آرتروز روماتوئید بخش دوم

ادامه مقاله درد مزمن و پریشانی عاطفی یارهای دوقلوی آرتروز روماتوئید هستند 

یک نمونه از 231 فرد دچار آرتروز روماتوئید در بین سال‌های 2001 و 2005 مشمول این مطالعه شدند؛ زنان 69.6% از نمونه را تشکیل می‌دادند. شرکت کنندکگان از فونیکس، منطقه AZ از طریق درخواست از مراکز سلامتی، اعضای مؤسسات آرتروز، و دفاتر پزشکان محلی و همچنین بیمارستان اجرایی کهنه سربازان استخدام شدند. شرکت کنندگان ملزم به ارائه یک تأیید کتبی از یک روماتولوژیست برای آرتروز روماتوئید بودند. به منظور جلوگیری از مزاحمت مکانیزم های فیزیولوژی آرتروز روماتوئید، شرکت کنندگانی که جایگزین‌های استروژن دوره ای دریافت می‌کردند یا دچار لوپوس بودند از مطالعه حذف شدند، زیرا این شرایط احتمالاً عملکرد محور هیپوتالاموس هیپوفیز آدرنال را تغییر می‌دهند. میانگین مدت آرتروز روماتوئید در نمونه 13.6 سال برای مردان و 11.5 سال برای شرکت کنندگان زن بود. میانگین سن 53.0 سال برای زنان و 60.7 سال برای مردان بود و 85% زنان و 87% مردان سفید پوست بودند. درآمد خانوادگی سالیانه برای مردان و زنان در دامنه 25,000 تا 29,000 دلار بود. از 231 شرکت کننده ای که تشخیص آرتروز روماتوئید را تأیید کردند، 48 مورد نیز تشخیص استئوآرتروز، 16 مورد تشخیص فیبرومایالژیا، و 23 مورد تشخیص هم بود آرتروز روماتوئید، استئوآرتروز، و فیبرومایالژیا را گزارش دادند. اثرات فاجعه سازی درد در افراد دارای تشخیص استئوآرتروز همبود تحلیل شد و تفاوت‌های قابل ملاحظه ای با کل نمونه افراد دچار آرتروز روماتوئید نشان نداد و اثرات افتراقی تشخیص فیبرومایالژیا ناشی از سطح کلی بیشتر صفت فاجعه سازی درد در شرکت کنندگان دچار فیبرومایالژیا بود. در نتیجه، این تحلیل‌ها در مقاله کنونی گزارش نشده‌اند، و افراد دارای تشخیص‌های استئوآرتروز همبود و یا فیبرومایالژیا برای مشمول بودن در تمام تحلیل‌ها مناسب دانسته شده‌اند. در نمونه حاضر، 15 شرکت کننده (63.5% از نمونه) مصرف حداقل یک داروی ضد افسردگی، 90 شرکت کننده (39.0% از نمونه) مصرف حداقل یک داروی ضدالتهابی غیر استروئیدی، و 57 شرکت کننده (24.7% از نمونه) مصرف منظم کورتیکواستروئید را گزارش کردند.

روند

شرکت کنندگانی که به طور موفقیت آمیز در مطالعه غربالگری شدند یک فرم رضایت آگاهانه، و همچنین مستنداتی که به پژوهشگران اجازه می‌دهد تا تأیید تشخیص آرتروز روماتوئید را از روماتولوژیست ها آن‌ها بگیرند را تکمیل و با نامه ارسال کردند. به شرکت کنندگان اجازه داده شد تنها بعد از ارائه مدرک پزشکی از آرتروز روماتوئید در مطالعه شرکت کنند. به محض دریافت تأیید، پژوهشگران یک بسته اولیه از سؤالات برای اطلاعات جمعی نشناسی به هر شرکت کننده دادند که متعاقباً تکمیل و با نامه ارسال شدند. به شرکت کنندگان آموزش داده شد دفترچه‌های روزمره را در هر روز تکمیل کنند. هر شخص یک بسته از 30 برگه پرسش‌های روزمره، و همچنین 30 پاکت نامه پستی قبلاً پرداخت شده را با نامه دریافت کردند. سپس پژوهشگر با هر شرکت کننده تماس گرفت و دستورالعمل‌های روند را ارائه داد. شرکت کنندگان هر روز 30 دقیقه پیش از خوابیدن دفترچه‌ها را تکمیل می‌کردند. به منظور حفظ اطاعت، شرکت کنندگان دفترچه‌های تکمیل شده از روز قبل را در پاکت نامه‌های پستی ارسال می‌کردند و این نامه‌ها به پژوهشگران اجازه می‌داد پیروی از پروتکل را تأیید کنند. شرکت کنندگان تا 90 دلار به عنوان جایزه تکمیل موفقیت آمیز مطالعه دریافت می‌کردند. هر دفترچه تکمیل شده 2 دلار، و 1 دلار جایزه برای تکمیل در بعد از تکمیل 25 دفترچه ارزش داشت. نرخ کلی تکمیل دفترچه‌ها 94% بود. پژوهشگران به نظارت نامه‌ها کمک می‌کردند تا مطمئن شوند دفترچه‌ها هر روز با موفقیت تکمیل و ارسال می‌شوند. فوراً با شرکت کنندگان قرارداد بسته شد و اصرار شد تا در صورت بروز هرگونه اختلافی از تقاضاهای حساس زمانی مطالعه پیروی کنند. 97.3% از دفترچه‌ها با یک مهر تأیید دریافت شدند. از بین مهرهای تأیید شده، 82.3% از در صبح بعد از تکمیل ارسال شدند. این تخمین نشان دهنده تعداد واقعی دفترچه‌هایی است که در روز بعد از تکمیل دفترچه مهر شده‌اند (58%)، که برای درصد دفترچه‌های تکمیل شده در شنبه و ارساسل شده در دو شنبه تنظیم شده است (≈1.7، یا 14.3 درصد)، یا دفترچه‌هایی که به علت تعطیلات، قرار دادن دیر وقت در صندوق نامه، یا خطای خدمات پستی است (تقریباً 10%).ادامه دارد.........

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید