آیا حقیقت دست نیافتنی است


پرسش از پروفسور اسحق آسیموف دانشمند فیزیکدان و ریاضی شناس معروف امریکایی فرضیه گودل( godle)چیست؟ آیا طبق این فرضیه هیچگاه نمی توان به حقیقت دست یافت؟(توجه داشته باشید که این پرسش نزدیک به 49 سال پیش پرسیده شده است.)
جواب: از زمان اقلیدس یعنی از 2200 سال پیش ریاضی دان ها اساس کار خود را بر تعدادی "اصل"گذاشته و سعی کردند حتی الامکان از تعداد آنها کم کرده و نتایج خلاصه تری بدست آورند.


این کار مثل یک بازی است با دو قانون ، اول ، تعداد اصل ها باید حتی الامکان کم باشد.دوم اینکه اصل ها باید مستقل باشندو هیچ اصلی مخالف اصل دیگر نباشد.

هر کتاب هندسه ی ابتدایی با تعدادی اصل شروع می شود ، مثلا از دو نقطه بیشتر ازیک خط نمی توان عبور داد. تا مدتها تصور می شد که اصول اقلیدس تنها اصولی هستند که می توان با آنها یک هندسه ی مستقل و صحیح ساخت.
در قرن نوزدهم دیده شده می توان اصول اقلیدس را بشکل های مختلفی تغییر داد و در نتیجه هندسه ی غیر اقلیدسی بوجود آمد.هر هندسه ای با هندسه های دیگر فرق داشت ولی همه مستقل بودند و بعد از آن دیگر کسی سوال نمی کرد کدامیک از آنها حقیقت دارند بلکه می پرسیدند کدام مفیدترند
در حقیقت بسیاری اصول هستند که با آنها می توان سیستم های مختلف ریاضی را بنا نهاد...آنها همه با هم فرق داشته و مستقلند.در هر کدام از این سیستم های ریاضی نمی توان از هیچ یک از این اصول نتیجه بگیرید که چیزی هم به یک صورت هست و هم نیست. ولی اگر نتیجه ای بگیرید که چیزی یا یصورتی هست و یا نیست چه؟
فرض کنید من بگویم "این جمله ای که ساخته ام غلط است!"اگر غلط باشد، پس اینکه گفته ام "غلط است" غلط است و جمله من صحیح است...واگر راست می گویم پس حقیقت دارد که چیط غلطی گفته ام پسجمله من غلط است. و این استدلال بهمین ترتیب نوسان پیدا می کند.. و غیر ممکن است نتیجه بگیرم که جمله ام یا درست است یا نیست.
در سال 1931 یک ریاضی دان اطریشی بنام گورت گودل اثبات کرد که با هر سری اصول می توان نتایجی گرفت که نه می توان صحیح بودن آنها را ثابت کرد و نه غلط بودنشان را.بنا بر این هیچگاه نمی توان "اصولی"داشت که ریاضیات کاملی بما عرضه کند.به این ترتیب آیا هیچگاه نمی توان به حقیقت دست یافت؟ ابدا اینطور نیست.
اول ، کامل نبودن یک سیستم ریاضی دلیل غلط بودن آن نیست .این سیستم را می توان بکار بست بشرطی که از حدود آن فراتر نرویم.
دوم ، اثبات گودل بر مبنای نتیجه گیری خلاصه از سیستم های ریاضی بود، ولیاین تنها راه رسیدن بحقیقت نیست . هیچ اصلی نمی تواندفاصله ابعاد منظومه شمسی را عوض کند، یعنی چیزی که با مشاهده و تجربه بدست آمده ..وراه دیگری است به حقیقت.(سیارک

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید