اهمیت تبلیغات و بازاریابی


تبلیغات دارای نقشی بحرانی در دنیای رقابتی بازاریابی میباشد. این پژوهش دو پروسه متقاعدکننده مهم که اغلب در مدیریت تجارتها بکارگرفته میشوند را مطالعه میکند: تبلیغات خلاقانه و مدیریت بازاریابی. تبلیغات خلاقانه و مدیریت بازاریابی برای داشتن یک درک کامل از اینکه تولیدکنندگان و شرکتهای فروش چگونه بطور مؤثر کارمیکنند ضروری میباشد.

درحالیکه تبلیغات، کارکرد ارتباطاتی اطلاع‌رسانی به مصرف کنندگان درباره محصول یا خدمات یک شرکت را انجام میدهد، تبلیغات خلاقانه همچنین افراد را به بازار جذب میکند. مدیریت بازاریابی یک پروسه مدیریتی کمی پیچیده تر است و فعالیتهایی نظیر پژوهش بازاریابی، ادراک و طراحی محصول، قیمت‌گذاری، توزیع و حتی تبلیغات را دربرمیگیرد.

امروزه در دنیای هوشمند تجاری جهانی‌‌شده و بسرعت درحال گسترش، تبلیغات خلاقانه و مدیریت بازاریابی بطورفزاینده ای بیشتر به تجارتها وابسته میشوند. شرکتها نیازدارند تا استراتژیهای خلاقانه و نوآوریهایی را در عملیاتهایشان بپذیرند تا از چالشهای بازار جهانی درحال گسترش جان سالم به در ببرند. در این مطالعه، تبلیغات خلاقانه و اهمیت اش در مدیریت بازاریابی توسط گروه ساده‌ای از دانشجویان دانشگاه بررسی و ارزیابی میشود.(سیارک)
قرن 21 یک عصر افزایش جهانی شدن و گسترش یافتن بوده است. پیشرفتها در علم، تکنولوژی، حمل و نقل و ارتباطات، نیروهای محرکه اصلی جهانی شدن بوده اند. این پیشرفتها منجر به گسترش ایده های تجاری، آگاهی و اطلاعات دربین افراد غیریکنواخت و پراکنده ساکن در نقاط مختلف جهان شده است. تکنولوژیهای رسانه ای جدید شاید قوی ترین ابزار در ایجاد پیوند بین افراد بوده اند. گوشی موبایل، اینترنت، شبکه های اجتماعی، تبلتها و سایر دستگاه های رسانه ای جدید بطور قابل توجهی در ایجاد یک جامعه جهانی شده یکپارچه غیرمحدود به فاصله های فیزیکی تأثیرگذاشته اند، و بطور قابل توجهی مفاهیم فضا، زمان و مکان را تغییرداده‌اند . این دستگاه ها آنقدر فراگیر شده اند که زندگی های روزمره افراد، بیشتر و بیشتر درحول آنها متمرکز شده است.
عصر جاری جهانی سازی نیز توسط یک تغییر برجسته در عملیاتها و همچنین گسترش تجارتها فراتر از مرزهای سنتی توصیف شده است. تکنولوژیهای جدید رسانه ای منجر به ایجاد سرعت در عملیاتها شده اند، درحالیکه تجارت باید با سرعت تفکر انجام شود. محصولات نیز باید بطورجهانی رقابتی شوند درحالیکه شرکتهای بیشتر و بیشتری با محصولات جدید به بازار وارد میشوند. عملیاتهای تجاری نیز خلاقانه تر و انعطاف پذیرتر شده اند زیرا رسانه های جدید چندین کانال جایگزین دسترسی به مصرف کننده را ایجاد کرده اند. E-bay، Amazon.com دربین سایر کانالهای فروش آنلاین ظاهرشده، بطورفزاینده ای توسط شرکتها و مصرف کنندگان حتی در کشورهای درحال توسعه استفاده میشوند.(سیارک)
یکی از مهمترین اثرات جهانی سازی برروی دنیای تجارت عبارتست از قدرت‌دهی بی‌اندازه به مصرف‌کننده یا مشتری بعنوان یک شهروند جهانی. مصرف کننده در قرن 21 نسبت به سالهای قبل قدرتمندتر و مهمتر شده است. با ازدیاد رسانه ها و محصولات موجود، وفاداری مشتری دیگر وجودندارد. مشتریان دیگر بوسیله قوانین به هر برند خاصی محدود نیستند. با چندین موتور جستجو و یک محدوده عظیمی از محصولات، مصرف کنندگان درحال حاضر در کنترل آنچه که آنها میخواهند تا ببینند، بشنوند و بخرند هستند، آنها دیگر در اینترنت، غیرفعال و خنثی نیستند. درحال‌حاضر مصرف کنندگان باید آرام باشند و منتظر باشند تا توسط شرکتها مورد توجه شان جلب شود. شرکتها باید در تولیدشان خلاق و فعال باشند تا تقاضای مصرف کنندگان از هر گوشه جهان را رفع نمایند. رقابت در یک مقیاس جهانی مشاهده میشود. در دنیای امروزی، شرکتها با چالش بدست‌آوردن و نگهداری ICT و مشتریان متمایل جهانی مواجه هستند. این وظیفه بدست‌آوردن و حفظ مشتریان، نیاز به مدیریت مؤثر پروسه های تبلیغات و بازاریابی برای رفع چالش های دنیای بطورفزاینده درحال جهانی شدن را اطلاع میدهد. ادامه دارد.......... ترجمه  itrans.ir

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید