مقام امن و می بی غش و رفیق شفیق

مقام امن و می بی​غش و رفیق شفیق گرت مدام میسر شود زهی توفیق
جهان و کار جهان جمله هیچ بر هیچ است هزار بار من این نکته کرده​ام تحقیق
دریغ و درد که تا این زمان ندانستم که کیمیای سعادت رفیق بود رفیق
به مومنی رو و فرصت شمر غنیمت وقت که در کمینگه عمرند قاطعان طریق
بیا که توبه ز لعل نگار و خنده جام حکایتیست که عقلش نمی​کند تصدیق
اگر چه موی میانت به چون منی نرسد خوش است خاطرم از فکر این خیال دقیق
حلاوتی که تو را در چه زنخدان است به کنه آن نرسد صد هزار فکر عمیق
اگر به رنگ عقیقی شد اشک من چه عجب که مهر خاتم لعل تو هست همچو عقیق
به خنده گفت که حافظ غلام طبع توام ببین که تا به چه حدم همی​کند تحمیق

تعبیر فال حافظ

موفقیت تو به خاطر قاطعیتت می باشد و از فرصت های طلایی که برایت پیش می آید نهایت استفاده کن. آدم دقیقی هستی و عقلت را همیشه بر هوای نفست ترجیح داده ای. در مورد حاجتی که داری عمیقا" تحقیق کن.

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید