3 فروردین 1398

27 اسفند 1397

چگونه کودکانی با انگیزه تربیت کنیم

اینکه والدین چقدر در تشویق و حمایت کودکان تلاش می کند، مهم نیست؛ کودکان هر از گاهی  احساس بی کفایتی و دلسردی می کنند. گاهی اوقات آنها نقش خود را در موفقیت  نمی دانند. آنها می گویند: "کار آسانی بود" یا "شانس آوردم" یا " معلم کمکم کرد.

13 بهمن 1397

اختراعات جدید برای کودکان که زندگی را برای والدین راحت تر می کند 12 مورد

گر 100 سال پیش همه چیز باید با دستان و بصورت مکانیکی انجام شود، امروز والدین با کمک دستگاه هایی که زندگی را برای تمام خانواده آسان تر می کنند، مراقبت از کودکان را راحت تر انجام می دهند.

11 بهمن 1397

5 بهمن 1397

9 مهر 1397

استفاده بیش از حد کودکان از تبلت و راه مقابله با آن

حالا این سؤال پیش می آید که والدین چگونه می توانند بدون بروز خشونت، زمانی که کودکان صرف بازی با این گونه دستگاه های هوشمند می کنند را کاهش داده و آن ها را وادار کنند تا به قوانین وضع شده در خانه احترام بگذارند؟

2 مهر 1397

23 شهریور 1397

بخش دوم از مقاله ی صبحانه برای بچه ها را مطالعه کنید. راه های آماده کردن یک صبحانه ی سالم.
والدین و کودکان

صبحانه سالم بخش دوم

این مقاله ادامه ی بخش اول مقاله ی صبحانه برای بچه است که در این بخش راه هایی برای آماده کردن صبحانه و صرفه جویی در وقت توضیح داده شده است.

4 شهریور 1397

18 مرداد 1397

آیا می دانید در چه مواردی در تربیت کودک اشتباه می کنید؟
والدین و کودکان

راهنمای تربیت کودک بخش سیزدهم

در این مقاله قصد دارم مواردی را بیان کنم که در تربیت کودک نقش مهمی دارند و اشاره به رفتارهایی دارند که ما به اشتباه انجام می دهیم. یعنی در حین تربیت ناخواسته رفتارهایی انجام می دهیم که منجر به تربیت و ایجاد رفتار نامطلوب در فرزند مان می شود.