فقرا در پاریس چگونه تفریح می کنند

در

تفریح عجیب در مناطق اطراف پاریس به یک مد تبدیل شده است.تعداد زیادی شیر آتش نشانی (حدود 300 شیر) توسط افراد شکسته شده و آب ها در چاله ها و یا استخرهای افراد برای شنا جمع آوری شده است و یا زیر فشار آبی که از شیرهای شکسته به هوا پرتاب می شد آب بازی می کنند. این اتفاق در 2 سال اخیر در اطراف پاریس در محله های فقیر نشین روی داده است.عمل شکستن شیرهای آتش نشانی قبلا در نیویورک اتفاق افتاده بود و به “استخر خیابانی“ معروف شده بود. (سیارک)

خاله، عمو بذار شیرجه بزنیم عکس بگیر

شکستن شیرهای آتش نشانی علاوه  بر خطراتی که برای خانه های مردم دارد،احتمال رسیدن آب به کابل های برق و در نتیجه خطرات برق گرفتگی افراد ، کاهش فشار در شیرهای آتش نشانی و نرسیدن آب به مناطق آتش گرفته ، هزینه زیادی  هم برای دولت فرانسه بوجود آورده است. به گفته مقامات شهر پاریس، “استخر خیابانی”در آخر هفته گذشته بیش از یک میلیون یورو هزینه برای دولت بوجود آورده و در هر بار شکستن شیر آب آتش‌نشانی  ۱۵ هزار لیتر آباز بین می رود. از گفته های مقامات شهر پاریس چنین نتیجه گرفته می شود که شکستن شیر های آتش نشانی فقط بخاطر نبودن استخر در آن مناطق نمی باشد زیرا در محله های دارای استخر هم این اتفاق می افتد. (سیارک)

 

نظرات

در ادامه بخوانید...