بازی ریاضی 2

                                             مساحت قسمت مشکی رنگ چه کسری از کل مستطیل  است؟

- نظرات

برای ارسال نظر، لطفا وارد حساب خود شوید یا ثبت نام نمایید.