خوش خبر باشی ای نسیم شمال

خوش خبر باشی ای نسیم شمال که به ما می​رسد زمان وصال
قصه العشق لا انفصام لها فصمت​ها هنا لسان القال
مالسلمی و من بذی سلم این جیراننا و کیف الحال
عفت الدار بعد عافیه فاسالوا حالها عن الاطلال
فی جمال الکمال نلت منی صرف الله عنک عین کمال
یا برید الحمی حماک الله مرحبا مرحبا تعال تعال
عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان و جام مالامال
سایه افکند حالیا شب هجر تا چه بازند شب روان خیال
ترک ما سوی کس نمی​نگرد آه از این کبریا و جاه و جلال
حافظا عشق و صابری تا چند ناله عاشقان خوش است بنال

تعبیر فال حافظ

خبری را که مدت ها در اتظارش بودی رسیده است. زما وصال نزدیک است. قصه عشق شروع شده و زمان جدایی پایان یافته است. تو هم به کمال و جمال می رسی. میدان برای نشان دادن هنرهایت خالی است پس مرد میدان باش.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید