تعداد افراد در سالن

یک سالن با ۱۰۳ ردیف صندلی در شکل زیر می بینید که در هر ۵ ردیف متوالی آن در مجموع ۲۰۰ نفر می نشینند. گنجایش این سالن در حالت حداقل و حداکثر چند نفر است؟


الف) ۴۲۰۰/۴۰۰۰
ب) ۴۲۰۰/۴۱۲۰
ج) ۴۱۲۰/۴۰۰۰
د) ۴۱۲۰/۴۱۲۰
هـ) چنین حالتی امکان ندارد.


+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++
+++


پاسخ تعداد افراد در سالن
گزینه (۱) درست می باشد.
حداکثر تعداد نفرات برای موقعی می باشد که در هر یک از ردیف‌های ۱۶،۱۱،۶،۱،…،۹۶ و ۱۰۱ دقیقا ۲۰۰ نفر و در هر یک از سایر ردیف‌ها ۰ نفر نشسته بنشینند که در این حالت تعداد نفرات 21×200 یعنی ۴۲۰۰ می شود. حداقل تعداد نفرات نیز برای موقعی می باشد که در هر یک از ردیف‌های ۱۵،۱۰،۵،… و ۱۰۰ دقیقا ۲۰۰۰ نفر ودر هر یک از سایر ردیف‌ها ۰ نفر بنشینند که دراین حالت تعداد نفرات 20×200 یعنی ۴۰۰۰ می شود.

می خوای ببینی چقدر باهوشی؟

تست هوش عجیب

معمای ساده یا پیچیده

معمای خیلی سخت برای افراد باهوش

تست هوش ، بازی ریاضی

 این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید