عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم

عمریست تا به راه غمت رو نهاده​ایم روی و ریای خلق به یک سو نهاده​ایم
طاق و رواق مدرسه و قال و قیل علم در راه جام و ساقی مه رو نهاده​ایم
هم جان بدان دو نرگس جادو سپرده​ایم هم دل بدان دو سنبل هندو نهاده​ایم
عمری گذشت تا به امید اشارتی چشمی بدان دو گوشه ابرو نهاده​ایم
ما ملک عافیت نه به لشکر گرفته​ایم ما تخت سلطنت نه به بازو نهاده​ایم
تا سحر چشم یار چه بازی کند که باز بنیاد بر کرشمه جادو نهاده​ایم
بی زلف سرکشش سر سودایی از ملال همچون بنفشه بر سر زانو نهاده​ایم
در گوشه امید چو نظارگان ماه چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده​ایم
گفتی که حافظا دل سرگشته​ات کجاست در حلقه​های آن خم گیسو نهاده​ایم

تعبیر فال حافظ

آفرین بر شما که در زندگیتان ریا و دورویی وجود ندارد و پایه و بنیاد زندگی را بر مبنای مهر و محبت گذاشته اید. اما چندی است که چشم به راه و منتظر خبری هستید. به عافیت و سلامت می رسید و مقامتان روز به روز بالاتر می رود. همیشه امیدوار باشید . چشم طلب فقط از خدا داشته باشید که او بشارت رسیدن حاجت و مراد را به شما می دهد.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید