شاید همه ما نیاز به یک دوست مانند او داریم

تقسیم عشق

تقسیم عشق

من یک کمیک ایجاد کردم تا نشان دهم تمساح ها نیز ممکن است رفقای خوبی باشند. تمساح ها گاهی حس ترسناکی به ما می دهند: پوزه بلند ، دندان های تیز ، دم قوی و ترسناک. اما من فکر می کنم تمساحها نیز می توانند خوب باشند.

همه افراد خاص به دنیا می آیند. اگر به طرز مثبتی فکر کنیم ، می تواند چیزی زیبا باشد. در عین حال ، اگر به شکلی منفی فکر کنیم ، می تواند چیز بدی باشد. ما همیشه یک انتخاب داریم.

در این طنز برای سرگرمی، تمساح متفاوت را مشاهده خواهید کرد. من او را "بادی گیتور" می نامم. شاید همه ما احتیاج به یک دوست مانند او داشته باشیم.

لباس هالوویندرخت کوتاه درخت بلنددوستیشاید باید لبخند بزنیدعکاسیدوستیکابوسدیگران را دوست بداریمهدیهترسیدنهدیه مناسبشاید باید گریه کنی

 

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید