سرمای هوا باعث تشديد بيماريهاي قلبی و عروقی می شود

(سیارک) : بافرا رسيدن پاييز و زمستان هوا به تدريج سردتر ميشود و در بعضي نقاط برف و يخ را با خود به ارمغان ميآورد. چون سردي هوا ممكن است باعث تشديد بيماريهاي قلبي و عروقي شود، مخصوصا اگر مبتلا به ناراحتي قلبي باشيد.

مهم است كه بدانيد هواي سرد چگونه روي قلب شما اثر ميگذارد. هنگاميكه افراد در هواي سرد از خانه بيرون ميروند بايد از انجام فعاليتهاي ناگهاني مثل جابه جايي پاروي سنگين پر از برف اجتناب كنند. حتي قدم زدن در برف سنگين و خيس يا برف روي هم انباشته شده نيز ميتواند به قلب فرد صدمه وارد كند. هواي سرد چگونه قلب را تحت تاثير قرار ميدهد؟ غالب افراد از فشار فيزيكي ناشي از فعاليتهاي خارج از منزل و نيز خطرات بيرون بودن در هواي سرد چيزي نميدانند به همين علت علاقه مندان به ورزشهاي زمستاني و آنهايي كه زياد اهل احتياط نيستند، ممكن است به طور ناگهاني دچار »هيپوترمي« شوند. هيپوترمي بدين معناست كه دماي بدن به زير 35 درجه سانتيگراد برسد. اين اتفاق هنگامي كه بدن نتواند انرژي الزم به منظور نگه داشتن دماي داخلي خود را به صورت مناسب توليد كند، رخ ميدهد و ممكن است فرد را از پا درآورد. ابتال به هيپوترمي در افرادي كه ناراحتي قلبي دارند، عامل بسياري از مرگهاي ناگهاني است. عدم تعادل، آشفتگي ذهني، عكس العمل كند، رعشه و بيخوابي از علایم اين بيماري به شمار ميروند. بنابراين كودكان، سالمندان و كساني كه مبتال به بيماري قلبي هستند با خطر جدي مواجهند. با بالاتر رفتن سن افراد، توانايي آنها در حفظ دماي داخلي بدنشان اغلب كاهش مييابد. در حاليكه به نظر ميرسد افراد سالمند در شرايط تقريبا سرد حساسيت چنداني از خود بروز نميدهند، اما ممكن است بدون اينكه متوجه شوند در خطر هيپوترمي باشند. افراد مبتال به بيماري انسداد شرائين، اغلب در هواي سرد از آنژين صدري )درد و ناآرامي قفسه سينه( رنج ميبرند. مطالعات نشان ميدهد كه كار سنگين در سرماي شديد زمستان ممكن است منجر به افزايش خطر حمله قلبي شود. علاوه بر دماي پايين، باد شديد، برف و باران نيز ميتواند دماي بدن را پايين آورد. باد بسيار خطرناك است چون لایهاي از هواي گرم اطراف بدن را جابه جا ميكند. در دماي يك درجه زير صفر در شرايطي كه باد با سرعت 45 كيلومتر در ساعت ميوزد، تاثير سردي هوا مساوي 10 درجه زير صفر است. به همين ترتيب، رطوبت هوا نيز باعث از دست رفتن سريعتر گرماي بدن نسبت به همان دما در شرايط هواي خشك ميشود. براي محافظت و گرم نگه داشتن بدن در هواي سرد، چند اليه لباس بپوشيد. اين عمل باعث گير انداختن هواي گرم بين لباسها شده و يك عايق محافظ به وجود ميآورد. براي حفظ گرماي اطراف سر از کلاه يا روسري استفاده كنيد. مخصوصا گوشها هميشه مستعد سرمازدگي هستند. همچنين دستها و پاهايتان را گرم نگه داريد، چرا كه به سرعت گرما را از دست ميدهند.

این پست را چگونه می‌بینید؟ برای شما مفید بود؟ لطفا با نوشتن کامنت در زیر ما را مطلع کنید.  (سیارک

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام
  • Puss 514 :

    I have got the iphone 3gs and jailbroken with li0&na1re#823m; all the cydia packages and jailbreak is succesfully done but the only problem is with my baseband version that is 5.14.2 is the ultrasnow going to be updated to unlock the 5.14.2 baseband and when?-plz help

    1395/12/26 21:33