7 تیر 1398

کارشناسان نتیجه می گیرند که تخریب روابط عاطفی و اعتماد یکی از مهمترین علل مشکلات
روابط عاطفی

دانشمندان می گویند جهان اپیدمی تنهایی را آغاز می کند که برای سلامتی خطرناک است

سازمان بهداشت جهانی یک برنامه ویژه برای مبارزه با افسردگی به عنوان یکی از سخت ترین بیماری های زمان ما اختصاص داده است. - شعار این برنامه  "بیایید صحبت کنیم" است. معلوم شد که گفتگو ی ساده با کسی از خانواده به طرز چشمگیری تعداد خودکشی را کاهش می دهد.