ما بی غمان مست دل از دست داده ایم

ما بی غمان مست دل از دست داده​ایم همراز عشق و همنفس جام باده​ایم
بر ما بسی کمان ملامت کشیده​اند تا کار خود ز ابروی جانان گشاده​ایم
ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده​ای ما آن شقایقیم که با داغ زاده​ایم
پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد گو باده صاف کن که به عذر ایستاده​ایم
کار از تو می​رود مددی ای دلیل راه کانصاف می​دهیم و ز راه اوفتاده​ایم
چون لاله می مبین و قدح در میان کار این داغ بین که بر دل خونین نهاده​ایم
گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست نقش غلط مبین که همان لوح ساده​ایم

تعبیر فال حافظ

دل به دریا زده اید و از افشای رازتان هراسی ندارید. دیگر خسته شده اید و می خواهید همه کارها را یکسره کنید. تنها خودتان هستید که می توانید به اهدافتان برسید. برای کاری که انجام می دهید دلیل و مدرک دارید. حق کسی را هم پایمال نمی کنید. یکرنگ باشید تا مانعی سر راهتان سبز نشود و زودتر به حاجات خودتان برسید.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید