اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

اگر به باده مشکین دلم کشد شاید

که بوی خیر ز زهد ریا نمی​آید

جهانیان همه گر منع من کنند از عشق

من آن کنم که خداوندگار فرماید

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم

گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

مقیم حلقه ذکر است دل بدان امید

که حلقه​ای ز سر زلف یار بگشاید

تو را که حسن خداداده هست و حجله بخت

چه حاجت است که مشاطه​ات بیاراید

چمن خوش است و هوا دلکش است و می بی​غش

کنون بجز دل خوش هیچ در نمی​باید

جمیله​ایست عروس جهان ولی هش دار

که این مخدره در عقد کس نمی​آید

به لابه گفتمش ای ماه رخ چه باشد اگر

به یک شکر ز تو دلخسته​ای بیاساید

به خنده گفت که حافظ خدای را مپسند

که بوسه تو رخ ماه را بیالاید


تعبیر فال حافظ

اگر از دستور خدا عتاب کنی و به بندگان خدا ریا کنی همه کس و همه چیز از تو دور می شوند. طمع به مال مردم نکن که اگر مردم تو را ببخشند خدا تو را نمی بخشد پس با خدا باش. حلقه ی در خانه ی خدا را بگیر تا خدا تو را به حلقه ی یار برساند و از بلاها رهایی یابی و دل خسته ات آرام گیرد.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید