روزگاری شد که در میخانه خدمت می کنم

روزگاری شد که در میخانه خدمت می​کنم در لباس فقر کار اهل دولت می​کنم
تا کی اندر دام وصل آرم تذروی خوش خرام در کمینم و انتظار وقت فرصت می​کنم
واعظ ما بوی حق نشنید بشنو کاین سخن در حضورش نیز می​گویم نه غیبت می​کنم
با صبا افتان و خیزان می​روم تا کوی دوست و از رفیقان ره استمداد همت می​کنم
خاک کویت زحمت ما برنتابد بیش از این لطف​ها کردی بتا تخفیف زحمت می​کنم
زلف دلبر دام راه و غمزه​اش تیر بلاست یاد دار ای دل که چندینت نصیحت می​کنم
دیده بدبین بپوشان ای کریم عیب پوش زین دلیری​ها که من در کنج خلوت می​کنم
حافظم در مجلسی دردی کشم در محفلی بنگر این شوخی که چون با خلق صنعت می​کنم

تعبیر فال حافظ

در کمین فرصت مناسبی هستید تا کار را یکسره کنید. حرف حق را بپذیرید و برای رسیدن به هدف از ریا دوری کنید. دوستانتان نیز شما را برای رسیدن به هدف یاری می کنند. از نصیحت بزرگان استفاده کنید. عیب دیگران را بپوشانید تا مردم نیز از عیب هایتان صرف نظر کنند.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید