادهای تاتو و اشکال تتو مثل تتو تاج،معنی خال کوبی اشک،معنی تاتو گل رز،معنی تاتو سه مثلث، معنی تاتو بودا، معنی تاتو شبدر سه برگ و ....می پردازیم.

      

معنی تاتو اشک

معنی تاتو اشک زیر چشم

معنی خالکوبی اشک

تاتو اشک در زیر چشم راست اغلب به این معنی است که فردی قصد انجام قتل یا تلاش برای انجام آن را دارد. بسیاری از این خالکوبی در زیر چشم را به عنوان نشانه ای از همبستگی انجام می دهند.

معنی تاتو بودا

تاتو از هر خدایی برای بودایی ها، توهین به مقدسات است، بنابراین گردشگران با چنین تاتو در کشورهای با دین بودایی اغلبسر از  ایستگاه های پلیس  در می آورند.
 

معنی تاتو یاکوزا Yakuza

در ژاپن، خالکوبی یاکوزا تنها به اعضای گروه مافیای قدرتمند و تشنه به خون کشور ژاپن با همین نام در نظر گرفته می شود.
 

 

معنی تاتو شبدر سه برگ

تاتو شبدر چهار برگ اغلب برای موفقيت انجام می شود، اما اگر شما یک برگ کوچکتر داشته باشید، این به معنای متعلق بودن به یک باند جنایتکار ایرلندی است .
 

 

معنی تاتو سیم خاردار

تاتو سیم خاردار
خالکوبی با سیم خاردار در جهان از جرایم سازمان یافته به این معنی است که فرد در  زندان است . هر گره در این تصویر نشانه یک سال زندان است. بنابراین، اگر چنین خالکوبی توسط یک شهروند معمولی انجام شود، زندانیان سابق ممکن است این را به عنوان بی احترامی در نظر بگیرند، که می تواند به طور قابل توجهی زندگی فرد را پیچیده کند.

 

معنی تاتو شکارچی با یک فریاد

 در جهان جنایتکاران، فردی که چنین تصویری را تاتو می کند، اعلام می کند که مستعد انجام خشونت است و آماده اعمال جنایات بی رحمانه است. اگر حامل حقیقی چنین خالکوبی با کسی از دنیای جنایت مواجه شود، شکارچی با یک فتنه میتواند مناقشه ی جدی ایجاد کند.
 

 

معنی تاتو حلقه های انگشتی

حلقه های انگشتی سریعترین و واضحترین راه برای بیان این موضوع است که حامل آنها در زندان بوده است. حلقه ACH نماد قدرت و تجربه فعالیت های جنایی است
. بنابراین، اگر یک زندانی ضعیف چنین خالکوبی را ببیند، فقط به خاطر زیبایی ساخته شده، به عنوان توهین به مقامات جنایی در نظر گرفته می شود.
 

 

معنی تاتو صلیب در قفسه سینه

تاتو صلیب
تاتو کردن یک صلیب بزرگ در سینه در روسیه بسیار ناخوشایند است و نشانه خطرناک ترین مقامات جنایی کشور است . به خاطر زیبایی، این یک خالکوبی بسیار خطرناک است، زیرا اگر به طور تصادفی چشم یک جنایتکار معتبر را جلب کند، به عنوان تخلف شناخته می شود و صاحب تاتو مجازات خواهد شد.
 

 

معنی تاتو تار عنکبوت

تاتو تار عنکبوت
یک حلقه در تار عنکبوت به معنای یک سال از یک دوره دشوار زندگی است. زندانیان سابق نسبت به کسانی که چنین خال کوبی های جدی را برای زیبایی انجام می دهند بسیار واکنش نشان می دهند.
 

تاج پنج نقطه ای

 
در ایالات متحده، خالکوبی طلایی پنج نقطه نماد متعلق به گروه باندهای پادشاهان لاتین است که تاثیرگذارترین باند اسپانیایی در ایالات متحده است. نیازی به گفتن نیست که اگر شهروند قانونی با چنین خالکوبی در چشم یک نماینده باند قرار گیرد، نمی توان از بازداشت های اجتناب کرد.

 

معنی تاتو سه نقطه

یک خالکوبی سه گانه ای معادل در سراسر جهان معنای مشابهی دارد - Mi Vida Loca. او هیچ چیز خاصی در مورد صاحب تاتو را نمی گوید، به جز اینکه او به نوعی در جهان جنایتکاران دخیل است. حاملان این خالکوبی ها اغلب توسط باندهای جنایتکار استخدام می شوند و اگر صاحب خالکوبی هیچ ارتباطی با جرم نداشته باشد و برای زیبایی تاتو کرده باشد با سوء تفاهم جدی روبرو خواهدشد.

خال کوبی سه نقطه یک خال کوبی معمول زندان است که نشان دهنده "mi vida loca" یا "زندگی دیوانه من" است. با هیچ باند خاصی همراه نیست ، بلکه با سبک زندگی باند همراه است. این خال کوبی به طور معمول روی دست ها یا اطراف چشم ها دیده می شود.

همچنین می تواند دارای برخی از اهمیت های مذهبی باشد ، مانند نمایندگی تثلیث مقدس مسیحیت. خال کوبی سه نقطه ای اغلب با استفاده از روش چوب و چسب ایجاد می شود که به ابزارهای ابتدایی نیاز دارد.

معنی تاتو پنج نقطه

این نقاط با خال کوبی قبلی تفاوت زیادی دارند - پنج نقطه نشان دهنده زمان انجام شده در زندان است. چهار نقطه در خارج که به quincunx نیز معروف است ، چهار دیواره را نشان می دهد که پنجمین قسمت داخلی نمایانگر زندانی است.

این خال کوبی را می توان در سطح بین المللی ، در میان زندانیان آمریکایی و اروپایی مشاهده کرد. این نقاط به طور معمول در دست یک زندانی ، بین انگشت شست و اشاره یافت می شود.پنج نقطه در قسمت های دیگر بدن می تواند معانی مختلفی داشته باشد ، مانند ارتباط با باند People Nation.

معنی تاتو ستارگان

تاتو ستاره، معنی تاتو ستاره
ستاره ها یک خالکوبی آشنا برای افرادی هستند که در زندان به سر می برند. مقدار آن بسته به محل نقاشی متفاوت است. به عنوان مثال، ستارگان روی زانو به این معنی است که یک شخص از کسی اطاعت نمی کند و ستارگان بر روی شانه ها به معنای مقام بالای اوست. نگاه جنایتکاران به افرادی که این علائم مهم را فقط به خاطر زیبایی انجام می دهند بسیار منفی است.
 

 

معنی تاتو کارت بازی

در دنیای جرایم سازمان یافته هر کارت بازی معنی خاصی دارد . بنابراین، خالکوبی در قالب چندین کارت می تواند جزئیاتی در مورد جرائم صاحب آن، تجربه خود را در زندان و قدرت اقتدار او را عنوان کند. اگر معنی کارت ها با تجربه زندگی صاحب تاتو یکی نباشد، این به عنوان دروغ و تحقیر شناخته می شود.
 

 

معنی تاتو شاخه رز با خنجر

این خالکوبی به نظر عاشقانه می رسد اما یک گل رز با خنجر به معنای آن است که یک زندانی مدت زیادی در زندان بوده است. چنین افرادی به عنوان مجرمان با تجربه درک می شوند و اگر صاحب خالکوبی چنیننباشد، این امر زمینه تعارض را بوجود خواهد آورد.
 

 

معنی تاتو دلقک

در برزیل، در ازای چنین الگویی روی بدن، می توانید جان خود را از دست بدهید، زیرا به عنوان یک توهین بی رحمانه به مقامات اجرای قانون در نظر گرفته شده است.
 

 

معنی تاتو خالکوبی در موضوعات نظامی و سیاسی

حاملان خالکوبی ها در مورد موضوعات حقیقی سیاسی و مذهبی باید آماده باشند تا اعتقادات خود را در هر زمان برآورده سازند. در بسیاری از کشورها، چنین نقاشی هایی در بدندارای جریمه و حتی مجازات های قانونی است، به خصوص اگر تصاویر به عقاید دیگران توهین و یا آسیب برسانند.
 

معنی تتو ها بر روی بدن

یک فرد همیشه در تلاش برای زیبایی بوده است ، بنابراین ، یک خال کوبی زیبا هرگز توسط نسل های مختلف جنس و سنی نادیده گرفته نشده است. و در درجه اول به عنوان یک تزئین اصلی بدن درک می شد.

خال کوبی بر روی بدن ، اول از همه ، یکی از راه های بیان خود ، راهی برای تأکید بر فردیت و اصالت شما است. اما علاوه بر یک وسیله تزئین ، در دوران باستان ، از خال کوبی نیز برای به تصویر کشیدن نمادین تصاویر پنهان و معانی مقدس استفاده می شد. بارزترین نمونه آن خال کوبی معروف سلتیک است که علاوه بر زیبایی ، از اهمیت و معنای عمیقی نیز برخوردار است. مردم به صورت نمادین تصاویر احترام یا نمادهای مذهبی خود را بر روی پوست خود ترسیم می کردند. منبع نشانه های خال کوبی افسانه های آنها بود.

انتخاب خالکوبی همیشه یک روند دشوار است. شما باید بفهمید که چه ویژگی ، نماد یا عملکردی را می خواهید در خال کوبی خود مجسم کنید. برای حل این مشکل ، فهرست معانی ما برای خالکوبی های مختلف در این مقاله و سایت  sayarak.com وجود دارد.

 

معنی شکل تاتو  معنی شکل خالکوبی

تاتو به شکل پروانه، خالکوبی به شکل پروانه

تاتو پروانه. تتوی پروانه به معنی تغییرات است

تاتو به شکل گل رز، Tattoo-of-the-heart-shaped-rose-plant-with-the-flowers-clipart.jpeg

عکس تاتو ک معنای عشق داشته باشد

یکی از ساده ترین و در عین حال خالکوبی جذاب، طراحی یک گل رز است. به خودی خود، گل یک نماد زیبایی است، که بوسیله یک جوانه ظریف و یک عطر فریبنده در ترکیب با خارها ایجاد می شود.
گل رز بر روی خالکوبی می تواند در کنار قلب نمایان شود که به معنی عشق ابدی است. اگر گل توسط الماس احاطه شده است، پس مالک به یک زندگی اشرافی متعهد است.
 

تاتو به شکل قلب ، خالکوبی به شکل قلب

یک قلب قرمز شیک بدان معنی است که یک فرد در زندگی دارای عشق و محبت است.
اگر قلب با خونریزی به تصویر کشیده شود، این نشان دهنده یک عشق گمشده است. همچنین نشانه ای از احساسات از دست رفته یک قلب شکسته است.
 

تاتو به شکل صلیب، خالکوبی به شکل صلیب

صلیب یکی از محبوب ترین انواع خالکوبی است. تعیین نماد ممکن است بسته به دین و فرهنگ متفاوت باشد.
 
به عنوان مثال، صلیب سلتیک، که در ترکیب با دایره نشان داده شده، به معنی ماهیت چرخه ای از جهان است.
 
معنای مذهبی تاتو  صلیب یادآور ظلم و ستم است.
 
تصویر صلیب قبر بر روی بازو یا شانه نشان می دهد که فرد شخص دوست داشتنی اش را از دست داده است.
 

تاتو به شکل کلید، خالکوبی به شکل کلید

اغلب رمز و راز و یا معما را تصدیق می کند. به عنوان مثال، اگر ما به زندانی و زندان نگاه کنیم، کلید یک نماد اعمال جرم است، که به دیگران نمی توان گفت.
 
برای دوستداران، خالکوبی به شکل یک کلید به معنی وفاداری و ارزش عشق است. به طور معمول، الگوی به عنوان یک عنصر تاتو از جفت استفاده می شود. (به عنوان مثال یک قفل و کلید. برای دیدن کل تصویر، فرد باید دستان خود را جفت کند).
 

تاتو به شکل جمجمه، خالکوبی به شکل جمجمه

معنای کل خالکوبی خطر و مرگ است. صاحبان عکس متوجه می شوند که زندگی یک پدیده گذرا است.
 
چنین خالکوبی اغلب توسط قماربازان تاتو می شود که زندگی آنها دائما به خطر می افتد.
 
علاوه بر این، این تاتو به عنوان نمادی از آمرزش و فداکاری تفسیر شده است. و اغلب جمجمه نماد نه تنها مرگ، بلکه جاودانگی است.
 
اگر یک خالکوبی مار را در کنار جمجمه نشان دهد، این نشانه ای از عقل است.
 

تاتو به شکل ساعت، خالکوبی به شکل ساعت

ساعت نماد زمان، حرکت و ابدیت است. اغلب یک خالکوبی به عنوان نشانه ای از حافظه یک رویداد مهم ساخته شده است.
 
اکثر مردم با استفاده از این تاتو متقاعد شده اند که باید در حال و امروز زندگی کنند.
 
ساعت بدون عقربه نماد زندگی خالی بدون لحظات و خاطرات دلپذیر است. چنین خالکوبی ها به عنوان نشانه ای از پوزش برای زمان از دست رفته ساخته شده است.
 

معنی تاتو لوتوس ، نیلوفر آبی

معنی تاتو لوتوس ، نیلوفر آبی معنای بحث برانگیز دیگری دارد ، در برخی از فرهنگ ها معنی تاتو نیلوفر آبی نمادی از وحدت خیر و شر محسوب می شود. این گل را می توان اثبات این واقعیت دانست که برای دستیابی به هماهنگی لازم است که خوب و بد ، که در جوهر هر شخص اتفاق می افتد ، متعادل شود.
برای عکس های متنوع تاتو لوتوس ، نیلوفر آبی و معنی رنگ های مختلف تاتو لوتوس ، نیلوفر آبی روی این مقاله (معنی تاتو لوتوس ، نیلوفر آبی)کلیک کنید

تاتو به شکل ستاره، خالکوبی به شکل ستاره

ستاره نماد آسمان است.  تاتو ستاره شانس و باز هم شانس را نشان می دهد. اعتقاد بر این است که ستارگان الهام بخش هستند.
 
خالکوبی ستاره دریایی در میان ملوانان محبوب است. اغلب نقاشی به عنوان دفاع در برابر فاجعه اعمال می شود.
 
ستاره شش وجهی دارای معنای دینی است. بدان معنی است که خدا خالق جهان است.
 
ستاره پنج وجهی نماد هماهنگی  است. هفت وجهی - موفق و عالی است. اگر این رقم دارای هشت گوشه باشد، ستاره نشان دهنده فراوانی است. تاتو ستاره 9 وجهی ستاره به معنی ثبات و سلامت است.
 

تاتو به شکل تاج، خالکوبی به شکل تاج

معنای کلی خالکوبی به شکل تاج - تمایل به قدرت، رهبری و موقعیت بالایی در جامعه است.
 
اگر تاج در بالاتر از قلب نمايش داده شود، اين نشان دهنده موفقيت است.
 
همانطور که برای جهان زیرزمینی، تاج معنای خاصی دارد. اگر یک زندانی یک خالکوبی به تاج داشته باشد، در آنصورت او دارای مقام عالی است. این است که در بی احترامی به قانون و نظم استفاده می شود.
 

تاتو به شکل جوکر، خالکوبی به شکل جوکر

ارزش خالکوبی به شکل جوکر - میل به هیجان و خطر. اغلب تصویر جوکر - نمادی از ترس و ریاکاری است. تاتو به این معنی است که هر کس ماسک خود را می پوشد.
 
خالکوبی، جایی که جوکر در ظاهر زن به تصویر کشیده شده، به این معنی است که زندگی تغییرناپذیر و خائن است.
 

تاتو به شکل بال ها، خالکوبی به شکل بال ها

تاتو به شکا بال آزادی، نور، و قدرت را نشان می دهند.
 
اگر خالکوبی در پشت بدن اعمال شود، این بدان معنی است که فرد بیهوده تحقیر می شود.
 
خالکوبی به شکل بال ها نشان می دهد که مالک آن به دنبال یک فرشته است. بال های فرشته نماد بی گناهی و معنویت بالا هستند. دختران یک خالکوبی را به عنوان تصویر زیبایی و بی گناهی الهی انتخاب می کنند.
 

تاتو به شکل لنگر، خالکوبی به شکل لنگر

تاتو به شکل لنگر به معنی قابلیت اطمینان و حفاظت است. اغلب تاتو لنگر توسط ملوانان و سربازان انجام می شوند.
 
لنگر همچنین از ماجراجویی و استقامت صحبت می کند.
 
لنگر در ترکیب با دلفین دو معنی  دارد: از یک طرف - یک پستاندار است که با سرعت و بازی همراه است، و از سوی دیگر - لنگر - نمادی از تداوم و یا ترمز.
 

تاتو به شکل نعل اسب، خالکوبی به شکل نعل اسب

تاتو به شکل نعل اسب توسط افرادی انتخاب می شود که خواهان موفقیت،  و ثروت دلشان هستند.
 
اغلب، نعل اسب بصورتی به تصویر کشیده می شود تا شبیه یک کاسه باشد. که خالکوبی به معنی فراوانی و شادی است.

تاتو به شکل مارمولک، خالکوبی به شکل مارمولک

معمولا تاتو به شکل مارمولک به عنوان یک نماد عاشقانه و جنسیت انتخاب شده است. علاوه بر این، پستاندار به معنای چابکی و فضیلت است.
 
همچنین یک خالکوبی به شکل مارمولک نشانه ای از شادی، عقل و شانس است.
 

تاتو به شکل تک شاخ، خالکوبی به شکل تک شاخ

تاتو به شکل تک شاخ، تصویری از موجودات افسانه ای به معنای خلوص، بی گناهی و جادویی است. علاوه بر این، تاتو به شکل تک شاخ، نماد قدرت و شجاعت است.
هر استاد تاتو کاری یک اسب داستانی را به شیوه خود هدایت می کند. اغلب به حیوانات بال را اضافه می کنند.
 

تاتو به شکل بی نهایت، خالکوبی به شکل بی نهایت

خالکوبی به شکل بی نهایت، که یک علامت ریاضی را نشان می دهد، یک معنای جادویی دارد. نمادی به معنی کمال، ابدیت بودن و عدم امکان شناختن جهان است.
چنین خالکوبی توسط افرادی با اعتماد به نفس ساخته شده است که برای رشد مداوم، توسعه درونی و پیشرفت تلاش می کنند.
 

تاتو به شکل نقطه ویرگول، خالکوبی به نقطه ویرگول

نقطه ویرگول یا ؛ را به نشانه مبارزه با افسردگی و خودکشی خالکوبی مى كنند.
 

معنی تاتو صلیب بالدار مانند دیوید بکهام

Untitled.jpg

یکی از مشهورترین خال کوبی های دنیای فوتبال. علاوه بر نام دو پسرش ، یک چهره بالدار نیز در پشت دیوید بکهام به تصویر کشیده شده است ، گویی که بر روی صلیب قرار گرفته است.
به گفته دیوید بکهام : بسیاری در این تاتو صحنه ای از مصلوب شدن را مشاهده می کنند ، در حالی که خود بکهام اصرار دارد که این یک فرشته نگهبان است که تماشا می کند. خال کوبی صلیب بالدار توسط لوئیس مالوی ، هنرمند مشهور انگلیسی ، انجام شده. و آن چه که بسیار جالب تر است - این طرح بسیار محبوب شد ، بسیاری از مردم دقیقاً همان تاتو را روی پشت خود کردند.
 

معنی تاتو تاج معنی خالکوبی تاج


znachenie-tatu-korona.2.jpg58327fd52d08f54ceaf1656f7dc25fde.jpg
خالکوبی تاج تصویری نسبتاً نادر است و این نوع خال کوبی را معمولاً افرادی انتخاب می کنند که مشتاق گفتن قدرت به دنیا هستند. ... این ترکیب چنین معنایی دارد : دستان واقعی هستند ، دوستی وفادارانه ، قلب عشق پاک است و تاج نشان دهنده ثبات است.

تاج پادشاهی
معنی خال کوبی تاج: روی گردن  ، روی مچ دست ، روی بازو ، پشت . برای درک معنای خال کوبی تاج ، لازم است تاریخچه منشا خود نماد را در نظر بگیرید.

حتی در گذشته های دور ، مدل های تاج نقش مهمی داشتند ، آنها نماینده عالی ترین مقام را در میان دیگران متمایز می کردند. چنین سربندی باید منحصر به فرد باشد ، به عنوان مثال ، از فلزات گرانبها ساخته شود یا با تعداد زیادی سنگ قیمتی منبت کاری شود. در قرون وسطی بود که تاج به صفتی تبدیل شد که نشان دهنده یک فرد با خون سلطنتی بود.

 

بنابراین ، معنای کلی برای تصویر تاج وجود قدرت است ، اما در دنیای مدرن بیشتر تمایل به بیشتر است . چنین نمادی به شکل خال کوبی بر روی بدن انسان ، از دستیابی واقعی به اهداف عالی توسط این شخص ، از برتری وی یا جاه طلبی ها و تمایل به تصدی موقعیت رهبری صحبت می کند.

تصویر یک تاج طلایی از استعدادهای صاحب چنین خال کوبی صحبت می کند. همچنین ، نماد یک نماد مذهبی ، به عنوان مثال ، یک صلیب ، همراه با یک تاج ، نشان دهنده درک خداوند به عنوان خالق همه چیز ، سرور جهان و خدمات بی قید و شرط به او است.

تصویر تعداد زیادی سنگ قیمتی روی تاج نشان دهنده تمایل صاحب آن برای موفقیت است و می تواند براساس انگیزه های شخصی یا براساس تاریخ تولد ، نام یا فال انتخاب شود.

 

محبوب ترین طرح های خالکوبی تاج

 تصویر یک خال کوبی تاج بر روی  کف دو دست دختران  و قلب ، که نشان دهنده وجود یک عشق خالص و فداکارانه یا دوستی قوی و به همان اندازه فداکارانه است . یک نماد مشابه اغلب به طرحی برای خال کوبی های زوج تبدیل می شود.

 

خال کوبی تاج با سه دندان برجسته (به عنوان مثال ، نوک تیز یا در غیر این صورت با چیزی تزئین شده است) از سه گانه بودن صحبت می کند . این معنی می تواند از "تثلیث خدا" تا "ایمان ، امید ، عشق" باشد یا معنایی مانند "ایمان بیاورید ، بترسید ، نپرسید" را به خود اختصاص دهد. غالباً روی گردن و پشت پر می شود.

 

بسته به جنسیت صاحب تتو ، معنی خالکوبی تاج می تواند متفاوت باشد. چنین خال کوبی نمادی از برتری برای دختران است و به عنوان ویژگی شخص سلطنتی با شکوه تر انجام می شود. معنای نماد تاج در این مورد نباید نه به عنوان "میل به قدرت" ، بلکه به عنوان "عشق به آزادی و اراده / عصیان" یک دختر درک شود. همچنین ، چنین تصویری از خواسته ها و انتظارات زیاد دختر از "پادشاه" یا "شاهزاده" خود صحبت می کند. اگر نماد تاج همراه با نوشته ای باشد که یک نام مردانه تشکیل می دهد ، این به معنای ارادت و ثابت ماندن دختر در روابط عاشقانه است.

 

برخلاف دختران ، برای مردان ، خال کوبی تاج بیشتر نشانگر اقتدار و رهبری / اقتدار وی در یک منطقه خاص است.
معنی خال کوبی تاج در قسمت های بدن . محل خال کوبی روی بدن نیز در تعیین معنی آن نقش زیادی دارد.

وجود "تاج" روی گردن را می توان امتیاز افراد "خون آبی" دانست. استفاده از نماد تا حد ممکن و نزدیک سر بیانگر برتری وضعیت است. فردی با چنین خال کوبی از اعتماد به نفس بالایی برخوردار است و عادت دارد که به افراد اطراف خوداز بالا نگاه کند.

معنی خال کوبی با تاج روی بازو نماد "قدرت در دستان من" است و معمولاً نوعی یادآوری است که "شما خودتان قدرت تصمیم گیری دارید".

انتخاب بازو یا مچ برای این نماد بدین معنی است که شخصی که خال کوبی کرده است همه چیز را "تحت کنترل" دارد.

اما تاج پشت آن که در هر قسمت از آن قرار دارد ، نماد قدرت واقعی صاحب آن است.

علامت نشان داده شده بر روی انگشت نشانگر شخصی است که به راحتی تصمیم می گیرد و قادر است آزادانه همه چیز را در اختیار داشته باشد و نگه دارد.

 

وجود خال کوبی تاج روی پا فقط می تواند به معنای جاه طلبی های فرد و آغاز مسیر رسیدن به قدرت باشد.

قرار دادن تاج بر روی سینه (بالای قلب) نماد خوش شانسی است.

 

موزه خالکوبی در آمستردام

موزه خالکوبی به سالن هایی در سراسر قاره ها تقسیم می شود - بدین ترتیب هنر اعمال جوهر روی پوست ، تاتو در سراسر جهان نمایان می شود. علاوه بر این ، موضوع خرده فروشی های خالکوبی نیز در آنجا فاش می شود - ملوانان ، زندانیان ، نظامیان یا کارگران جنسی چه نوع خالکوبی داشتند؟ علاوه بر آثار تاریخی (از جمله پوست واقعی انسان با خالکوبی) ، در این موزه می توانید آثاری از استادان مدرن (عکس ، البته یا روی چرم مصنوعی) پیدا کنید.

آنچه باید قبل از یک جلسه تاتو بدانید تا بعداً پشیمان نشوید

طبق  آمار ، تقریباً هر از هر 2 نفر یکنفر در جهان حداقل یک خالکوبی دارد و تقریباً از هر پنج نفر یک نفر از آن ها از تاتو پشیمان هستند . دلایل اصلی این امر ، ناگهانی بودن تصمیم ، ندانستن معنی و برخی از تفاوت های ظریف در انتخاب نقشه خالکوبی ، کاربرد آن و بهبودی بعدی است.
 
در  ayarak.com ، ما از یک رفتار مسئولانه در مورد بدن خود دفاع می کنیم ، بنابراین جزئیات موذیانه هنر خالکوبی را کشف کردیم. در انتهای مقاله یک جایزه کوچک وجود دارد: بعضی اوقات خال کوبی ها نیز آرایش دائمی می کنند ، و متأسفانه ممکن است مشتری هایشان بدانند که در واقع آنها به هیچ وجه خالکوبی ندارند بلکه خالکوبی واقعی است.

مهم است که به دنبال یک متخصص تاتو کار باشید

اگر قبلاً در مورد طرح تصمیم گرفته اید و در جستجوی استاد کار تاتو هستید ، به سبک هایی که در آن کار می کند توجه کنید. استاد تاتو کار می تواند یک تک خال در نقاشی گرافیک باشد اما یک شخص کاملاً ناشی در هنگام کار با آبرنگ باشد. مهم است که به دنبال یک متخصص باشید که دقیقاً به همان سبکی که مورد نیاز شماست کار کند.

اگر خال های زیادی دارید ، بهتر است از خالکوبی خودداری کنید

اگر خال های زیادی دارید ، بهتر است از خالکوبی خودداری کنید . همه استادها قبول نخواهند کرد نقشه را مستقیماً بر روی خال استفاده کنند ، اگرچه این کار از لحاظ فنی امکان پذیر است. دلایل مختلفی وجود دارد. خال در غیر این صورت رنگدانه را جذب می کند و همیشه نمی توان پیش بینی کرد که چگونه یک رنگ خاص روی آن قرار خواهد گرفت. خونریزی شدید مستثنی نیست - خونریزی کار استاد تاتو کار را پیچیده می کند ، و بهبود بسیار طولانی است.
 
و از همه مهمتر ، یک خالکوبی متعاقباً می تواند پزشکان را از تشخیص یک شکل بدخیم در خال جلوگیری کند (معمولاً شروع آن با تغییر در رنگ مول صورت قضاوت را عوض می کند). در بعضی از کشورها ، ممنوعیت خال کوبی کردن به طور صریح توسط قانون مقرر شده است.یک راه عالی برای تست استاد تاتو کار این است که از او سؤال کنید که آیا امکان تهیه خالکوبی در روی خال وجود دارد؟
اگر او گفت بله روی خال را خاکوبی می کند ، می توانید آن جا را ترک کنید.

باید ها و نباید ها برای خالکوبی

در دوران قاعدگی می توانید با استثنائات نادری یک خالکوبی را انجام دهید. اگر خالکوبی متراکم دارید بهتر است جلسه را به تعویق بیندازید ، زیرا پوست بیشتر خانم ها در این دوره به خصوص حساس می شود - فقط صدمه می بیند. اگر قرار است خالکوبی کوچک باشد ، به تعویق انداختن آن لازم نیست.
 
قبل از جلسه شما نمی توانید الکل بنوشید ، حتی برای غلبه بر ترس از سوزن تاتو کار. در غیر این صورت ، ممکن است در طول عمل دچار خونریزی شدید شوید. این کار باعث می شود استاد از نظر کیفی کار را انجام دهد ، زیرا او به سادگی نقشه را نمی بیند. شما نباید داروهایی بنوشید که خون را رقیق می کند (به عنوان مثال آسپیرین). این منجر به همان اثر خواهد شد. اگر از درد می ترسید ، بهتر است از کرم های ضد درد یا اسپری ها استفاده کنید.
 
در حین بهبود الکل مصرف نشود ، زیرا بر انعقاد خون تأثیر دارد. به عبارت دیگر ، خالکوبی طولانی و سخت بهبود می یابد ، که مملو از افت کیفیت است.
اگر شما خالکوبی نکرده اید، و اولین بار است با طرح  کوچک شروع کنید. ابتدا ممکن است به جوهر حساسیت داشته باشید. استادان تتو کار از نقاشی های مختلف استفاده می کنند ، که شامل اجزای مختلفی است. ثانیا ، معقول است که آستانه درد خود را آزمایش کنید. خوب ، و سوم ، رنگ به روش های مختلفی روی انواع مختلف پوست دیده می شود: بهتر است آن را با یک الگوی کوچک ایمن روی بدن تست کنید و ببینید که چگونه جوهر و رنگ ها روی بدن شما دیده می شود.
 
بعد از جلسه ، هر استاد برای بهبودی دستورالعمل هایی به مشتری ها می دهد. شما نمی توانید آن را نادیده بگیرید  ، حتی اگر قبلاً با متخصص دیگری خالکوبی کرده باشید و او به شما روشهای دیگری توصیه کرده است. واقعیت این است که استادان تاتو کار متفاوت کار می کنند و حتی سوزنهای مختلفی دارند - آنچه که در بهبودی خالکوبی قبلی کمک کرده است می تواند یک چیز جدید را خراب کند. علاوه بر این ، مراقبت به تکنیک ترسیم بستگی دارد: به عنوان مثال ، نقاشی متراکم به روش ترمیم دیگر از خالکوبی کانتور نیاز دارد.
گاهی اوقات جوش های کوچک بر رویطرح خالکوبی که قبلاً خوب شده، ظاهر می شوند . خالکوبی هرچه تازه تر باشد ، آسیب بیشتری می تواند وارد کند. در مرحله اول ، البته ، آکنه را نمی تواند بترکانید - این می تواند به از بین رفتن رنگدانه منجر شود. ثانیا ، اگر خیلی با دقت فشار دهید ، احتمالاً پوست بهبود می یابد. بهترین راه حل مشکل ، لمس نکردن جوش ها است و اگر مدت زیادی جوش ها بهبود پیدا نکردن ، به متخصص پوست مراجعه کنید.
می توانید روی ترک های پوست خالکوبی انجام دهید . اما هرچند ترك ها تیره تر باشند ، احتمال آن وجود دارد كه الگوهای رنگی روی پوست بد به نظر برسند. در هر صورت ، رنگدانه روی ترک ها تیره تر خواهد بود پس در قسمت ترک ها رنگ را کمی روشن تر انتخاب کنید.
از آنجایی که کک و مک ها در تابستان بزرگتر و تیره تر هستند ، بهتر است در این زمان از سال تاتو را انجام دهید. اگر در زمستان این کار را انجام می دهید ، پس از گذشت چند ماه ممکن است متوجه شوید که از تاتو کاملا روی کک و مک ها را نپوشانده است.

پنهان کردن جای زخم با تاتو

اغلب برای پنهان کردن جای زخم ، خالکوبی انجام می شود. با این حال ، این مملو از تعدادی از مشکلات است . اولا ، هر زخم را نمی توان خالکوبی کرد. به عنوان مثال ، مخفی کردن بخیه سزارین دشوارتر از پوشاندن یک خراش قدیمی از پنجه های یک گربه محبوب است. ثانیا ، اغلب حتی پس از بهبودی خالکوبی ، جای زخم قابل رویت خواهد بود - شما باید برای این امر آماده باشید. ثالثاً ، بهتر است به الگوهای گل ، گیاه شناسی ارجحیت دهید ، اما استادان توصیه نمی کنند که با استفاده از خطوط مستقیم ، گرافیک درست کنید . به دلیل اینکه پوست زخم سخت تر و متخلخل تر است ، به مرور زمان اشکال هندسی تار می شود و ممکن است مقداری رنگدانه از بین برود. در چاپ های گل این امر کمتر مورد توجه قرار می گیرد.
و دوباره در مورد زخم ها: در طول جلسه ، پوست در این مکان به نظر می رسد دارای برآمدگی است و ترسناک به نظر می رسد. این طبیعی است ، در عرض چند ساعت همه چیز می گذرد. اگر از خالکوبی زخم می ترسید ، می توانید آن را به روشی اصلی و ایمن حل کنید ، و آن را به یک عنصر طراحی کلی تبدیل کنید.

تاتو با رنگ سفید

کمتر کسی می داند که در نهایت خالکوبی های سفید محبوب، رنگ پوست(کرم) یا زرد و احتمالاً رنگ خاکستری به خود می گیرند. هنگام ساختن چنین خالکوبی هایی ، منطقی است که از قبل برنامه ریزی کنید که مجبور نشوید الگو را با برخی از رنگ های روشن یا فقط سیاه قطع کنید.

چگونه از تاتو مراقبت کنیم

با گذشت زمان ، هر تاتو یی محو می شود . برای حفظ روشنایی تصویر برای مدت طولانی ، باید آن را از آفتاب دور نگه دارید و هرچه سریعتر آن را مرطوب کنید. هر الگویی به مرور زمان محو می شود - این طبیعی است. یک قانون ساده در اینجا کار می کند : خطوط هرچه نازک تر و نزدیک تر باشند ، احتمالاً با گذشت زمان به یک نقطه بزرگ تبدیل می شود.
اگر یک جوش روی پوست ظاهر شده است ، حتی یک جوش کوچک یا یک زخم کوچک ، بهتر است جلسه را به بعد منتقل کنید. در غیر این صورت ، ممکن است یک لکه سفید بعد از خالکوبی در این مکان ظاهر شود.

چگونه تاتو با تاتو فرق می کند 

بعد از گذشت حدود 3-5 سال ، خالکوبی بدون اینکه هیچ علامتی روی پوست بگذارد ناپدید می شود .جوهر برای تاتو دائمی به عمق 1 میلی متر تزریق می شود ، و رنگدانه برای خالکوبی از 1 تا 2 میلی متر است.
اگر با یک هنرمند تاتو کار، خالکوبی می کنید ، بپرسید که از چه نوع رنگی استفاده می کند. روی بسته بندی باید نوشته شود که این یک رنگدانه برای تاتو دائم  است. در غیر این صورت ، شما از گرفتن یک خالکوبی که در زندگی برای شما باقی بماند ، محروم می شوید.خالکوبی ها معمولاً بدون گواهینامه کار می کنند ، اگرچه در برخی موارد در دسترس است. شخصی که تاتو دائمی را انجام می دهد ، باید دارای مدرک باشد.

خالکوبی معنی دار ایرانی

world-piece-fb.jpg

مو گنجی ، هنرمند خال کوبی آلمانی-ایرانی با کارهای به ظاهر ساده خود که در یک خط پیوسته اجرا شده اند ، شگفت زده می شوید. لاکونیک ، ظریف ، تک رنگ - این یک هنر واقعی در دنیای خال کوبی است.
 
مو گنجیمو گنجی
mo ganji tattoo
Persian-Tattoos-61-e1603101372842-768x702.jpg
خالکوبی معنی دار ایرانی
این خالکوبی معنی دار ایرانی  به صورت خط ساخته شده است اما متن به نوعی شکل گرفته است که بسیار زیبا به نظر می رسد.
 
Persian-Tattoos-57-768x768.jpg
خالکوبی معنی دار ایرانی
من این طرح خالکوبی معنی دار ایرانی را که در یک باکس محصور شده است ، بسیار دوست دارم. این طرح شگفت انگیز خال کوبی ایرانی به نظر زیبا  است.
 
Persian-Tattoos-55-e1603101485696-768x677.jpg
خالکوبی معنی دار ایرانی
بسیار جذاب است که یک طرح تند و نمادی را انتخاب کنید که برای مردم کشوری که از آن الهام می گیرید بسیار عمیق باشد. شما می توانید نماد ملی یا سنتی آنها را برای بازسازی طرح خالکوبی معنی دار ایرانی خود انتخاب کنید. نوآوری همیشه قابل توجه است و زیبا به نظر می رسد.
 
2222222222222222222222222222222.jpg
 
اگر دوست دارید یک طرح ساده و خالکوبی معنی دار ایرانی بسازید ، این طرح خالکوبی معنی دار ایرانی گزینه خوبی است. این طرح زیبا از تتو  ایرانی ساخته شده بر روی مچ دست بسیار زیبا به نظر می رسد.
 
Persian-Tattoos-54-e1603101527696.jpg
خالکوبی معنی دار ایرانی
این طرح خالکوبی معنی دار ایرانی به نظر می رسد مانند یک دستبند است که توسط فرد پوشنده استفاده شده است. این یک طراحی زیبا و همچنین بسیار ساده است اما متن بسیار تزئینی است.
 
Persian-Tattoos-53-e1603101566906-768x664.jpg
خالکوبی معنی دار ایرانی
می توانید نوعی تتو بزنید یا طرحی را انتخاب کنید که متناسب با سبک شما باشد. این طرح خالکوبی معنی دار ایرانی بسیار زیبا است زیرا احساس می شود قطعاً احساساتی خواهد بود و با شما صحبت می کند. بسیار شگفت آور به نظر می رسد و خطوط و پیچیدگی ها نیز قابل تقدیر است. می توانید یک طرح خالکوبی معنی دار ایرانی مشابه برای خود بسازید.
 
اگر یک خالکوبی دارید ، تصویر آن را با ما در میان بگذارید. و اگر نه ، به ما بگویید که کدام خالکوبی را دوست دارید و یا چرا هنوز جرات تاتو کردن را نداشته اید؟اگر جرات تاتو بزرگ و پیچیده را ندارید و به طرح های بیشتر  علاقه دارید  تاتو مینیمالیسم را انتخاب کنید و اگر به خالکوبی معنی دار ایرانی و طرح های بیشتر علاقه دارید این مقاله را خالکوبی معنی دار ایرانی بخوانید

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام
 • habib hoseinvand :

  سلام من تاتو صلیب بالدارو خیلی دوس دارم بزنم مثل پشت گردن نیمار یا دیوید بکام ولی هرچی سرچ کردم هنوز متوجه نشدم ک معنی اونها چیه بخاطر همین فعلا نتونستم انجامش بدم

  1399/6/10 16:50
 • طاهره مصطفوی :

  تاتو صلیب بالدار مانند دیوید بکهام به گفته ی خودش : بسیاری دراین تاتو صحنه ای از مصلوب شدن را مشاهده می کنند ، در حالی که خود بکهام اصرار دارد که این یک فرشته نگهبان است که تماشا می کند. خال کوبی صلیب بالدار توسط لوئیس مالوی ، هنرمند مشهور انگلیسی ، انجام شده. و آن چه که بسیار جالب تر است - این طرح بسیار محبوب شد ، بسیاری از مردم دقیقاً همان تاتو را روی پشت خود کردند.داخل مقاله یک عکس ازتاتو صلیب بالدار گذاشته شد.

  1399/6/10 20:12
 • Mohammad Reza Moghimi :

  سلام تتوی شیر با تاج مفهوم بدی نداره ؟

  1400/1/8 23:33
  • طاهره مصطفوی :

   سلام خال کوبی شیر با تاج چنین خال کوبی برنامه ای برای موقعیت سلطنتی است. تاج - نمادی از قدرت واقعی ، همراه با حیوان سلطنتی ، معنای آن را افزایش می دهد. چنین خال کوبی همیشه نمادی از رهبری و قدرت است. صرف نظر از اینکه چنین خال کوبی در کجا قرار دارد (به صاحب آن بستگی دارد) ، شیر با تاج همیشه نمادی از قدرت ، واقعی یا مورد نظر است. خال کوبی شیر با پوزخند همانطور که ممکن است تصور شود شیر با پوزخند به معنای پرخاشگری نیست. برعکس ، شیر با پوزخند ، نماد یک حالت آرام یک فرد تا لحظه عصبانیت است. سپس کل جوهر حیوان می تواند آزاد شود.پوزخند شیر همچنین به معنای جنگ برای عدالت ، حمایت از ضعیفان و عدم تسلیم در برابر سرنوشت و مردم است.کسی که چنین خال کوبی می کند می داند که همه یک طرف تاریک دارند ، اما فقط آن را در شرایط شدید نشان می دهد. خال کوبی شیر روی بازو ، شانه اغلب ، خال کوبی شیر بر روی شانه یا بازو اعمال می شود. این نمادین است ، زیرا دستها همیشه با قدرت همراه بوده اند و این کیفیت اصلی پادشاه جانوران است.خال کوبی شیر روی شانه ارگانیک و شیک به نظر می رسد. این همیشه قدرت و اعتماد صاحب خود ، ویژگی های رهبری ، اقتدار و محافظه کاری او را نشان می دهد. شیر روی بازو از میل به داشتن همه خصوصیات شیر ​​است. معمولاً چنین خال کوبی توسط کسانی که فاقد شهامت و خصوصیات رهبری هستند ، بر روی دست اعمال می شود. خال کوبی شیر هر کجا واقع شود ، همیشه نمایانگر قدرت شخصی ، آزادی روح و ایمان به خود است. خال کوبی شیر در نمادگرایی زندان ، شیر به معنای قدرت بی قید و شرط است. اقتدار ، رهبری و احترام معنای چنین خال کوبی در دنیای زندان است. اگر طرح شیر با کتاب همراه باشد ، این نمادی از این واقعیت است که یک شخص با خرد متمایز می شود و قدرت را تجسم می بخشد.

   1400/1/11 17:01
 • بهنام :

  معنی خالکوبی اشک و معنی تتو اشک یکی از مشهورترین خالکوبی معنی دار در خالکوبی های زندان ، معنای قطره قطره از نظر جغرافیایی متفاوت است. در بعضی از نقاط ، خال کوبی می تواند به معنای مجازات طولانی مدت زندان باشد ، در حالی که در برخی دیگر به معنای قتل فرد صاحب آن است. اگر قطره قطره فقط یک طرح کلی باشد ، می تواند نمادی از یک قتل باشد. این همچنین می تواند به این معنی باشد که یکی از دوستان زندانی کشته شده و آنها به دنبال انتقام گیری هستند. قطره قطره اخیراً توسط رپرها و افراد مشهور تاتو شده است ، اما هنوز هم جز تاتوهای اساسی در زندان ها است. کسانی که در پشت میله های جدید با خالکوبی اشک تازه وارد هستند ، سریعا دشمنان زیادی پیدا خواهند کرد.

  1400/3/13 10:24
 • بهنام :

  تتو تاج تتو تاج 5 دندانه نماد پادشاهان لاتین است که یکی از بزرگترین باندهای اسپانیایی تبار در ایالات متحده است . تاج غالباً با حروف ALKN همراه است که مخفف Almighty Latin Kings Nation است. این پنج امتیاز به دلیل وابستگی پادشاهان لاتین به باند People Nation است که با شماره 5 نشان داده می شود ،است. پادشاهان لاتین حضوری عظیم در زندان و خارج از زندان دارند و ریشه آنها به دهه 1940 برمی گردد. سایر جزئیات تاج ، مانند رنگهای جواهرات موجود در نقاط ، می تواند در معنی تتو ها معنای پنهان دیگری داشته باشد.

  1400/3/13 10:30
  • شیوا :

   در قرون وسطی ، فقط پادشاهان حق تاتو تاج را داشتند. در انگلیس ، طرفداران قدرت شاه شروع به انجام خالکوبی کردند که یک تاج را به تصویر می کشد.

   1400/3/13 10:42
  • طاهره مصطفوی :

   تاتو تاج با سه دندانه نوک تیز نمادی از این واقعیت است که امید ، ایمان و عشق برای یک شخص قابل توجه است.

   1400/3/13 10:50
 • شیوا :

  معنی تتو تاج تاتو تاج تصویری نسبتاً نادر است و این نوع خالکوبی تاج را معمولاً افرادی انتخاب می کنند که مشتاق گفتن قدرت به دنیا هستند. جنسیت صاحب خالکوبی تاج در این مورد مهم نیست: طرح های خال کوبی تاج را هم مردان قدرتمند و هم زنان بلند پرواز که برای داشتن قدرت تلاش می کنند انتخاب می کنند.

  1400/3/13 10:39
 • شیوا :

  یک خالکوبی تاج سبک و کارتونی در اندازه کوچک به معنای "نماد قدرت" نیست ، بلکه نشان می دهد که صاحب آن احساس یک شاهزاده خانم را دارد و منتظر یک شاهزاده واقعی بر روی اسب سفید است.

  1400/3/13 10:40
 • Sagar 477 :

  خالکوبی معنی دار تاج روی قلب ؟ اگر تاج روی قلب به تصویر کشیده شده باشد معنی تتو تاج چیست؟

  1400/3/13 10:46
  • طاهره مصطفوی :

   معنی تتو تاج روی قلب اگر تاج روی قلب به تصویر کشیده شده باشد ، پس نماد خوش شانسی است. در طرح های خالکوبی ساخته شده به سبک سلتیک ، یک زینت وجود دارد: یک قلب و یک تاج ، محصور در بازوها. این ترکیب چنین معنی دارد: دستان واقعی ، دوستی صادقانه ، قلب نشان دهنده عشق خالص ، و تاج نشان دهنده ثبات است.

   1400/3/13 10:49
 • Sagar 477 :

  معنی تتو تاج با سنگ های قیمتی چیست؟

  1400/3/13 11:02
  • طاهره مصطفوی :

   خالکوبی معنی دار تتو تاج با سنگ های قیمتی طرحی از تتو تاج با سنگ های قیمتی نماد جستجوی معنای زندگی است (صلیب با سنگ های قیمتی دقیقاً به همان معنی است). در عین حال ، هیچ معنی خاص در سنگهای قیمتی وجود ندارد که خالکوبی تاج را تزئین کند.

   1400/3/13 11:03
 • شیوا :

  معنی تتو تاج روی بازو بصورت کلی چه معنایی داره؟

  1400/3/13 11:08
  • شیوا :

   معنی تتو ها غالباً ، یک تتو تاج روی بازو قرار می گیرد - در این حالت این نشان دهنده قدرت است که فرد در دستان خود دارد.خالکوبی که یک تاج را نشان می دهد برای خال کوبی نمایندگان جهان جنایتکار معمول است. و در این مورد ، به مقام بالای یک شخص در نردبان سلسله مراتبی جهان جنایت گواهی می دهد. اغلب ، تتو تاج با کتیبه ای به خط لاتین ترکیب می شود که معنای خاصی برای صاحب آن دارد. در بیشتر موارد ، کتیبه در زیر تصویر تاج ساخته می شود ، اما ، البته ، هیچ قانون سختی در این زمینه وجود ندارد. در برخی از ادیان و فرهنگ ها ، معنای خال کوبی تاج به شرح زیر است - این نمادی از الوهیت است. تاج نورانی نماد اصل الهی است. فرهنگ آمریکای لاتین این ترکیب را ارائه می دهد: تصویر تاج ، و در زیر آن نام یکی از عزیزان قرار دارد. در شرق ، یک لاک پشت با تاج روی سر خود نمادی از طول عمر و قدرت است. برای فرهنگ شرقی ، تصویر تتو به شکل تاج بسیار نادر است.

   1400/3/13 11:09
 • شیوا :

  لطفا درباره معنی تاتو مثلث این خالکوبی معنی دارکمی بیشتر توضیح دهید

  1400/3/13 11:22
  • وحید م :

   معنی تاتو مثلث پیروان آیین بودا شعله ای خالص و روشن از مثلث می بینند ، مسیحیان - تثلیث مقدس ، مصری ها - سه گانه. مثلث باستانی ترین نماد موجود است. اعتقاد بر این است که سه خط بهم پیوسته یکی از اولین نقاشی های معنی دار شخص اول است. امروز ، یک خالکوبی با تصویر یک مثلث معانی بسیاری دارد.معنی تتو ها بر روی بدن یک خانم جوان ، چنین الگویی نشان دهنده سه دوره زندگی است: نوجوانی ، بلوغ و پیری . معنی تتو ها ، مثلث برای یک مرد معنای دیگری دارد ، که همچنین سه مولفه را ترکیب می کند: قدرت جسمی و روحی ، خرد و زیبایی. غالباً ، تازه عروس ها تصویری با تاتو مثلث انتخاب می کنند. در این حالت ، از نظر افلاطون ، این نمادی از یک خانواده قوی است. به نظر می رسد جوانان پیوندها را با یک موضوع نمادین دیگر مهر می کنند. شخصی متمایل به استدلال فلسفی ، اغلب در مثلث نمادی از وحدت ذهن ، بدن و روح جاویدان ، یا چرخه ماهیت زندگی زمینی می بیند . اگر تاتو مثلث را از این منظر در نظر بگیریم ، پس برای همه کسانی که خود را شخصیتی هماهنگ و رشد یافته و جاافتاده می دانند بسیار مناسب است. اشکال مختلف مثلث زیادی وجود دارد. گوشه های پایه را می توان کم یا زیاد کرد. در بعضی از تصاویر ، به نظر می رسد که قسمت بالای آن کشیده است ، در برخی دیگر کمی صاف است. با این حال ، با توجه به اینکه توضیح معنی تاتو مثلث در این مورد مسئله ساز است ، این تغییرات به ندرت به تصویر کشیده می شوند. اما مثلث متقارن بسیار محبوب است. گاهی اوقات او را بالا به پایین نشان می دهند. این یک گزینه برای زنان است ، زیرا دارای بار معنایی جنسی است - طبق اعتقاد سرخپوستان مایا ، قسمت فوقانی شبیه "مثلث" در قسمت تحتانی شکم ، جایی که اندام تناسلی زنان است ، می باشد. یک مثلث درون یک مربع دو تقابل (مادی و معنوی ، زمینی و آسمانی) است که ، با این وجود ، به طور هماهنگ با یکدیگر ترکیب می شوند. در فرهنگ مدرن و خال کوبی به شکل سه مثلث متصل وجود دارد. این به معنای سلامتی و روحیه قوی است. گاهی اوقات مثلث به صورت رنگی به تصویر کشیده می شود و به عنوان "نماد شخصی" یک شخص در نظر گرفته می شود. تتو مثلث را کجا قرار دهید تاتو مثلث ، به عنوان یک قاعده ، فضای زیادی را در بدن اشغال نمی کند. دختران ترجیح می دهند خال کوبی را روی بازوها یا پشت بین تیغه های شانه تاتو کنند ، که به نظر زنانه و مرموز است. مردان این الگوی تاتو مثلث را روی دستان خود ، یا بازوها قرار می دهند.

   1400/3/13 11:24
   • Doraslasy 757 :

    کاربر گرامی "وحید "توضیح جامع و کاملی بود فقط معنی تاتو انواع مثلث و معانی آنها را کم داشت. هر شخصی که دوره هندسه مدرسه را به اتمام رسانده باشد ، مطمئناً می داند كه مثلث ها از انواع مختلفی برخوردار هستند (متساوی الاضلاع ، متساوی الساقین و مثلث قائم الزاویه). برای تاتو، مردم اغلب از مثلث متساوی الساقین استفاده می کنند. با مراجعه به اساطیر یونان ، یک مثلث متساوی الساقین که راس آن به سمت بالا کشیده شده است ، به معنای اصل مذکر یا همانطور که در نظر گرفته می شود در این حالت مثلث با باروری ، زنانگی و خرد همراه است. غیرمعمول نیست مواردی که شکل هندسی دیگری در داخل یک مثلث به تصویر کشیده شده است ، یا برعکس ، یک مثلث در داخل چیزی قرار دارد. یک مثلث متساوی الاضلاع با یک چشم در داخل به معنای "چشم همه بین" است ، اضلاع شکل نمایانگر نماد فکر ، آزادی و برابری است.تاتو مثلث متساوی الاضلاع به مضامین مذهبی کشیده می شود.یک دایره با یک مثلث در عمق ، عالی ترین ذهن الهی را نشان می دهد.

    1400/3/13 11:55
 • سعید :

  معنی تاتو بال در پشت برای یک شخص به معنای تعالی در سراسر جهان است ، با مشکلات و پوچ بودن آن ، یا یک تمایل غیرقابل فشار حداقل از نظر ظاهری شبیه پیام آوران فرشتگان بالدار است . تاتو بال فرشته ، به عنوان یک قاعده ، بزرگ و گسترده هستند ، آنها به معنای بی گناهی و سادگی کودکانه ، قدرت معنوی بالا و خلوص هستند. برای دختران ، چنین تاتو بال فرشته می تواند به نمادی از زیبایی الهی ، مصونیت ناپذیری و خلوص تصویر زن تبدیل شود. و برای یک مرد - راهی برای برجسته شدن در میان جمعیت و نشانه ای از مهربانی معنوی.

  1400/3/13 12:39
 • Reno 288 :

  خالکوبی معنی دار ایرانی: شما می توانید یک طرح ساده خالکوبی معنی دار ایرانی بسازید که معانی زیادی داشته باشد . بعضی از افراد طرح های ساده و غیر از طرح های رنگارنگ یا سایر طرح هایی را که بسیاری از عناصر را دارند و ممکن است عجیب به نظر برسند ، دوست ندارند. علاوه بر این ، روند تاتو همه چیز در مورد مینیمالیسم و ​​کمی کوچک نگه داشتن آن است. اگر به دنبال ریزه کاری هستید ، این طرح خال کوبی ایرانی به بهترین شکل در انگشت ظاهر می شود. خال کوبی های کوچک قرار گرفتن روی انگشتان بسیار شیک است و همچنین بسیار شیک به نظر می رسند. رنگ ها قطعاً الگوها را افزایش می دهند اما شما همچنین می توانید به یک خالکوبی معنی دار ایرانی با جوهر سیاه با یک اثر سایه یا فقط طرح کلی بروید. این خالکوبی بهتر است روی دست یا فضای کوچکی مانند گردن ، گوش ها ، کف دست و غیره تاتو شود این خال کوبی خط فارسی وقتی در اندازه های کوچک رنگ شود ، شگفت انگیز به نظر می رسد. این خال کوبی تقریباً در هر رنگ پوست خوب به نظر می رسد. با این حال ، اگر تصمیم دارید برخی از رنگ ها را به آن اضافه کنید ، مطمئن شوید که رنگ هایی را انتخاب می کنید که مناسب ترین رنگ با پوست شما باشد.جمله "این نیز بگذرد" "گفتار نیک کردار نیک و پندار نیک" "عشق" و کلمه "هیچ" از معروف ترین طرح ساده خالکوبی معنی دار ایرانی است.

  1400/3/14 15:42

بیشتر بخوانید