دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم

دیشب به سیل اشک ره خواب می​زدم نقشی به یاد خط تو بر آب می​زدم
ابروی یار در نظر و خرقه سوخته جامی به یاد گوشه محراب می​زدم
هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست بازش ز طره تو به مضراب می​زدم
روی نگار در نظرم جلوه می​نمود وز دور بوسه بر رخ مهتاب می​زدم
چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ فالی به چشم و گوش در این باب می​زدم
نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم بر کارگاه دیده بی​خواب می​زدم
ساقی به صوت این غزلم کاسه می​گرفت می​گفتم این سرود و می ناب می​زدم
خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام بر نام عمر و دولت احباب می​زدم

تعبیر فال حافظ

با خواب و خیال به جایی نخواهید رسید. با نشستن و فکر کردن کاری از پیش نخواهید برد اگر می خواهید به مراد و کام دلتان دست پیدا کنید یا علی بگویید و خیالپردازی را کنار بگذارید و توکل به خدا کنید. راه هموار است. انشاالله که موفق می شوید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید