معنی

مرکاپتان چیست؟

مرکاپتان چیست؟

مرکاپتان ، مرکابتان متان‌ تیول یک ترکیب شیمیایی بسیار بد بو است. گاز طبیعی بی بو است و از ترکیب متان‌ تیول یا مرکابتان برای بو دار کردن آن استفاده می شود. 

مقداری مرکاپتان را به گاز طبیعی اضافه میکنند تا در صورت نشت گاز انسان متوجه خطر شود.

بوی مرکاپتان در سال 1393 در مشهد باعث هراس مردم شد. درصورتی که گازی نشت نکرده بود و فقط بوی این ماده بود.

مرکاپتان بی رنگ است و در غلظت بالا سمی می باشد. (همانطور که در تصویر روی کپسول قابل مشاهده است)

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.