دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی ارزد 151

دمی با غم به سر بردن جهان یک سر نمی​ارزد

به می بفروش دلق ما کز این بهتر نمی​ارزد

به کوی می فروشانش به جامی بر نمی​گیرند

زهی سجاده تقوا که یک ساغر نمی​ارزد

رقیبم سرزنش​ها کرد کز این به آب رخ برتاب

چه افتاد این سر ما را که خاک در نمی​ارزد

شکوه تاج سلطانی که بیم جان در او درج است

کلاهی دلکش است اما به ترک سر نمی​ارزد

چه آسان می​نمود اول غم دریا به بوی سود

غلط کردم که این طوفان به صد گوهر نمی​ارزد

تو را آن به که روی خود ز مشتاقان بپوشانی

که شادی جهان گیری غم لشکر نمی​ارزد

چو حافظ در قناعت کوش و از دنیی دون بگذر

که یک جو منت دونان دو صد من زر نمی​ارزد


تعبیر فال حافظ

دنیا و تمام آنچه که در آن است نمی ارزد که بخواهی به خاطرش اشک بریزی و غصه بخوری. گول بعضی از افراد را نخور که می خواهند تو را از ایمانت جدا کنند و به راه کج بکشانند. سجاده ی تقوی خویش را به خواندن نماز رنگین کن. اگر به حرف دوستانت گوش کنی پشیمان می شوی. قناعت پیشه کن تا اینکه تاج سلطنت روی سرت بگذارند.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید