عمریست تا من در طلب هر روز گامی می زنم

عمریست تا من در طلب هر روز گامی می​زنم دست شفاعت هر زمان در نیک نامی می​زنم
بی ماه مهرافروز خود تا بگذرانم روز خود دامی به راهی می​نهم مرغی به دامی می​زنم
اورنگ کو گلچهر کو نقش وفا و مهر کو حالی من اندر عاشقی داو تمامی می​زنم
تا بو که یابم آگهی از سایه سرو سهی گلبانگ عشق از هر طرف بر خوش خرامی می​زنم
هر چند کان آرام دل دانم نبخشد کام دل نقش خیالی می​کشم فال دوامی می​زنم
دانم سر آرد غصه را رنگین برآرد قصه را این آه خون افشان که من هر صبح و شامی می​زنم
با آن که از وی غایبم و از می چو حافظ تایبم در مجلس روحانیان گه گاه جامی می​زنم

تعبیر فال حافظ

زمان طولانی را گذرانده اید تا بتوانید نامی نیک و جایی خوب در دل مردم برای خود باز کنید. ولی دشمنان مدام برای بدنامی تان دام پهن می کنند و به آنچه می خواهید می رسید و به تمام کسانی که خوبی کرده اید به خوبی نتیجه می بینید و کام دلتان شیرین می شود.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید