بارها گفته​ام و بار دگر می​گویم 380

بارها گفته​ام و بار دگر می​گویم که من دلشده این ره نه به خود می​پویم
در پس آینه طوطی صفتم داشته​اند آن چه استاد ازل گفت بگو می​گویم
من اگر خارم و گر گل چمن آرایی هست که از آن دست که او می​کشدم می​رویم
دوستان عیب من بی​دل حیران مکنید گوهری دارم و صاحب نظری می​جویم
گر چه با دلق ملمع می گلگون عیب است مکنم عیب کز او رنگ ریا می​شویم
خنده و گریه عشاق ز جایی دگر است می​سرایم به شب و وقت سحر می​مویم
حافظم گفت که خاک در میخانه مبوی گو مکن عیب که من مشک ختن می​بویم

تعبیر فال حافظ

مرحبا بر شما که اصول و احکام خداوند را مو به مو انجام می دهید ولی هرگاه از خدا چیزی خواسته اید بهشما نداده است و دوستان از شما خرده می گیرند. گوهر شما اسمان شماست. ناراحت نباشید این جزئی از وجودتان می باشد. روزی می رسد که قدرتان را بدانند هم اکنون نیز همراهی دارید که قدرتان را می داند.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید