خطر انتقال کرونا در فضای بسته

اگر در فضای بسته یک فرد آلود به ویروس کرونا حضور داشته باشد در کمتر از 2 ساعت بیشتر افراد را آلوده خواهد کرد.

1611772130787.jpgهمانطور که در تصویر مشخص است در کمتر از 2 ساعت بیشتر افراد کلاس بیمار شدند، در این کلاس تهویه هوا وجود ندارد و هیچ کدام از افراد ماسک نزدند.

 

1611772130909.jpg

 

ماسک به تنهایی کافی نیست! در نمونه مشابه تهویه وجود ندارد و در کمتر از 2 ساعت با اینکه تمامی افراد ماسک دارند، هنوز تعدادی از حاضرین در کلاس بیمار شدند.

 

 

 

1611772130871.jpg

با وجود تهویه مناسب و استفاده از ماسک هنوز امکان انتقال ویروس کرونا وجود دارد ولی به اندازه قابل توجهی کم شده است.

 

1611772130992.jpg

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید