حفاظت از بناهای تاریخی

در

شاید حرف های زیادی برای توصیف حفاظت از بناهای تاریخی استفاده شود. اما، حفاظت چیست؟
حفاظت ،عملیات فنی برای بناهای تاریخی می باشد که شامل کارهای فیزیکی برای حفظ استخوانبندی و مصالح بناهای تاریخی می شود. اگرچه مفهوم آن به راحتی قابل درک است اما در واقعیت حفاظت به هرحال مانند نوسازی می باشد. درک اشتباه از حفاظت، گرایش عموم را نسبت به حفاظت از بنای میراث محلی تا حدودی ملالت انگیز ساخته است.
مطابق با اصول حفاظت، عمل حفاظت از بنا باید تا حد ممکن ساختار اولیه بنا و استخوانبندی آن را نگه دارد. با توجه به این اصل و هدف حفاظت از میراث ملی مان به حالت ماهیت واقعی یا ارزش اصلی آن، این به یکی از چالش ها و موضوع های اساسی به ویژه در قضاوت و تصمیمات در حفاظت تبدیل شده است
حفاظت از بناهای تاریخی ضمن اینکه در عمل باید به یک درخواست اصلی تبدیل شود،باید به دستور جلسه اصلی در صنعت توریست تبدیل شود. عموم مردم، حرفه ای ها و پژوهشگران نسبت به میراث فرهنگی هوشیارتر و آگاه تر شده اند. این هوشیاری فقط در مورد آثار و بناهای تاریخی نیست بلکه فرآیند حفاظت و تصویر نهایی بناهای تاریخی را نیز دربر می گیرد. 
بناهای تاریحی گذشته ماست که برای حال حفظ شده و برای نسل های آینده به ارث گذاشته می شود. میراث به عنوان مفاهیمی که در زمان حال به گذشته متصل شده، تصور می شود و به عنوان دانشی که در زمینه اجتماع، سیاست و فرهنگ تعریف شده در نظر گرفته می شود. من استدلال Graham را دنبال می کنم زیرا میراث دانشی است که به طور مختصر یا تلویحا در بین شواهد فیزیکی اثبات شده، به خصوص در محیط ما مانند آثار تاریخی، بناها، خیابان ها، منظره هایی در بردارنده فعالیت مردم. بناهای قدیمی و تاریخی، نمادی از هویت فرهنگی و میراث یک جامعه ی خاص است. با تایید کیفیت بناها، مردم می توانند با اجدادشان ارتباط برقرار کرده و نه تنها از زندگی آن ها بیاموزند بلکه، با نوآوری های ساخت و ساز گذشته نیز آشنا شوند. نوآوری ها را می توان از سبک معماری، طراحی، مصالح و بافت و همچنین تکنیک ساخت و ساز شناسایی کرد.
موضوع میراث همیشگی است. مجمع (کنوانسیون) یونسکو در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی در سال 1972، میراث فرهنگی را با طبقه بندی های زیر تعریف کرده است:
• آثار تاریخی: کارهای معماری، کارهای تاریخی مجسمه تراشی و نقاشی، عناصر یا ساختاری از طبیعت مربوط به باستان شناسی، کتیبه ها، خانه غار ها و ترکیبی از ویژگی ها، که از منظر تاریخی، هنری و یا علمی برجستگی هایی در ارزش های جهانی دارند. ( سیارک)
• ساختمان های گروهی : گروهی از ساختمان های جدا یا به هم پیوسته که از نظر معماریشان، یک شکل بودن و یا جایگاهشان در منظره از لحاظ تاریخی، هنری و یا علمی برجستگی هایی در ارزش های جهانی دارند
• اماکن : کارهای ایجاد شده توسط بشر یا ترکیبی از کارهای طبیعت و بشر، و مناطقی دربردارنده اماکن باستان شناسی که از لحاظ تاریخی، هنری و یا علمی برجستگی هایی در ارزش های جهانی دارند .
میراث فرهنگی به دو گروه تقسیم می شود که شامل اشیا فرهنگی قابل لمس و غیر قابل لمس می باشد. میراث قابل لمس شامل منطقه، اثر تاریخی و بنا می باشد. میراث غیر قابل لمس شامل هرنوع اصطلاح، زبان، عملکرد، رقص، شعر، آهنگ، مواد هنری که ممکن است وجود داشته یا دارند، مرتبط با میراث آن کشور است.
بناهای تاریخی را نیز می توان به عنوان منابع محدود میراث معماری که در محیط ساخته شده ما دیده می شوند، دسته بندی کرد. تقریبا تمام این بناها، که البته از مشکلات معیوب بودن رنج می برند، نادیده گرفته شده و بدون نگهداری مناسب، بیشتر تخریب می شوند.

 مفهوم و اصل حفاظت

حفاظت، اقدام انجام گرفته برای جلوگیری از خراب شدن و مدیریت تغییر بناهای تاریخی است. اما، مفهوم یا روشی که باید به کار برد تا از بناهای تاریخی حفاظت کرد چیست؟ مفهوم صحیح حفاظت، حفظ اصلیت میراث بر اساس شواهد اولیه یا تاریخی است. اصلیت واعتبار، فرآیند یا خواسته ای برای آشکار کردن ماهیت واقعی یک شی است. 

وسیله ای که ماهیت واقعی یک چیز را حفظ می کند، حفاظت نامیده می شود.

ماهیت واقعی یک چیز شامل شواهدی از ریشه های آن، ساختار اولیه آن و موادی که از آنها تشکیل شده و اطلاعاتی در مورد تکنولوژی مربوط به ساخت آن می شود. ( سیارک)
اما چگونگی به کارگیری مفهوم یا تمرین کارهای حفاظت برای تشخیص دادن کمی دشوار است. در عمل، قضاوت و تصمیم در حفاظت، ملاحظاتی اخلاقی است تا احتیاجات زیبایی. برای برآوردن مفهوم ماهیت واقعی و تمایل برای آشکار کردن و حفظ میراث به شکل اولیه آن، راهبردها و منشورهای بین المللی حفاظت مانند :اصول و استاندارد های حفاظت که بر اساس کدهای اخلاقی بیان شده، تهیه کرده اند. کدهای اخلاقی به صورت "مجموعه ای از اصول و ارزش های اخلاقی " تعریف می شود . برای کار در خارج از کشور یا به صورت محلی، ملاحظات اخلاقی بهترین راه رسیدن به اهداف حفاظت میراث می باشند. این کدها حفاظت کننده و کارورز را برای احترام، درک و تقدیر بیشتر از میراث فرهنگی تشویق می کند. اصول اساسی و استاندارد های حفاظت که در منشورهای بین المللی آمده شامل:
1. ضبط و تحقیق دقیق قبل از اقدام
2. کمترین تغییر در استخوانبندی تارخی
3. حداقل ریسک در از دست دادن چیزی به صورت قابل توجه، آسیب یا عدم اطمینان در عملکرد اقدامات
4. برگشت پذیر بودن اقدامات
5. ابقا حداقل ساختار اولیه
5. استفاده متمایز یا قابل تشخیص از مواد جدید و اضافی
7. همفکری در تفسیر و همفکری در استفاده
8. احترام برای کیفیت محل
9. ترجیح مواد اصلی و طرزکار
10. طول عمر کار به پایان رسیده

 رعایت اصالت در حفاظت

وقتی شغلم را به عنوان حفاظت کننده از بنا در سال 2000 آغاز کردم، اولین چیزی که توسط پروفسورم گفته شد این بود که "وقتی وارد بناهای تاریخی می شوی، نیاز به مزه و طعمی از خانه یا ساختمان به عنوان کسی که قبلا ساکن آن بوده نیاز داری..." نیاز داری که تاریخ و داستان ها را بیابی...نیاز داری با بنا صحبت کنی، با چوب ها، سنگ ها، و تمام عناصر زیرا از آنجا می توانی صنعتگران و زمان را بشناسی و حتی نظریه گذشته را بسازی و برای ترمیم بنا دچار اشتباه نشوی حتی اگر آن بنا با تاریخ جدید، تقویت شده باشد، مرتبط باشد، جایگزین شده باشد، در موردش اغراق شده باشد و یا با آن درمان شده باشد، زیرا عناصر اولیه از طریق احساسات و ادراک صحبت خواهند کرد.
اصالت فقط برگرداندن فیزیکی بنا نیست بلکه مهم ترین چیز وقتی که ساختمان حفاظت می شود، احساس، خاطره و درک پایانی است. سعی می کنیم در گذر زمان از وقتی که اولین بنا ساخته شد، وقتی که صنعتگران بنا را ساختند، مواد و محیط در هرقسمت از فضا در ذهن های طبیعت تصویر شد، بمانیم. تعیین اصالت معمولا به تاریخ، داستان های محلی چه داخل خود بناها و چه در جوامع و محیط اطراف مطرح شده است. ( سیارک)

چگونه اصالت تعیین می شود؟

اصالت ،  موضوع ساده ای نیست. هر قسمتی از توسعه یک مکان برای خودش اصالتی دارد که منعکس کننده زمان خود می باشد.تاکید بر اهمیت حفاظت از میراث فرهنگی باید محترم شمرده شوده، تمامی شکل ها و دوره های تاریخی، در ارزش نسبت داده شده به میراث ریشه دارند. حفاظت از اموال تاریخی باید تست اصالت طراحی، مواد، طرز کار و تنظیمات را تامین کند.
طراحی و ماده معتبرترین معیار در حفاظت بنای تاریخی هستند. طراحی و مواد به کاربرده شده در مدل طراحی و تکنیک ساخت به عنوان یک ارزش مهم در بنا محسوب می شود زیرا تاریخ گذشته را گرد هم می آورد. در این طراحی و مواد اولیه، شواهد علمی که با زمان از بین رفتند، ایده ها و دوران طلایی بناهای تاریخی وجود دارند.

رویکرد حفاظت

حفاظت عمل انجام شده برای طولانی کردن عمر بناهای تاریخی است که کارهای مختلفی مانند ترمیم، نگهداری، بازسازی، توانبخشی و سازگار سازی و یا هر ترکیبی از این ها را در بر می گیرد. در کارهای جدید، تصمیم گیری برای حفظ بنای میراث، بر اساس فاکتورهای تاریخی و فرهنگی است. منحصر به فرد بودن طراحی بنای میراث به عنوان سهمی تاریخی و فرهنگی در نطر گرفته می شود. تکنیک ها، روش ها و مواد استفاده شده برای ساخت و ساز این بناها، نگرانی اصلی پروژه های حفاظت است. در کارهای جدید 3 رویکرد همیشه در حفاظت بناهای تاریخی به کار گرفته می شود.

1- ترمیم

ترمیم به معنای فرآیند بازیابی با دقت اشکال و جزئیات ساختار یا بخشی از ساختار و تنظیمات آن به همان شکلی که در دوره ای از زمان به نظر می رسیدند، با زدودن کار اخیر و جایگزین کردن کار اولیه می باشد و شامل ترمیم کامل داخل و خارج است. کار ترمیم وقتی مناسب است که محدود به دوباره سوار کردن مجدد اجزای جا به جا شده و زدودن مواد جمع شده باشد. دوباره سوار کردن اجزای جابجا شده وقتی مناسب است که مبتنی بر جایگزینی مواد اولیه و اسناد معتبر باشد.

2- حفظ

حفظ به معنی متوقف کردن تخریب، تجزیه یا ویرانی بیشتر و ایجاد ایمنی و ساختاری خوب است. حفظ باید تنها در صورتی انجام گیرد که شواهد ساخت یا استفاده از استخوانبندی مبهم باشد.

3- بازسازی

بازسازی به معنی فرآیند تولید دوباره دقیق با ساختمانی جدید است، طوری که شکل ها و جزئیات ناپدید شده ساختار، یا قسمتی از آن به صورتی باشند که زمانی به آن شکل بودند و شامل بازسازی کامل یا جزئی شود. بازسازی فقط زمانی مناسب است که مکان ناقص باشد و بازسازی برای نجاتش از انهدام ضروری به نظر برسد و اهمیت فرهنگی مکان را کامل آشکار کند.

فرآیند حفاظت

عمل حفاظت از بنای میراث محتاج توجه دقیق مالکان بنا، ساکنان و درگیر شدن و تجربه انواع متخصصان مانند برنامه ریزان شهر، معمارهای محافظت کننده، نقشه برداران ساختمان، معماران زمینه، نقشه برداران کمی، مهندسان متخصص، پیمانکاران ساختمان، باستان شناسان، مورخان هنر و آثار باستانی می باشد.

آن ها نیز باید توسط افراد ماهری مانند صنعتگران، زیست شناس، شیمیدان، باستان شناس وزمین شناس حمایت شوند. تمام این کارشناسی ها به درجه بالایی از اتحاد، کار تیمی، تجربه، ارتباطات و علم مصالح ساختمان و ساخت و ساز نیاز دارند به خصوص در برخورد با بناهای تاریخی زیرا کار تعمیرات و حفاظت برای بناهای تاریخی آیتم پرهزینه ای است.  ترجمه  itrans.ir

نظرات

در ادامه بخوانید...

باداب سورت

در

باداب سورت چشمه پلکانی تراورتنی بی‌نظیر در ایران و کم‌نظیر در جهان است. این چشمه در روستای ارست بخش چهاردانگه‌ی شهرستان ساری می‌باشد. باداب سورت توسط سازمان میراث فرهنگی در سال ۱۳۸۷ پس از کوه دماوند به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد. ثبت جهانی این باداب نیز پس از پاموک‌کاله ترکیه، به عنوان دومین چشمه آب شور جهان بوده است.

زیباترین و خطرناک ترین مکان دنیا چاه یعقوب

20 مکان عجیب دنیا 

سی مکان دیدنی فراموش شده

این چشمه‌ها در ارتفاع ۱۸۴۱ متری از سطح دریای خزر جای دارند و ایران بی‌نظیر هستند. اطراف چشمه پوشیده از درختچه‌های زرشک وحشی و ارتفاعات بالاتر پوشیده از جنگل‌های سوزنی برگ است.(سیارک
این باداب شامل چندین چشمه با آب‌های کاملاً متفاوت از لحاظ رنگ، بو، مزه و حجم آب است. چشمه پرآب دارای آب بسیار شور و استخری با قطر حدود ۱۵ متر و عمق زیاد است. چشمه دوم که در بالادست و شمال غربی این چشمه قرار دارد، ترش مزه و دارای آبی به رنگ قرمز و نارنجی است، در اطراف چشمه کمی رسوب آهن نشسته‌است. جریان آب‌های رسوبی و معدنی این چشمه‌ها طی سال‌ها، در شیب پایین دست کوهستانی خود، صدها طبقه و ده‌ها حوضچهٔ پلکانی بسیار زیبا به رنگ‌های نارنجی، زرد و قرمز در اندازه‌های مختلف پدیدآورده‌است. این طبقات و حوضچه‌ها در واقع جاذبه اصلی و ویژگی منحصر به فرد چشمه‌های باداب سورت است. زیبایی این طبقات و محل ویژهٔ قرارگیری چشمه در دامنه کوهستان و چشم‌اندازهای اطراف به ویژه در غروب تحسین‌برانگیز است.(سیارک

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

عکس های دیده نشده از تخت جمشید

در

عادت دارم هر چند وقت یکبار به عکس هایی که در مسافرت هایم گرفته ام نگاهی بیندازم و این بهانه را، چند روز پیش عکسی در تلگرام به من داد!! عکسی از 2 نفر ایستاده روی یکی از مجسمه های تخت جمشید و نفر سومی که در حال عکس گرفتن از آنها بود و مشخصا نفر چهارم که این صحنه را شکار کرده و زیر عکس نوشته بود:" دوستان، ما 2500سال تمدن نداریم بلکه در 2500 سال پیش متمدن بوده ایم و این ها خیلی باهم متفاوت هستند ."واین بهانه ای شد برای زیر و رو کردن عکس ها و مروری بر خاطرات شیراز گردی در آن هوای گرم تابستان و نور خورشیدی که در آن دشت بیکران چشم ها را می زد.  حدود 14 سال پیش  برای اولین بار به شیراز سفر کردم حاصل این شیراز گردی هزارواندی عکس بود.

معمولا در عکس هایی که از تخت جمشید می بینیم ستون هایی سر بفلک کشیده یا کنده کاریی هایی بر روی تخته سنگ های بسیار بزرگ ، مجسمه هایی سنگی بدون خط و خراش می بینیم عکس هایی که برای این پست جدا کرده ام گوشه ای از بی مهری به این میراث فرهنگی و گردشگری را نشان می دهد.

                         عکسی از 2 نفر ایستاده روی یکی از مجسمه های تخت جمشید 

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

رمز و راز لائوس: کوزه های سنگی غول پیکر

در
رمز و راز لائوس: کوزه های سنگی غول پیکر هزاران ساله، مورخان درباره هدف آن بحث می کنند.

با توجه به افسانه ها، غول هایی که قبلا در قلمرو لائوس مدرن کنونی زندگی می کرده اند، در حافظه صدها کوزه بزرگ سنگی در استان Xieng Khouang حفظ شده است . وزن آنها اغلب به 6 تن می رسد. البته، ساکنان محلی، ادعا می کنند که اکثر مردم عادی از آنها استفاده می کرده اند، اما برای چه منظوری؟هنوز مشخص نشده است. بله، و این کوزه های عجیب غول پیکری که در سراسر دره پراکنده اند، احتمالا بین 1500 تا 2000 سال پیش هستند. واقعا شگفت انگیز است!

کوزه های غول پیکر اسرار آمیز
دره یخچال - اصلی ترین نقطه ی تاریخی لائوس است
دره کوزه یکی از مشهورترین نشانه های تاریخی لائوس است و به قطب گردشگری در لائوس تبدیل شده است. در طول جنگ داخلی (1970)، قلمرو Xieng Khouang بارها بمباران شد، بنابراین امروز کار باستان شناسان دشوار شده است. گردشگران نیز تنها بر روی یک پلتفرم خاص، که از مواد انفجاری پاک سازی شده اند، مجاز  به بازدید می باشند. با وجود تمام مشکلات، مورخان همچنان به جستجوی آثار باستانی خود میپردازند و از نجات یک میراث فرهنگی جهانی و اضافه کردن آن به میراث جهانی یونسکو  حمایت می کنند.
درختی که در یک کوزه رشد کرده است
دانشمندان چندین فرضیه در مورد منشا کوزه ها ارائه می دهند. اکثر مردم تمایل دارند فکر کنند که در جایی که امروزه بیش از 60 سایت با صدها کوزه ی مرموز وجود دارد، یک مسیر تجاری باستانی در هزاران سال پیش بوده است. مخازن ساخته شده از سنگ، گرانیت، ماسه سنگ یا مرجانی کالسیته می توانسته اند برای ذخیره مواد غذایی یا جمع آوری آب باران استفاده شوند.
بیشتر کوزه ها دور هستند
نظریه دیگر: کوزه ها به عنوان محل دفن های ویژه استفاده می شده اند.
کوزه مستطیلی
همچنین یک افسانه باستانی وجود دارد که می گوید زمانی که پادشاه جونگ تصمیم می گیرد پیروزی خود را بر ارتش دشمن جشن بگیرد و همه افراد محلی را با شراب برنج "لائوس لائو" پذیرایی کند نیاز به کوزه هایی داشته است.
سن کوزه ها از 1500 تا 2000 سال
احتمالا کوزه ها در مسیر تجارت قدیمی پراکنده بوده اند
ابعاد کوزه ها شگفت انگیز است: هر یک از نیم متر تا سه متر طول دارد. بعضی از آنها یک شکل گرد سنتی دارند، برخی مستطیل شکل هستند.بعضی از آن ها می توانند تا ۱۳ تن وزن داشته باشند و بلندترین ارتفاعدر کوزه ها ۳ متر است. نزدیک کوزه ها، تعداد زیادی صفحات گرد پیدا شد که احتمالا به عنوان پوشش و درب کوزه هااستفاده می شده است.
 
کوزه های باستانی در 60 سایت جداگانه پراکنده شده اند
 
کوزه ها می توانسته اند به عنوان ظروف ذخیره سازی مواد غذایی و یا در دفن مرده ها و مراسم تشییع جنازه استفاده می شود.
رمز و راز دیگری که بسیاری از مورخان را برای چندین سال گیج کرده است، توپ های کروی سنگی مرموز در کاستاریکا است . هیچ کس هنوز موفق به کشف اهداف توپ های غول پیکری که هزاران سال پیش ساخته شده، نشده است!

نظرات

در ادامه بخوانید...

چگونه معماران باستان موفق به ساختن آسمان خراش ها شدند

در
این کلان شهر که قدمتی 2000 ساله دارد: چگونه معماران باستان موفق به ساختن آسمان خراش ها شدند
 
کلانشهری که قرنها پیش در اینجا ظاهر شده است. از این کلانشهر برای توریست ها و گردشگران به عنوان شگفتی كوچك و شناخته شده جهان ، و شیكاگو و منهتن شرقی در بیابان ، اما بیشتر اوقات - فقط شهر باستانی آسمان خراش ها نام برده می شود. واقعا تعجب آور است ، اما چنین "کلانشهر" باورنکردنی، قرن ها پیش در فقیرترین استان یمن بنا شده است. خانه های بلند باریک در برابر پس زمینه منظره کویری  باورنکردنی به نظر می رسند. این تصویر مانند روانگردان به سادگی جذاب است. اما نکته جالب تر این واقعیت است که آنها قرن ها پیش "آسمان خراش ها" را چگونه ساخته اند.
ساختمان ها شگفت انگیز به نظر می رسند. / عکس
 
خانه های اینجا عمدتا پنج تا هفت طبقه است ، اما ساختمان های یازده طبقه نیز وجود دارد. طبق استانداردهای مدرن ، این خیلی زیاد نیست ، اما در برابر پس زمینه بیابان بی جان ، ساختمان های باریک مخروطی شکل مانند آسمان خراش های واقعی به نظر می رسند. و آنها به هیچ وجه به نظر نمی آیند که در شرق ساختهشده اند. به نظر می رسد بیگانگان از بهشت ​​فرود آمدند و این شهر خارق العاده را در اینجا بنا کردند. با این حال ، در واقع ، هیچ عرفانی در اینجا وجود ندارد .
شهر باستانی Shibam./ عکس

چگونه آسمان خراش ها ساخته شدند

اکنون ساکنان استان هدراموت که یکی از قدیمی ترین شهرهای جهان با آسمان خراش ها است ، مردم ثروتمندی نیستند ، اما در زمان اوج گرفتن آن ، در قرون دور دست V-VII ، شیبام شهری بسیار ثروتمند و مرفه بود که توسط ثروتمندترین سلطان اداره می شد.
دروازه اصلی شهر. 
 
ظهور چنین معماری جالب عمودی به این دلیل است که در طول وجود شهر ، غریبه ها مرتباً به آن حمله می کردند و ساکنان مجبور بودند دائماً از خود دفاع کنند. به همین دلیل است که خانه ها در اینجا تا حدودی شبیه به برج های غیرقابل نفوذ با پنجره های حفره مانند هستند و اگر این شهر برای شکل اصلی ساختمانها  و حکاکی های سنگین بر روی پنجره ها ، درها ، پیچ ها و درهای ورودی شهر  نبود، بسیار افسرده به نظر می رسید.
 
جزئیات بسیار جالب است.  / عکس
پنجره های شگفت انگیز  / عکس
 
Shibam شهر باستانی شیبام حدود دو هزار سال پیش بنا شد. در ابتدا تعداد ساکنان اینجا چندان زیاد نبود و کف ساختمانها نیز کوچکتر بود. با این حال ، به تدریج جمعیت شهر شروع به رشد کرد ، تا قرن شانزدهم میلادی تعداد ساکنان فاجعه بار و زیاد شد ، اما ، البته ، هیچ کس نمی خواست در خارج از دیوار شهر ساکن شود. بنابراین ، به تدریج ، ساختمانها به سادگی بلندتر شدند.
Shibam مدرن. / عکس
 
یک کلانشهر باستانی که در بیابان ناشناس مانده است.  / عکس
 

در آب و هوای خشک آنها قرن ها ایستاده اند

خانه های اینجا بنیادی سنگی دارند ، اما خودشان از خشت مخلوط شده با نی ساخته شده اند. چنین دیوارهایی بسیار محکم به نظر می رسند و باریک بودن ساختمانها از پایه تا قسمت فوقانی آنها را نیز بسیار پایدار می کند. افسوس ، معماران مدرن نمی توانند چنین سازه هایی را تکرار کنند.
ساکنان می توانند این خانه ها را مرمت کنند ، اما ساختن آنها غیر ممکن است.  / عکس
 
عمر خدمات چنین ساختمانهایی در مقایسه با سایر بناهای باستانی جهان خیلی طولانی نبود. در نتیجه باران (که البته در اینجا نادر است) ، دیوارهای خانه ها در طی سالها متلاشی می شوند. بارندگی شدید و طولانی مدت حتی می تواند طی چند روز این خانه ها را از بین ببرد. در هر صورت ، بیشتر ساختمانهای این شهر کمتر از 200 سال قدمت دارند. اما ساختمانهای قبلی را حفظ کرده اند: از جمله آنهایی که اکنون می بینیم ، قدیمی ترین پنج قرن است.
این شهر دارای خانه هایی است که پنج قرن قدمت دارند.  / عکس
 
 

شهری که زمان در آن از حرکت ایستاده است

Hadramut به عنوان عقب مانده ترین استان یمن به حساب می آید و وجود ساختمانهای چند طبقه باعث نمی شود که ساکنان شیبام ثروتمندتر و مدرن تر شوند. گله های بز در شهر پرسه می زنند ، و بچه ها پابرهنه می دوند.
زندگی روزمره شهر.  / عکس
 
به هر حال ، فاصله بین خانه ها اندک است. نزدیکی ساختمانها به یکدیگر ، به ساکنان شهر قلعه اجازه می دهد که هنگام حمله دشمنان ، از یک خانه به خانه دیگر منتقل شوند.
ساختمان ها بسیار نزدیک به هم ساخته شده اند. / عکس
 
در Shibam مدرن چند هزار نفر ساکن هستند و از 429 خانه در این شهر فقط حدود چهل خانه خالی است - بقیه خانه ها را ساکنان مردم زندگی می کنند. درست است ، اگر پیش از این کل خانواده می توانست یک خانه را اشغال کند ، اکنون در شهر ، به طور معمول ، هر خانواده طبقه خود را دارد. خوب ، در قدیم ، هر طبقه هدف خاص خود را داشت: اولی - برای ذخیره مواد غذایی و خوراک ، دوم - برای نگهداری دام و بقیه - مسکونی .
هر طبقه هدف خاص خود را داشت.  / عکس
 
شهر باستانی شیبام یمن در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد ، بنابراین از این نظر ، ساکنان این کلانشهر خوش شانس هستند: خانه های  در حال فروپاشی می توانند با هزینه سازمان های بین المللی مرمت شوند.
برخی از خانه ها به خوبی ترمیم شده اند.  / عکس

نظرات

در ادامه بخوانید...

شهر باستانی تیمگاد که بیش از 1000 سال در ماسه های آفریقا دفن شده بود

در

تیمگاد

 

در حاشیه بیابان معروف صحرای بزرگ ساحارا  ، یک شهر گمشده وجود دارد که بیش از هزار سال توسط شن ها پنهان شده است. اولین کسی که به این شهر ارواح برخورد کرد ، یک کاوشگر اسکاتلندی در قرن هجدهم بود. هیچ کس حرفش را باور نکرد. شهر گمشده تیمگاد در دهه 1950 کاملاً حفاری شد. چه چیزی تأثیرگذارترین شهر بقایای امپراتوری بزرگ روم را برای باستان شناسان نشان داده است؟

 

تیمگاد

طاق تروجان


ما فکر می کنیم که تأمین اجتماعی برای شهروندان و مراقبت از کسانی که با وفاداری به کشورشان خدمت می کنند یک اختراع مدرن است. حداکثر احتمالی که تکامل برنامه های مختلف اجتماعی به 3/4 قرن می رسد. بسیاری بر این باورند که بیمارستان های باسابقه و صندوق های بازنشستگی می توانند دستاوردهای دموکراسی مدرن تلقی شوند. یک شخص به نفع کشورش کار می کند و در سالهای بالغ دولت موظف است از او مراقبت کند. در حقیقت ، این اصل قرن هاست که وجود دارد.

تیمگاد
تیمگاد ، 1965 عکس توسط برایان براک برای مجله LIFE .

 

در حدود  100 سال پیش از میلاد ، امپراطور مارک تراجان تصمیم گرفت برای سربازانی که در کنار لژیون 3 اوت می جنگیدند ، شهری ایجاد کند. این جنگجویان آماده بازنشستگی و زندگی آرامتر از مبارزات و نبردهای نظامی مداوم بودند. در طی چندین دهه ، این پایگاه(پمپئی الجزیره ای) بسیار گسترده شده است. بیش از ده هزار نفر هم از نژاد رومی و هم از نژاد بربر آفریقایی در آنجا زندگی کردند. بیشتر آنها حتی هرگز رم را ندیده اند.

 

تیمگاد

این چیزی است که تیمگاد در یک عکس هوایی به نظر می رسد.

 

شهر  زیباست! اگر به عکس های هوایی او نگاه کنید ، از این سیستم آرایش خیابان بسیار مدرن متحیر خواهیم شد. تیمگاد با یک شبکه متعامد طراحی شده است که در کنار آن ستون کرنتی با شکوه و تا حدی مرمت شده است. بودجه هنگفتی در این شهر سرمایه گذاری شد. علی رغم این واقعیت که هزاران کیلومتر از پایتخت امپراتوری فاصله داشت ، فرهنگ و هویت رومی در هر سنگ مشهود بود.

 

تیمگاد

وقتی یک کاوشگر اسکاتلندی در بیابان با تیمگاد برخورد کرد ، هیچ کس حرف او را باور نکرد.

 

امپراتوری روم به خوبی آگاه بود که گسترش تابعیت روم برای غیر رومی ها به نفع دولت بسیار موثرتر از خشونت است. این استراتژی دقیق برنامه ریزی شده امپراتوری بود. نخبگان محلی در ازای وفاداری به مقامات رومی سهم خود را دریافت کردند. علاوه بر این ، مردم از تمام مزایای تمدن برخوردار بودند.

 

تیمگاد

 

همراه با قدرت رم ، آنها از امکانات دیگری مانند حمام رومی ، تئاتر ، کتابخانه برخوردار شدند. تیمگاد نمونه ای بسیار نادر از کتابخانه های عمومی است که به خوبی حفظ شده است. این کتاب شامل نسخه های خطی در مورد دین ، ​​تاریخ نظامی و دولت بود. قفسه های بازمانده این موسسه را می توان در میان ویرانه های شهر امروز مشاهده کرد.

 

تیمگاد

تفسیر هنری کتابخانه تیمگادا.

 

بقایای چهارده حمام در تیمگاد حفظ شده است. در ورودی یکی از آنها موزاییکی به قرن 1 یا 2 پیدا شد که روی آن نوشته شده است "BENE LAVA" که به معنی "خوب بشویید" است. از دیگر بناهای برجای مانده می توان به یک طاق پیروزی سنگ ماسه ای با ارتفاع دوازده متر ، یک تئاتر با بیش از سه هزار صندلی ، یک کلیسای بزرگ با حروف غسل تعمید ، که همچنین با معرق بسیار تزئین شده است.

 

موزائیک

موزاییکی در تیمگاد پیدا شد.

 

تیمگاد
تئاتر در تیمگاد.

 

تیمگاد

تئاتر در تیمگاد.

 

تیمگاد
محل غسل تعمید در تیمگاد یافت شد.

 

مورخان می گویند مارك تراجان ، كه خود یك سرباز است ، به اطمینان از موفقیت و آبادانی تیمگاد كمك كرد. امپراطور بسیار نگران رفاه حال شهروندان خود بود. با کمال تأسف ، ثروت تیمگاد او را به هدفی مطلوب برای غارتگران و سارقین تبدیل کرد. در طول قرن ها ، این شهر مورد حمله قرار گرفته است. سرانجام در سال 430 توسط بربرها ویران و غارت شد. بسیاری کشته شدند ، این شهر زیبایی و موفقیت خود را از دست داد. سرانجام در حدود سال 700 میلادی رها شد.

 

تیمگاد

یکی از جاده های تیمگاد.

ویران کننده ترین ضربه به شهر زخمی ناشی از طوفان شن در صحرا بود. این طوفان شن بود که آن را از روی زمین پاک کرد و ساختمانها را کاملاً پوشاند. شهر کاملا ناپدید شده است. تیمگاد حدود 1000 سال در خاک مدفون  شد ، تا اینکه یک کاوشگر اسکاتلندی به نام جیمز بروس در سال 1765 تصادفی آن را پیدا کرد. او و تیمش بصورت خستگی ناپذیر برای حفاری تیمگاد کار کردند ، اما راهی برای جمع آوری شواهد موجود در مورد شهر نداشتند.

 

مقامات انگلیس در اظهارات بروس بسیار بدبین بودند و هیچ کس علاقه ای به تیمگاد نداشت. فقط در سال 1881 ، زمانی که این منطقه مسکن استعمارگران فرانسوی بود ، سرانجام این شهر به طور کامل حفاری شد. امروزه نمونه ای باشکوه از معماری روم است. بسیاری از ساختمانهای شهر مانند حمام های رومی عملاً دست نخورده است.

 

توالت رومی

توالت رومی که توسط مجسمه های دلفین احاطه شده است.

 

ویرانه های این شهر اکنون در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است که هر ساله گردشگران بسیاری را به خود جلب می کند .ما می توانیم گواهی های خاموش شهروندان را از چگونگی تمدن  این جامعه رومی مشاهده کنیم. رویکرد اجتماعی آنها نسبت به همه چیز ، از سرگرمی تا آموزش می تواند نمونه ای از جامعه مدرن باشد.

 

تیمگاد 

ورود به انجمن 

 

تیمگاد
نمای شبانه تیمگاد.

 

مورخان ، باستان شناسان و دیگر کارشناسان می گویند شهر تیمگاد مکانی بسیار جذاب برای هر دانشجوی تاریخ روم است. تیمگاد بینش جذابی از آن دوران باستان ، فرهنگ امپراتوری روم و نمونه های زیادی از دستاوردهای آنها ارائه می دهد. این شهر یکی از مکانهایی است که باید مشاهده شود تا از تمام عظمت سابق رم قدردانی شود.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...

10 شهر معروف روی آب که با "ونیز" رقابت می کنند

در

406071705.jpg

 

هرکسی که به چشم انداز شهر روی آب فکر کند ، تضمین شده است که قبل از هر چیز "ونیز" افسانه ای را به یاد می آورد. با این حال ، ونیز تنها شهر روی آب نیست که دارای تعداد زیادی کانال است. فقط "ونیز" شمالی / جنوبی / شرقی / غربی" را گوگل کنید و شهرهای زیادی نمایش داده می شود. چیزی خاص ، غیرمعمول ، چیزی که شایسته سفر گردشگری است ، خواه تعداد کانال ها ، تاریخچه پشت سر آنها ، محیط یا آنچه که برای آنها انجام شده است. بنابراین در اینجا چند مدعی از بهترین شهرهای جهان برای کانال هایی که با "ونیز" رقابت می کنند وجود دارد که هر گردشگری شاید نداند.


1. آمستردام (هلند)

آمستردام

کانال های آمستردام نمادهای دوران طلایی آن هستند.  / عکس


شاید معروف ترین شهر برای کانالهای خود بعد از "ونیز" ، آمستردام باشد. تعداد کمی از گردشگران می دانند ، اما طول راه های آبی آمستردام صد کیلومتر است. اولین کانال ها در قلمرو آمستردام مدرن در قرون وسطی ظاهر شدند ، اما بیشتر آنها - از جمله سه کانال اصلی ، Herengracht ، Prinsengracht و Keizergracht - در دوران طلایی آمستردام در قرن 17 ساخته شده اند. آنها به صورت دایره های متحدالمرکز طراحی شده اند که بیشتر به منحصر به فرد بودن کانال های این شهر جوی بیشتر می افزایند.

 

2. هامبورگ (آلمان)

9dd15e2f-a74d-43dc-8ee3-d6eb150ecc01.jpg

زیباترین شهر آلمان که بر روی سه رودخانه ساخته شده است.  / عکس

 

پل های شهر مشهور در قسمت شمالی ایالت آلمان حتی بیشتر از "ونیز" است. براساس sayarak.com ، هامبورگ رسماً بیشترین تعداد پل را در جهان دارد که در مجموع بیش از سه رودخانه ساخته شده است. اصلی الب است ، بیل منشعب اولین است. و آلستر درست در وسط شهر به دو دریاچه می ریزد.

علاوه بر این ، چهار رودخانه کوچکتر در قلمرو هامبورگ وجود دارد که امکان ساخت بیش از 30 کانال نامگذاری شده و حتی بزرگترین بندر دریایی آلمان را فراهم کرده است.

و اگرچه نیم قرن پیش از آنها برای اهداف مورد استفاده خود استفاده می شد: به عنوان مسیرهای حمل و نقل برای حمل و نقل کالا ، امروز آنها به مرواریدهای واقعی هامبورگ توریست و مکانی عالی برای تفریح و ​​گردشگری تبدیل شده اند: در تابستان مردم کایاک سواری و در زمستان با اسکیت بازی می کنند.

 

3. آمیان (فرانسه)

amiens1407447-0.jpg

آمیان - "ونیز" نزدیک  پاریس.  / عکس


در فاصله کمی از پایتخت فرانسه پایتخت پیکاردی واقع در رودخانه سامه واقع شده است که به خاطر محله مشهور است که می تواند با همان "ونیز" رقابت کند. در دوران قرون وسطی ، زمین اطراف مرکز شهر برای استخراج ذغال سنگ نارس مورد استفاده قرار می گرفت. در نتیجه این فعالیت بود که بسیاری از چاله های کم عمق باقی ماند ، که بعداً به 40 کیلومتر کانال تبدیل شد و بیش از 300 هکتار از تالاب را در آمیان فرانسه گسترش داد.

 

4. بروژ ، بلژیک

Istoriya-Bryugge-periody-rastsveta-i-upa.jpg

برخی تصور می کنند که بروژ حتی از "ونیز" هم زیباتر است.  / عکس


انصافاً باید توجه داشت که حتی در بلژیک می توانید شهرهایی با کانال های بیشتر از بروژ پیدا کنید. اما آنها به سختی قادر به رقابت با او در زیبایی تصویر هستند. این شهر دارای یک کانال بزرگ است که بروژ را با Zeebrugge در دریای شمال متصل می کند ، که این شهر را به یک بندرگاه نیز تبدیل می کند.

با این حال ، این کانال های کوچک در مرکز شهر هستند که در لیست یونسکو قرار گرفتند و جاذبه های اصلی گردشگری  آن هستند. در واقع ، بروژ بلژیک از نظر مینیاتوری "ونیز" است ، فقط بر خلاف نمونه اصلی ، مناظر آن حتی بیشتر به دلیل جمع و جور بودن ، جوی و جذاب ترند. و هاله پرنعمت این شهر بهتر حفظ می شود.

 

5. تیگر ، آرژانتین

9482ef40af3a68a7347c081b4e48042f.jpg

شهر آرژانتین روی آب.  / عکس

 

"ونیز" آرژانتین در حاشیه رودخانه پارانا واقع شده است. این منطقه زیبا در فاصله 17 مایلی بوینس آیرس واقع شده و منطقه ای است که توسط کانال ها به صدها جزیره کوچک تقسیم شده است. Tugre از "ونیز" فقط به دلیل رنگ آب متفاوت است - در آنجا نزدیکتر به سایه قهوه است و حتی این واقعیت که در اینجا از قایق ها نه تنها به عنوان یک ویژگی گردشگری بلکه به عنوان یکی از گزینه های حمل و نقل عمومی نیز استفاده می شود.

یک واقعیت جالب: نام شهر - Tigre - به افتخار جاگوارهایی که در زمان های گذشته در جنگل ها پرسه می زدند ، به شهر داده شد ، فقط محلی ها آنها را ببر می نامیدند.

 

6. آلاپوزا ، هند

kerala2-1024x695.jpg

"ونیز" هند با عملکرد گرمسیری.  / عکس


Alappuzha هند در منطقه ای با 12 جزیره ، 44 رودخانه و شش رودخانه بزرگ دیگر واقع شده است - مکانی ایده آل برای ساختن شهری با کانال. به همین دلیل تعداد آنها چشمگیر است: طبق Novate.ru ، Alappuzhe و اطراف آن بیش از 1400 کیلومتر کانال می بالند. چشم انداز این منطقه به قدری بی نظیر است که بسیاری به یک باره در خانه های شناور مستقر می شوند و برای گردشگران این یک روش محبوب و تقریباً تنها در دسترس برای دیدن زیبایی های این مناطق است.

 

7. بیرمنگام ، انگلستان

4993.jpg

مرکز صنعتی انگلیس همچنین به کانال ها افتخار می کند.  / عکس


بیرمنگام دومین شهر بزرگ انگلیس است و علاوه بر این ، بیش از یک قرن است که یک مرکز صنعتی است. با این حال ، این مانع از داشتن سیستم کانال خودش نمی شود. اولین آنها در اواخر دهه 1700 - اوایل دهه 1800 ، پس از باز شدن کانال اول برای حمل و نقل ، ظاهر شد.

تا به امروز ، تقریباً 160 کیلومتر کانال افتتاح شده است. و اگر قبلاً آنها فقط به عنوان بخشی از سیستم حمل و نقل برای صنایع سنگین مورد استفاده قرار می گرفتند ، امروز آنها مانند انبارهای آجری قدیمی که در این نزدیکی ساخته شده اند ، به یک نشان گردشگری در این شهر انگلیسی تبدیل شده اند.

 

8. سوژو ، چین

960x640.jpg

شهری با طولانی ترین کانال جهان.  / عکس


سوژو در کنار کانال بزرگ جینگ هانگ واقع شده است که جزو میراث جهانی یونسکو است و طولانی ترین کانال روی کره زمین محسوب می شود - 1700 کیلومتر. باستانی ترین مکان های آن در قرن 5 قبل از میلاد ساخته شده است.

به طور مستقیم در سوژو ، ده ها کانال کوچک و آبراه وجود دارد که در مجاورت 69 باغ خصوصی هستند که هر یک بیش از هزار سال قدمت دارند. همه آنها در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز ثبت شده اند.

 

9. گلد کوست ، کوئینزلند ، استرالیا

big_gcoast8.jpg

شهر گلد کوست حداقل ده برابر بیشتر از "ونیز" افسانه ای کانال دارد.  / عکس


روزگاری ، تالاب های بین ساحل اقیانوس آرام و مناطق داخلی استرالیا توسط رودخانه نرنگ تخلیه شد و در اواسط قرن گذشته ، تالاب ها با کانال ها و خاکریزهای متعدد به مکان های گران قیمت تبدیل شدند.حوضه آبریز رودخانه نرنگ بزرگترین و قابل توجه ترین سیستم رودخانه ای در ساحل طلا است.

جالب است که محاسبه رقم دقیق طول همه این کانالها به سادگی امکان پذیر نیست: بسته به روش اندازه گیری ، تعداد آنها از 160 تا 530 مایل متغیر است. با این حال ، حتی این ارقام به وضوح نشان می دهد که این شهر حداقل ده برابر بیشتر از "ونیز" افسانه ای کانال دارد.

 

10. فورت لادردیل ، فلوریدا ، ایالات متحده آمریکا

shutterstock_720953032.jpg

شهر آمریکایی روی آب.  / عکس


فورت لادردیل را اغلب معادل آمریکایی ساحل طلای استرالیا می نامند: در مجموع ، بیش از 300 مایل کانال از مناطق اطراف عبور می کند و در فورت لادردیل 165 مایل وجود دارد. این سیستم زنده ماندن کانال ها و مناطق ساحلی زیبا بود ، که این مکان را به گوشه ای از تایلند تبدیل می کند ، نام مستعار زیبایی را به آن داده است - ""ونیز" آمریکا".

شاید ارزش سفر به هر دو این شهرها و "ونیز" را داشته باشد ، زیرا این مکان دوم ، مانند چندین مکان معروف دیگر در نقشه توریستی ، ممکن است به زودی از روی زمین از بین برود: جاذبه هایی که بشریت در شرف خداحافظی با آن است.

 

ونیز ایران کجاست؟

a5f6163add04b7f1287de0c2dd3a4e18-3264x1840.jpg

تالاب شادگان روستای صراخیه رُگبه عکس از سیدجواد خراسانی

 

روستای صراخیه ، سراخیه روستایی بی نظیر در جنوب غربی ایران می باشد که زندگی روزمره آن دقیقاً مانند شهر ونیز ایتالیا است. سراخیه در جنوب جاده دارخوین - شادگان در استان خوزستان ، جنوب غربی ایران واقع شده است.در آبهای تالاب بین المللی شادگان ، بزرگترین مجموعه استخرهای ایران با مساحت 400000 هکتار ، در سطح جهان به عنوان یک منبع طبیعی مهم در منطقه و جهان ثبت شده است.

 

7cfc4860-64a3-4d97-8f79-5a6e32ecc7b6-1.jpg

 به گردشگری علاقه دارید ؟ مقاله ۱۰ شهر گردشگری در جهان که پس از سفر ناامید برمی گردید را بخوانید.

 

نظرات

در ادامه بخوانید...