دانی که چنگ و عود چه تقریر می​کنند 200

دانی که چنگ و عود چه تقریر می​کنند

پنهان خورید باده که تعزیر می​کنند

ناموس عشق و رونق عشاق می​برند

عیب جوان و سرزنش پیر می​کنند

جز قلب تیره هیچ نشد حاصل و هنوز

باطل در این خیال که اکسیر می​کنند

گویند رمز عشق مگویید و مشنوید

مشکل حکایتیست که تقریر می​کنند

ما از برون در شده مغرور صد فریب

تا خود درون پرده چه تدبیر می​کنند

تشویش وقت پیر مغان می​دهند باز

این سالکان نگر که چه با پیر می​کنند

صد ملک دل به نیم نظر می​توان خرید

خوبان در این معامله تقصیر می​کنند

قومی به جد و جهد نهادند وصل دوست

قومی دگر حواله به تقدیر می​کنند

فی الجمله اعتماد مکن بر ثبات دهر

کاین کارخانه​ایست که تغییر می​کنند

می خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب

چون نیک بنگری همه تزویر می​کنند


تعبیر فال حافظ

اینقدر به مال و ثروت خود مغرور نشو. به مال دنیا اعتمادی نیست هر آن می سوزد و از بین می رود. محبت و عشق را نمی توان با پول خرید. ثروت قلب را تیره می کند. برای عبادت نگو که معذورم تو هر چه داری از لطف خداست. همان هایی که در اطرافت هستند در زمان بدبختی تو را به نیم جو هم نمی خرند پس لااقل با خدا باش.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید