ABS چیست؟

در

 

ABS یا anti-lock braking system به معنی سیستم ترمز ضدقفل است. این سیستم با انتقال صحیح نیروی ترمز به چرخ ها از قفل شدن یک چرخ در هنگام ترمز جلوگیری می کند. در نتیجه وسیله نقلیه به دور خود نمی چرخد یا از مسیر منحرف نمی شود.

ABS باعث کنترل بهتر وسیله نقلیه و کاهش مسافت ترمز در مسیرهای خشک می شود. در مسیرهای برفی ممکن است مسافت ترمز افزایش یابد.

نظرات

در ادامه بخوانید...

ترمزهای اتوماتیک که نمیگیرد - فیلم

در

در آزمایش های اخیر روی ترمزهای خودکار (AEB) که در خودروهای جدید تعبیه شده مشخص شد بیش از 90% این ترمزها اصلا کار نمی کنند. این نتایج در نور روز است در شب اوضاع بد تر از این حرف ها است.

همانطور که فیلم مشاهده می کنید بدون توجه به نوع خودرو بیشتر ترمزهای خودکار توانایی شناسایی مانع را ندارند و با عروسک برخورد می کنند. رانندگان باید به این مورد توجه خاص داشته باشند. حتی اگر خودروی شما دارای این سیستم است به این معنا نیست که کار می کند و ممکن است تصادف کنید.

نظرات

در ادامه بخوانید...