سبت سلمی بصدغیها فادی

سبت سلمی بصدغیها فادی و روحی کل یوم لی ینادی
نگارا بر من بی دل ببخشای و واصلنی علی رغم الاعادی
حبیبا در غم سودای عشقت توکلنا علی رب العباد
امن انکرتنی عن عشق سلمی تزاول آن روی نهکو بوادی
که همچون مت به بوتن دل و ای ره غریق العشق فی بحر الوداد
به پی ماچان غرامت بسپریمن غرت یک وی روشتی از امادی
غم این دل بواتت خورد ناچار و غر نه او بنی آنچت نشادی
دل حافظ شد اندر چین زلفت بلیل مظلم و الله هادی

تعبیر فال حافظ

کسی از شما طلب بخشش می کند دست رد به سینه اش نزنید برای آرام کردن خودتان به دعا و ثنای خداوند بپردازید. اگر می خواهید غرق در الطاف خداوند شوید و در بحر نعمات او شنا کنید و عزت و بزرگی خود را حفظ کنید و به غم دل دچار نشوید بخشنده باشید و دوستانتان را ببخشید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید