سرو چمان من چرا میل چمن نمی کند

سرو چمان من چرا میل چمن نمی​کند

همدم گل نمی​شود یاد سمن نمی​کند

دی گله​ای ز طره​اش کردم و از سر فسوس

گفت که این سیاه کج گوش به من نمی​کند

تا دل هرزه گرد من رفت به چین زلف او

زان سفر دراز خود عزم وطن نمی​کند

پیش کمان ابرویش لابه همی​کنم ولی

گوش کشیده است از آن گوش به من نمی​کند

با همه عطف دامنت آیدم از صبا عجب

کز گذر تو خاک را مشک ختن نمی​کند

چون ز نسیم می​شود زلف بنفشه پرشکن

وه که دلم چه یاد از آن عهدشکن نمی​کند

دل به امید روی او همدم جان نمی​شود

جان به هوای کوی او خدمت تن نمی​کند

ساقی سیم ساق من گر همه درد می​دهد

کیست که تن چو جام می جمله دهن نمی​کند

دستخوش جفا مکن آب رخم که فیض ابر

بی مدد سرشک من در عدن نمی​کند

کشته غمزه تو شد حافظ ناشنیده پند

تیغ سزاست هر که را درد سخن نمی​کند


تعبیر فال حافظ

دست روی دست گذاشته و منتظری بخت خودش به سراغت بیاید ولی این طور نیست خودت هم همت داشته باش وگرنه هر چه ساخته ای خراب می شود و به حاجت خود نخواهی رسید. امیدوار باش، فکر بی وفایی نکن ابرهای رحمت به سویت روانه اند. به نصیحت بزرگان گوش کن.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید