به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی

به چشم کرده ام ابروی ماه سیمایی خیال سبزخطی نقش بسته ام جایی
امید هست که منشور عشقبازی من از آن کمانچه ابرو رسد به طغرایی
سرم ز دست بشد چشم از انتظار بسوخت در آرزوی سر و چشم مجلس آرایی
مکدر است دل آتش به خرقه خواهم زد بیا ببین که که را می کند تماشایی
به روز واقعه تابوت ما ز سرو کنید که می رویم به داغ بلندبالایی
زمام دل به کسی داده ام من درویش که نیستش به کس از تاج و تخت پروایی
در آن مقام که خوبان ز غمزه تیغ زنند عجب مدار سری اوفتاده در پایی
مرا که از رخ او ماه در شبستان است کجا بود به فروغ ستاره پروایی
فراق و وصل چه باشد رضای دوست طلب که حیف باشد از او غیر او تمنایی
درر ز شوق برآرند ماهیان به نثار اگر سفینه حافظ رسد به دریایی

تعبیر فال حافظ

با خیال روی یار زندگی می کنید و امیدتان به جوابی است که او می دهد. دیگر از انتظار خسته شده اید و دلتان محزون شده و از آتش عشق می سوزید. ناامید شده اید و حاضرید برای رسیدن به یار هر کاری انجام دهید. امیدوار باشید رضایتان به رضای خدا باشد زیرا به آنچه که طلب کرده اید می رسید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید