در خرابات مغان نور خدا می بینم

در خرابات مغان نور خدا می​بینم این عجب بین که چه نوری ز کجا می​بینم
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو خانه می​بینی و من خانه خدا می​بینم
خواهم از زلف بتان نافه گشایی کردن فکر دور است همانا که خطا می​بینم
سوز دل اشک روان آه سحر ناله شب این همه از نظر لطف شما می​بینم
هر دم از روی تو نقشی زندم راه خیال با که گویم که در این پرده چه​ها می​بینم
کس ندیده​ست ز مشک ختن و نافه چین آن چه من هر سحر از باد صبا می​بینم
دوستان عیب نظربازی حافظ مکنید که من او را ز محبان شما می​بینم

تعبیر فال حافظ

انسان آینده نگر و عاقلی هستید. همیشه می گوئید باید دید در آیندهچه پیش می آید و نتیجه ی کار چه می شود. کاری را از روی هوس انجام نمی دهید اگر آن کار همراه با درد و رنج باشد ولی می دانید که در آینده برای شما نتیجه ای بسیار خوب و عالی در پی دارد. دوستانتان شما را مسخره می کنند ولی اعتنا نکنید و کار خودتان را انجام دهید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید