طالع بینی - صفحه 2

طالع بینی

6 اردیبهشت 1397

چرا ممکن است شما به انجام این فعالیت‌ها از لحاظ هر یک از دلایل زیر ادامه دهید.

تست شادکامی

هر یک از 12 فعالیت شادکامی زیرا در نظر بگیرید. روی آنچه دوست دارید آن را هر هفته، برای دوره طولانی انجام دهید فکر کنید. سپس به هر فعالیت با نوشتن عدد مناسب (1 تا 7) در جای خالی کنار اصطلاحات «طبیعی»، «لذت»، «ارزش»، «گناه» و «موقعیت» نمره دهید.