مد نمی تواند بدون رسانه زنده بماند

مد نمی تواند بدون رسانه زنده بماند. موفقیت آن به عنوان هم یک فرم هنری و هم شرکت های تجاری بستگی به توجه در رسانه ها دارد. رسانه نقش مهمی در تبدیل مد به پدیده فرهنگی پیچیده بازی می کند. عکاسی و بعد از آن فیلم و تلویزیون، مد را رسانه ای کرده اند. مد تبدیل به بخشی ذاتی از فرهنگ بصری امروز شده است، و بالعکس.

مجلات ، مجلات صفحه براق و مجلات زنان نمی توانند بدون مد وجود داشته باشند، اما مد همچنین بدون این مجلات نمی تواند وجود داشته باشد. دراین مقاله فرهنگ بصری و روش هایی که در آن مد توسط رسانه ها مد شده را به نظر می رساند. بخش اول این مقاله یک پس زمینه تئوریکال برای درک فرهنگ بصری معاصر ارائه می دهد.دربخش دوم مقدمه ای فراهم می کند برای روش های بسیاری که نظریه رسانه می تواند برای تجزیه و تحلیل و درک مد مورد استفاده قرار گیرد.(سیارک

فرهنگ بصری

از موقع اختراع عکاسی، فیلم، تلویزیون، ویدئو، سی دی رام و اینترنت، ما به سرعت از یک فرهنگ نوشته شده به یک فرهنگ بصری تغییر نمودیم: "ما در یک فرهنگ تصاویر ، یک جامعه ی نمایشی، جهانی از سمبل ها و تمثیل زندگی می کنیم . فرهنگ بصری معاصر هم در همه جا حاضر و هم پیچیده است. تصویر دیگر بخودی خود استوار نیست، بلکه توسط چند رسانه ای معروف می شود؛ این معمولا با متن و موسیقی یکپارچه شده است. یک عکس مد با یک عنوان یا یک متن همراه می آید. یک نمایش مد بدون موسیقی یا یک طراحی رقص بدن در حال حرکت کار نمی کند. به غیر از جنبه های چند رسانه ای آنها، تصاویر همچنین در یک جامعه رسانه ای جهانی می گردند که در آن همه نوع از ژانرها و رسانه ها مخلوط شده اند.
دقیقا به دلیل اینکه این فرهنگ بصری از یک سو بسیار غالب و از سوی دیگر بسیار پیچیده است، به منظور اینکه قادر به درک تصاویر، از جمله تصاویر مد باشیم ما نیاز به ابزار نظری داریم. جهت برقراری عدالت برای پیچیدگی فرهنگ بصری، طرح سؤال بر اساس یک چارچوب بین رشته ای لازم است: سوال در مورد اهمیت و ایدئولوژی؛ هویت و لذت بصری؛ فن آوری و اقتصاد. بینش نظری سواد رسانه ای ایجاد می کند. به این ترتیب میتوانیم نسبت به رسانه ای که هر روز استفاده می کنیم نگرشی تازه حاصل کنیم .ترجمه  itrans.ir 

ادامه درپست آینده .... فرهنگ بصری  در چارچوب پست مدرنیسم 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام