21 اردیبهشت 1398

توسعه دهنده تلگرام X گفت دیگر نیازی به این اپلیکیشن نیست.
نرم افزار

تلگرام X از استور حذف شد

توسعه دهنده تلگرام X گفت دیگر نیازی به این اپلیکیشن نیست. تلگرام X قابلیت های زیاد گرافیکی نسبت به نسخه اصلی داشت و از پوسته های مختلف نیز پشتیبانی می کرد.

19 اردیبهشت 1398

13 آذر 1397

16 تیر 1396