مورچه های عجیب

مورچه ها حدود 110 میلیون سال است که ساکن کره زمین هستند. آن ها در سرتاسر سیاره زمین پخش شده اند. دانشمندان تخمین زده اند که حدود 10.000 تریلیون مورچه بر روی زمین زندگی می کند. بیش از 12.000 نوع مختلف از مورچه ها نام گذاری شده اند اما به طور قطع تعداد بیشتری نیز وجود دارند که هنوز نامی برای آن ها مشخص نشده است. آن ها با زندگی در کلونی بقای خود را حفظ می کنند. هر کدام از این مورچه های کوچک یک وظیفه مشخص دارند تا بتوانند کلونی را حفظ کنند. در این جا به بررسی زندگی 6 نوع از مورچه های عجیب و مشغول می پردازیم.

مورچه های مهاجم

از سر راه ما کنار بروید. ما مورچه های مهاجم و همواره به دنبال شکار غذا هستیم. اگر یک حیوان کوچک سر راه ما قرار گرفته باشد هیچ شانسی در مقابل ما  برای زنده ماندن ندارد حتی اگر جسه ی آن از ما بزرگتر باشد. ابتدا ما با تعداد زیاد خود، شکارمان را محاصره می کنیم. ما حدود 200.000 عضو مهاجم داریم. به سرعت نور شکار را به تکه های کوچک تبدیل می کنیم تا بتوانیم  آن را باخود به لانه حمل کنیم.شاید اندازه ی ما کوچک باشد اما در عرض 10 دقیقه یک عنکبوت را شکار کرده تکه تکه کرده و به لانه می بریم. ما به وسیله ی بویی که از خود در سرتاسر جنگل به جا می گذاریم راه لانه را پیدا می کنیم. مورچه های محافظ که از ما بزرگتر هستند در اطراف ما حرکت می کنند تا اگر در حین بازگشت به لانه مورد حمله قرار گرفتیم، از ما محافظت کنند. مورچه های محافظ نسبت به مورچه های کارگر چنگک های بزرگتری دارند.

حیوانات بسیار باهوش تر از آن چه ما تصور می‌کنیم هستند

تنبل‌ از نزدیکترین خویشاوندان مورچه‌خوار

بعد از بازگشت به لانه ما تکه های شکار را به مورچه های کارگر کوچکتر می دهیم. آن ها این تکه ها را خرد می کنند و مایعات بدن شکار را به چند قسمت تقسیم می کنند. بخشی را برای ملکه و بخشی را برای لارو ها می برند و یک بخش دیگر را برای مورچه های دیگر ذخیره می کنند. لانه ما غیر عادی است. اگر به دقت به آن نگاه کنید لانه از هزاران مورچه به وجود آمده است. زمانی که در حال استراحت هستیم با پاها و چنگک هایمان به هم دیگر می چسبیم و لانه را تشکیل می دهیم. در هر کلونی بیش از یک میلیون مورچه زندگی می کنند. لانه ی ما یک جای موقتی است. اگر یک جا بمانیم نمی توانیم غذای کافی برای کلونی تامین کنیم به همین دلیل همواره در حال حرکت هستیم.

شب ها در دسته های بزرگ حرکت می کنیم و مورچه های سرباز از ما محافظت می کنند. ما شبیه یک ارتش عمل می کنیم. بعضی از مورچه های کارگر، ملکه و تخم ها و بعضی دیگر لاروها را حمل می کنند. برخی از مورچه های کارگر جلو تر رفته و امنیت منطقه را بررسی می کنند. در نور روز ما دوباره کمپ خود را برپا می کنیم به هم می چسبیم تا لانه ی جدیدی درست کنیم. اکنون ما آماده ی شکار در روز جدید هستیم. یک پیاده روی نظامی تمام عیار!(سیارک)

مورچه های قارچی

راه را باز کنید. ما با تکه های برگ سنگینمان در حال عبور هستیم. این تکه  های برگ شاید برای شما سنگین به نظر نرسد، اما هر کدام از آن ها 5 برابر ما وزن دارند. ما مورچه های قیچی کننده هستیم و همیشه سرمان شلوغ است. وظیفه ما حمل قسمت های نازک و نرم درختان و گیاهان به لانه است. ما این قطعه ها را به مورچه های کارگر کوچک تر می دهیم تا آن ها را به قسمت های کوچکتر تقسیم کنند و غذای لانه را تامین کنند. ساعت ها طول می کشد تا ما غذارا به لانه ببریم و مورچه های کارگر کار تقسیم کردن را انجام دهند.

این کارگر ها روی چنگک هایشان دندانه های تیزی دارند که در بریدن برگ ها به آن ها کمک می کند. این دندانه های  بسیار قدرتمند در هر ثانیه هزار بار حرکت می کنند. ابتدا ما در لانه تکه های خرد شده را به زیر زمین حمل می کنیم. ما این برگ ها را نمی خوریم بلکه برای پرورش یک نوع خاص از قارچ ها از آن استفاده می کنیم. این قارچ غذای ماست. کارگران زیر زمین با قطعه قطعه کردن و جویدن برگ ها و تبدیل آن ها به یک خمیر چسبناک قارچ ها را پرورش می دهند. درست مانند باغبان ها، آن ها از این خمیر چسبنده بسیار مراقبت می کنند، برگ ها را با مدفوع ما می پوشانند و سپس یک مقدار از خمیر چسبنده را روی آن قرار می دهند. در هر کلونی میلیون ها مورچه زندگی می کنند و ملکه، که روزی هزارن تخم می گذارد. کارگران جوان تر از این تخم ها مراقبت می کنند. لانه ما در زیر زمین بسیار وسیع است و ورودی های متعددی دارد. در زیر زمین اتاقک هایی به اندازه توپ فوتبال درست می کنیم و قارچ ها ر ا آن جا پورش می دهیم. هزاران دشمن مانند عنکبوت شکارچی و دیگر مورچه ها در اطراف ما هستند. سربازان درشت تر از ما محافظت می کنند و دشمنان را چنگک های تیزشان دور می کنند. بعضی از کارگر ها نقش بسیار مهمی در لانه دارند آن ها قارچ های کهنه و فضولات را از لانه خارج می کنند و کار تمیز نگه داشتن لانه برعهده آن هاست. کارگران دیگر نیز این مواد زائد را از لانه دور می کنند. این مواد به سرعت به کود در طبیعت تبدیل می شوند. ما در کنار کارگران پرورش قارچ استراحت نمی کنیم زیرا امکان دارد بدن ما حامل جرم و کثیفی باشد که بروی رشد قارچ  تاثیر بگذارد.

مورچه های قرمز آتشین

اگر به جای شما باشم هیچ وقت به لانه مورچه های قرمز آتشین نزدیک نمی شوم. ما زمانی که بسیار عصبانی بشویم به حالت حمله در آمده و از سلاح خود استفاده می کنیم. ما مورچه های قرمز آتشین هستیم و امروزه در سرتاسر دنیا می توان ما را یافت. ما مهاجم را با نیش های سمی که دورن چنگک هایمان هست نیش میزنیم و به او آسیب می رسانیم.

تعدادی از ما سرهایمان را دایره وار به هم نزذیک می کنیم و مهاجم را نیش می زنیم این روش موجودات کوچک را از پای در می آورد و در انسان باعث ایجاد درد می شود. کلونی ما توسط یک ملکه جوان و تعدادی مورچه کارگر در یک روز تشکیل می شود. ملکه در هر روز 1500 تخم می گذارد که به لارو تبدیل می شوند. بعد از چند هفته لارو ها به مورچه های جوان و سپس به مورچه های بالغ تبدیل می شوند. این مورچه های جوان از ملکه و لارو ها مواظبت می کنند و کلونی را پاکیزه نگه می دارند. کلونی ما به سرعت وسیع می شود.

در یک سال کلونی ما 11.000 مورچه دارد و بعد از سه سال این مقدار به 60.000 مورچه می رسد. شاید شما تصور کنید چون ما به مزرعه ها و انسان ها حمله می کننیم دردسر ساز هستیم. اما در کنار این چیز ها ما منظم و هماهنگ هستیم. هر چیزی که در طبیعت باشد غذای ماست و این باعث می شود که محیط زیست پاکیزه بماند. ما شکارچیان ماهری نیز هستیم به طوری که می توانیم در کمتر از یک دقیقه به یک مارمولک حمله کرده و آن را از پا در آوریم. بعضی از ما در لانه می مانیم تا اتاق های بیشتری برای وسیع ترکردن کلونی بسازیم. برخی مواقع کلونی ما بیشتر از یک ملکه دارد و کلونی ما نیم میلیون مورچه را در خود جای می دهد. برای ساخت اتاق عمق زمین را می کنیم لانه ی برخی از کلونی ها تا عمق 1.5 متری زمین پیش رفته است.

مورچه های نجار

اگر واقعیت را بخواهید، ما چوب نمی خوریم! ما تنها با چنگک هایمان چوب را سوراخ می کنیم تا لانه ی خود را در آن جا بسازیم. ما مورچه های نجار هستیم و برای ملکه ی خود در چوب های مرطوب لانه می سازیم. تخم های ملکه برای خارج شدن احتیاج به رطوبت دارند و در جای خشک از تخم خارج نمی شوند. بیشتر ما درون چوب های پوسیده، ریشه ها و کنده های چوب زندگی می کنیم. ما می توانیم به وسائل چوبی منازل شما آسیب های جدی وارد کنیم. وقتی کلونی ما بزرگتر شد از دیگر مورچه های درون چوب ها  برای مواظب از لاروهایمان استفاده می کنیم. ما جذب خانه های چوبی می شویم که با چوب شیرین ساخته شده اند.

عسل، ژله و شکر خوراکی های مورد علاقه ما هستند. ما به زنبور های عسل حمله کرده و عسل آن ها را می خوریم. همچنین بدن جانوران دیگر را قطعه قطعه کرده و به عنوان آبمیوه آب بدن آن ها را مصرف می کنیم! همانند دیگر مورچه ها ما نیز دو معده داریم یکی برای تغذیه خودمان و دیگری برای بازگرداندن به کلونی. ما در فصل های بهار و تابستان بیشترین فعالیت را داریم. شب ها برای به دست آورن غذا برای لانه، از آن خارج  می شویم.(سیارک)

بافنده های خارق العاده

خارق العاده ترین چی در مورد ما این است که لانه هایمان را بالای درخت می سازیم. هیچوقت شده سعی کنید که یک کیف بدوزید. خب شما مواد اولیه را ابتدا تهیه می کنید. در مورد ما هم ، مواد اولیه، برگ ها هستند. ما لبه های برگ ها را به هم می چسبانیم و به تعداد بسیار زیادی کارگر برای این کار نیازمندیم. ما یک طرف برگ را با چنگک هایمان نگاه می داریم و لبه دیگر برگ را به آن نزدیک می کنیم مورچه های کارگر هم به ما می پیوندند و به ما کمک می کنند تا لبه ها را کامل به یک دیگر نزدیک کنیم. سپس مورچه های کارگر لارو لانه ی قدیمی مان را می آورند و به آرامی روی لبه ها فشار می دهند.

از لارو ها شیره ی نازک نخ مانندی خارج می شود که لبه ها را به هم متصل می کند. لانه ی ما می تواند بزرگ و بزرگتر شود هرچه بیشتر برگ ها را به هم بچسبانیم لانه نیز بزرگتر می شود. برخی اوقات لانه ی ما از یک درخت به درخت دیگری متصل شده است. ما به درختان آسیب نمی رسانیم بلکه تا زمانی که ما روی یک درخت لانه داریم از آن محافظت می کنیم و به دیگر جانوران اجازه نمی دهیم که به درخت حمله کنند. یکی از دشمنان ما عنکبوت جهنده است. بوی بدن این عنکبوت شبیه بوی بدن ماست به همین دلیل هنگام ورود به لانه ما متوجه حضور آن نمی شویم و به راحتی تخم ها و لارو ها و حتی خود ما را می خورد.

شکارچی سریع

درست برعکس دیگر همنوعانمان ما می توانیم شمارا ببینیم. ما چشماهای بزرگ با قدرت بینای بسیار خوب داریم. به مورچه های عظیم می گویند زیرا یک نوع از بزرگترین مورچه ها هستیم. ما با زنبور های بی عسل فامیل هستیم. در واقع دانشمندان معتقدند که مورچه ها نسبتی دور با زنبور های بی عسل و زنبور های عسل دارند. با این همه ما پرواز نمی کنیم. اما درست مثل آن ها شکار می کنیم و در لانه هایی شبیه به لانه آن ها زندگی می کنیم. نزدیک شکار خود را قایم می کنیم و در یک چشم برهم زدن حشره را شکار می کنیم. شکار را در بین چنگک های بلند خود نگه می داریم و به لانه می بریم.

ما می توانیم تا هفت برابر وزن خود بار برداریم. کلونی ما فقط 1.000 مورچه دارد پس مجبوریم برای سیر نگه داشتن کلونی همگی به سختی تلاش کنیم. زمانی که کلونی ما کوچک است حتی ملکه هم از لارو ها و تخم ها نگه داری می کند و از لانه برای شکار خارج می شود. همه ی ما در کار محافظت از کلونی مسئولیم. زمانی که توسط سوسک ها یا عنکبوت ها مورد حمله قرار می گریم آن ها را می ترسانیم و از لانه خود دور می کنیم . دیگر مورچه ها نیز از دشمنان ما هستند. آن ها هر چند که از ما کوچک تر هستند اما تعدادشان بسیار بیشتر است. اما ما هم هیچ وقت تسلیم نمی شویم. حتی اگر بدن ما از وسط نصف شده باشد باز هم به جنگیدن با دشمن ادامه می دهیم.

همان طور که متوجه شدید مورچه ها اگر چه کوچک هستند اما بسیار خارق العاده و برای طبیعت مفید هستند. دفعه ی بعدی که بر روی زمین راه می رویم مواظب این حشرات کوچک باشیم.

ترجمه  itrans.ir

نظرات

برای ارسال نظر باید وارد حساب کاربری شوید. ورود یا ثبت نام

بیشتر بخوانید